5 امتیاز
2 نفر

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : محمدجعفر پاک سرشت

قیمت نسخه چاپی : 24,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 506

رده بندی کنگره : LB1025/3‭/گ‌9م‌7 1389

رده بندی دیویی : 370/1

شماره کتابشناسی ملی : 2616811

شابک : 9789644595585

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 31

کد کتاب : 0533

برچسب ها: علوم تربیتی

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال (قالب باز)

12,000 تومان

حجم : 2.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 314

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

24,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 524

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 170533

نوبت چاپ : 17

تیراژ : 6000

موضوعات

فهرست

دیباچه مترجم بر چاپ سوم
پیشگفتار مترجم
فصل اول: فلسفه و آموزش و پرورش
تقسیمات فلسفه
آموزش و پرورش
برنامه درسی
روش تدریس
معلم و شاگرد
فلسفه های آموزش و پرورش
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل دوم: ایدئالیسم و آموزش و پرورش
افلاطون: بنیان گذار ایدئالیسم غرب
ایدئالیسم به عنوان فلسفه ای نظام دار
مابعدالطبیعه ایدئالیستی
معرفت شناسی ایدئالیسم
معرفت شناسی ایدئالیستی و فرایند آموزش و پرورش
ارزش شناسی ایدئالیستی
استلزامات تربیتی ایدئالیسم
اهداف آموزش و پرورش ایدئالیستی
مدرسه
برنامه درسی ایدئالیستی
بعُد نگرشی آموزش و پرورش
روش شناسی ایدئالیستی
رابطه معلم و شاگرد
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل سوم: رئالیسم وآموزش و پرورش
ارسطو: بنیان گذار رئالیسم
ارسطو در تاریخ آراء تربیتی
مبنای رئالیسم ارسطویی
رئالیسم به مثابه فلسفه ای نظام دار
مابعدالطبیعه رئالیسم
معرفت شناسی رئالیستی
ارزش شناسی رئالیستی
اهداف آموزش و پرورش رئالیستی
مفهوم رئالیستی مدرسه
برنامه درسی رئالیستی
روشهای تدریس رئالیستی
رابطه معلم و شاگرد در آموزش و پرورش رئالیستی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل چهارم: رئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورش
توماس اکویناس: بنیان گذار واقع گرایی خداباورانه
دلالتهای ضمنی رئالیسم خداباورانه
مبانی فلسفی و کلامی تومیسم
تومیسم و معرفت
آموزش و پرورش اخلاقی
مفهوم تومیستی طبیعت انسان و دلالتهای ضمنی آن برای برنامه درسی
رابطه معلم و شاگرد در نظام تومیستی
دومین شورای واتیکان
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل پنجم: طبیعت گرایی و آموزش و پرورش
روسو: نماینده طبیعت گرایی
روسو و تاریخ آراء تربیتی
تعبیر روسو از نقش تربیتی علوم و هنرهای لیبرال [محض] به طور معنی داری با سنّت تاریخی ای که در یونان باستان به دست افلاطون و ارسطو ابداع شده و در قرون وسطی توسط اکویناس توسعه یافته بود، فاصله داشت.
مضامین طبیعت گرایانه آموزش و پرورش
طبیعت و طبیعی
معرفت شناسی، دانستن و ناتورالیسم
ارزش شناسی، ارزش، و طبیعت انسانی
رشد و نمو انسان
طبیعت گرایی و برنامه درسی
معلم و شاگرد
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل ششم: عمل گرایی و آموزش و پرورش
جان دیوئی: بنیان گذار عمل گرایی
دیوئی در تاریخچه آراء تربیتی
آثار برجسته فلسفی و تربیتی دیوئی
مبانی فلسفی آزمایش گرایی
رد مطلقهای فلسفی از سوی دیوئی
ارگانیسم و محیط
معرفت شناسی آزمایشی دیوئی
عمل کامل اندیشه
ارزش شناسی به مثابه ارزش گذاری آزمایشی
دلالتهای ضمنی آزمایش گرایی در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش به مثابه نگهداری و بازسازی
مدرسه و جامعه
جامعه دموکراتیک و آموزش و پرورش
آموزش و یادگیری آزمایش گرایانه
رشد به عنوان هدف آموزش و پرورش
برنامه درسی آزمایشی
بازسازی تجربه و تعلیم و تربیت
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هفتم: اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش
فیلسوفان اگزیستانسیالیست
سورن کی یرکه گارد
ژان پُل سارتر
بحران جامعه توده وار
رد نظامها
واکنش ضد علمی
فلسفه پردازی اگزیستانسیالیستی
دلالتهای ضمنی اگزیستانسیالیسم برای آموزش و پرورش
انتقاد اگزیستانسیالیسم از آموزش و پرورش معاصر
به سوی آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی
معرفت شناسی اگزیستانسیالیستی
روان شناسی انسان گرایانه
برنامه درسی اگزیستانسیالیستی
تدریس و یادگیری اگزیستانسیالیستی
کلاس درس باز
آموزش و پرورش باز و غیر رسمی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هشتم: تحلیل فلسفی و آموزش و پرورش
خاستگاههای فلسفه تحلیلی
طبقه بندی گزاره ها
جستجوی نظم و روشنی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل نهم: ایدئولوژی و آموزش و پرورش
ریشه های تاریخی و نشو و نمای مفهوم ایدئولوژی
خاستگاههای ایدئولوژی در عصر روشنگری
ظهور ایدئولوژیهای رقیب در قرن نوزدهم
نقادی مارکس از ایدئولوژی
تعریف مشروطی از ایدئولوژی
ایدئولوژی به مثابه تفسیر گذشته
اوضاع کنونی و تفسیر ایدئولوژیک
تحول اجتماعی و ایدئولوژی
نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی ایدئولوژی
پیوستار ایدئولوژی و سیاست گذاری تربیتی
کاربرد ایدئولوژی به منظور ایجاد وفاق
ایدئولوژی و جهان بینی
انعطاف پذیری کنشی ایدئولوژی
ایدئولوژی، آموزش و پرورش و آموزش رسمی
سیاستهای تربیتی، انتظارات، نتایج و اهداف
ارزشهایی که محیط مدرسه منتقل می کند
ایدئولوژی و برنامه درسی
ایدئولوژی و فلسفه
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل دهم: ملی گرایی، ملی گرایی قومی و آموزش و پرورش
بحث مقدماتی
ریشه های ملی گرایی در نظریه تعلیم و تربیت
دولت ـ ملتها، ملی گرایی، و آموزشگاه
ملی گرایی، تشکیل ملت، مدرن سازی، و آموزش و پرورش
تجدید حیات ملی گرایی قومی
تکثر فرهنگی امریکا و ملی گرایی قومی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل یازدهم: لیبرالیسم و آموزش و پرورش
جان لاک: بنیان گذار لیبرالیسم
زندگینامه اجمالی جان لاک
نظریات لاک در باره معرفت شناسی و آموزش و پرورش
لاک و حکومت
لاک و حقوق بشر
لاک و حق انقلاب
عناصر کلیدی ایدئولوژی لیبرال
مفهوم مالکیت لیبرال و اقتصاد
دیدگاه لیبرالیسم درباره طبیعت و خرد انسان
کارایی خرد انسانی
جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)
فردگرایی
پیشرفت
نهادهای منتخب
آموزش قانون اساسی
ماهیت برنامه مداری لیبرالیسم
تحول اجتماعی
معاندان لیبرالیسم
دلالتهای ضمنی تربیتی لیبرالیسم
آموزش و پرورش مردمی
سیاست تربیتی نظام لیبرال
لیبرالیسم و سیاست توسعه
تحقق جامعه ای با آموزش و پرورشی عمومی
آموزش و پرورش مدنی
نظری به گذشته در مفهوم «آزادی از»
راهکارهای محیط مدرسه
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل دوازدهم: محافظه کاری و آموزش و پرورش
ادموند برکه: مدافع مدنیت فرهنگی
مضامین بنیادین محافظه کاری
محافظه کاری و زمان گذشته
نقش سنت
جامعه ارگانیک
اصل ترتب
محافظه کاری و تحول
دیدگاه محافظه کاری درباره ماهیت انسان
ترس محافظه کاران از باخودبیگانگی
محافظه کاری و تحصیلات
مدرسه
برنامه درسی
معلم محافظه کار
تجدید حیات محافظه کاری نوین معاصر
نسخه میراث فرهنگی
اقتصاد لیبرال کلاسیک
بنیادگرایی مذهبی
ماهیت گرایی و پایدارگرایی جدید
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل سیزدهم: آرمان شهرگرایی و آموزش و پرورش
رابرت اون: پرورشکار آرمان شهرگرا
شرح حال مختصر رابرت اون
آموزش و پرورش در نیولانارک
نظریه اجتماعی اون
ماهیت انسان و آموزش و پرورش
اهمیت و ارتباط نظریه اون
اصول آرمان شهرگرایی
نقادی آرمان شهرگرا از لیبرالیسم
ماهیت انسان و سوسیالیسم آرمان شهری
آرمان شهرگرایی و کار
خانواده و زن در آرمان شهر
آرمان شهرگرایان و آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت به عنوان اقناع
تعلیم و تربیت در مفهوم کمونی بارآوردن
آموزش و پرورش به مثابه تحصیلات رسمی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل چهاردهم: مارکسیسم و آموزش و پرورش
کارل مارکس: پرورشکاری انقلابی
ایدئولوژی مارکسیستی
دولت
نظریه آموزش و پرورش مارکسیستی
دلالتهای ضمنی تربیتی مارکسیسم جدید
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل پانزدهم: یک حزبی گری و آموزش و پرورش
ویژگیهای تئوریک یک حزبی گری
رهبر
ایدئولوژی واحد و اقناعی
اخلاق تمامیت خواهانه
دولت پلیسی
هیتلر و آموزش و پرورش توتالیتر
هیتلر: زندگینامه کوتاه
ایدئولوژی هیتلر
آموزش و پرورش تمامیت خواهانه
یک حزبی گری و نژادپرستی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل شانزدهم: نظریه و آموزش و پرورش
نظریه اشتقاقی
نظریه به مثابه عکس العمل
نظریه های برخاسته از عمل
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هفدهم: ماهیت گرایی و آموزش و پرورش
موضع ماهیت گرایان
برنامه درسی معارف نظری آرتور بستور
آموزش و پرورش بنیادی و تجدید حیات ماهیت گرایی
تحصیلات رسمی و ماهیت گرایی
روابط فلسفی و ایدئولوژیک ماهیت گرایی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هجدهم: پایدارگرایی و آموزش و پرورش
رابرت اِم.
برنامه درسی: موضوعات ثابت
پایدارگرایی مذهبی
ژاک ماریتن
برنامه درسی ماریتن
رابطه بین الهیات و فلسفه
طرح پایدیا: تجدید حیات پایدارگرایی
تحصیلات در طرح پایدیا
برنامه درسی پایدیا
تدریس و یادگیری در آموزشگاه پایدیا
روابط فلسفی و ایدئولوژیک پایدارگرایی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل نوزدهم: پیشرفت گرایی و آموزش و پرورش
خاستگاههای پیشرفت گرایی
تریبون تربیتی پیشرفت گرا
نقادی دیوئی از آموزش و پرورش پیشرو
ویلیام کیلپتریک و روش پروژه
تأثیر حرفه ای پیشرفت گرایی
معلم پیشرو
روابط فلسفی و ایدئولوژیک پیشرفت گرایی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل بیستم: بازسازی اجتماعی و آموزش و پرورش
بحران فرهنگی
بازسازی فرهنگی
آثار پیشگامانه جورج اس.
اهمیت فنّاوری
مدرسه و بازسازی فرهنگی
نظریه توسعه و آینده گرایی
مدارس مسئله مدار
روابط فلسفی و ایدئولوژیک بازسازی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل بیست ویکم: نظریه نقادی و آموزش و پرورش
ریشه ها و نمایندگان نظریه نقادی
مسائل فراگیر
مسئله نام گذاری دوره های زمانی
آموزش و پرورش، تحصیلات، و تدریس
تدریس
یادگیری
برنامه درسی
روابط فلسفی و ایدئولوژیک نظریه نقادی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر