4.5 امتیاز
2 نفر

حقوق حریم خصوصی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 9,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 350

رده بندی کنگره : ‫‬‭KMH843‫‬‭‭/‮الف‬8ح7 1390

رده بندی دیویی : ‫‬‭323/448

شماره کتابشناسی ملی : 1160674

شابک : 9789645302281

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 18

کد کتاب : 1151

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

هر چند حمایت از حریم خصوصی از مسائل نسبتاًجدید جامعه ما است، اما ظهور فناوریهای نو و دسترسی آسان به این فناوریها، عرصه های خصوصی افراد را در معرض تهدید جدی قرار داده است. در این میان، برخی با نیت سوء و برخی بدون نیت سوء به حریم خصوصی دیگران تجاوز می کنند. مشخص نبودن مفهوم حریم خصوصی و وجوه تمایز آن از حریم عمومی و نبود تدابیر قانونی و قضائی مؤثر برای حمایت از این حریم، موجب شده است سوء استفاده کنندگان با خیالی آسوده به افشای مسائل خصوصی دیگران مبادرت کنند. بر این اساس، کتاب حقوق حریم خصوصی با این هدف تألیف شده است که حدود و ثغور حریم خصوصی، معیارهای شناسایی آن و مقوله های مهم آن را مشخص کند. با توجه به اینکه، حق حریم خصوصی همانند سایر حقوق، حدود و استثناهایی دارد ، در این کتاب تلاش شده است این استثناها هم به طور کلی و هم نسبت به هر یک از مقوله های حریم خصوصی تعریف و تبیین شوند. معرفی تجربه های قانونی و قضایی برخی کشورها در حمایت از حریم خصوصی نیز از نکاتی است که در سراسر کتاب به آن توجه شده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است. دربخش نخست، مفاهیمی چون حریم خصوصی، مبنا و ماهیت حق حریم خصوصی، حریم خصوصی در اسناد بین المللی و حمایت از حریم خصوصی در اسلام. در بخش دوم، حمایت از حریم خصوصی در کشورهای مختلف جهان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و در بخش سوم نیز مقوله های مهم حریم خصوصی در قالب حریم خلوت و تنهایی ، حریم جسمانی ، حریم خصوصی متقاضیان استخدام و کارکنان و مستخدمان، حریم خصوصی در فعالیتهای رسانهای، حریم اطلاعات شخصی و حریم ارتباطات خصوصی تبیین شده است. با توجه به اینکه کتاب حاضر مبنای مطالعاتی و تهیه «پیش نویس لایحه حمایت از حریم خصوصی» می باشد در پایان، پیش نویس اول لایحه مذکور که اکنون به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است آورده شده است.

کتاب دیجیتال

5,000 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 275

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

9,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 360

سال نشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 41151

نوبت چاپ : 4

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول: بنیادهای نظری حریم خصوصی
گفتار اول: مفهوم حریم خصوصی
بند اول : تعریف حریم خصوصی
الف) دکترین
ب) تعریف کنفرانس نروژ
ج) تعریف شورای اروپا
د) تعریف کمیتة یانگر انگلستان
ﻫ) تعریف کمیتة کلکوت انگلستان
بند دوم: نسبیت حریم خصوصی
بند سوم: عوامل مؤثر بر حریم خصوصی
الف ) عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی
ب ) عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی
ج) استفادة احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی
د) وسایل و روشهای نقض حریم خصوصی
ﻫ) وضعیت یا موقعیت مدعی نقض حریم خصوصی
و) رضایت یا عدم رضایت فرد از نقض حریم خصوصی اش
ز) وجود یا نبود رابطه بین مدعی حریم خصوصی و نقض کنندة آن
نتیجه گیری و تعریف حریم خصوصی
گفتار دوم: مبنا و ماهیت حق حریم خصوصی
بند اول: مبنای حریم خصوصی
الف) حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی
ب) حمایت حریم خصوصی از آبرو و حیثیت افراد
ج) نیاز فطری انسان به حریم خصوصی
بند دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظامهای حقوقی
الف) حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر
ب) حق حریم خصوصی به عنوان یک «حق اساسی»
گفتار سوم : حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی
بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
گفتار چهارم: حریم خصوصی در حقوق اسلام
بند اول: ممنوعیت تجسس و تحسس و تفتیش
بند دوم: ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
بند سوم: ممنوعیت استراق بصر
بند چهارم: ممنوعیت استراق سمع
بند پنجم: ممنوعیت سوءظن
بند ششم: ممنوعیت نمیمه و غیبت
بند هفتم: ممنوعیت سب و هجو و قذف
بند هشتم: ممنوعیت اشاعة فحشا و هتک ستر
بند نهم: ممنوعیت خیانت در امانت
نتیجه گیری
بخش دوم: مطالعه تطبیقی حریم خصوصی با تأکید بر تحولات اخیر
گفتار اول: حریم خصوصی در کشورهای دیگر
بند اول : حمایت از حریم خصوصی در انگلستان
الف ) ورود غیر مجاز به ملک غیر
ب) مزاحمتهای خصوصی
ج) افشای راز
د) نقض حقوق مؤلف
ﻫ) نقض قرارداد
و) ایجاد عمدی ناراحتیهای عاطفی و عصبی
ز) هتک حرمت
نتیجه گیری
بند دوم: حمایت از حریم خصوصی در حقوق فرانسه
بند سوم: حمایت از حریم خصوصی در جمهوری فدرال آلمان
بند چهارم : حمایت از حریم خصوصی در پادشاهی بلژیک
بند پنجم : حمایت از حریم خصوصی در سوئیس
بند ششم: حمایت از حریم خصوصی در پادشاهی هلند
بند هفتم: حمایت از حریم خصوصی در جمهوری فدراتیو برزیل
بند هشتم: حمایت از حریم خصوصی در ترکیه
بند نهم: حمایت از حریم خصوصی در هندوستان
بند دهم: حمایت از حریم خصوصی در کرة جنوبی
گفتار دوم: حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعة ایران
بند اول: مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران
بند دوم: قانون اساسی
بند سوم: قانون آیین دادرسی کیفری
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی
بخش سوم: مقوله های حریم خصوصی
گفتار اول: حریم منزل و خلوت افراد
بند اول: نیاز به حمایت از حریم منزل و خلوت
بند دوم: انواع ورود به منزل و خلوت
الف) ورود فیزیکی
ب) ورود غیرفیزیکی
ج) ورود به امور خصوصی یا علایق شخصی دیگران
بند سوم: احراز ورود به حریم منزل و خلوت
بند چهارم: مطالعة تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی
الف) نظام حقوقی کانادا
ب) نظام حقوقی امریکا
ج) حمایت از حریم منزل و مکان خصوصی در نظام حقوقی ایران
گفتار دوم: حریم جسمانی افراد
بند اول : حریم جسمانی و حمایت از آن
الف) تفتیش عقیده
ب) توقیف و تفتیش افراد
ج) بازرسی و تفتیش داخلی بدن
د) بیومتریکس یا تشخیص هویت از طریق مشخصات جسمی
ﻫ) استفاده از کارتهای تشخیص هویت
گفتار سوم : حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان
بند اول: تأثیر پیشرفت علم بر نقض حریم خصوصی به دست کارفرمایان
بند دوم: میزان انتظار از حریم خصوصی در اماکن کار
بند سوم: نگاهی به موازین سازمان بین المللی کار و قوانین سایر کشورها در مورد حریم خصوصی کارگران
الف) موازین سازمان بین المللی کار
ب) مطالعة تطبیقی
بند چهارم: نظارت ویدئویی در محل کار
بند پنجم: نظارت ویدئویی پنهانی در محل کار
بند ششم: تحقیقات استخدامی کارفرمایان در مورد کارگران
بند هفتم: حریم خصوصی ارتباطات شفاهی و تلفنی کارگران
بند هشتم: حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران
الف ) نگرانیهای موجود
ب) میزان انتظار از حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی
گفتار چهارم: حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای
بند اول: حریم خصوصی قربانیان جرایم و مصایب
بند دوم: حریم خصوصی اشخاص مصیبت زده یا عزادار
بند سوم: حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستانها
بند چهارم: حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین
بند پنجم: حریم خصوصی طرفین دعوا و شهود در رسیدگیهای قضایی
بند ششم: حریم خصوصی و سوابق کیفری گذشتة افراد
بند هفتم: حریم خصوصی و مصاحبه های کمینی
بند هشتم: حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای پنهانی
بند نهم: حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روشهای متقلبانه
بند دهم: افشای وقایع خصوصی که قبلاً علنی شده اند
بند یازدهم: حریم خصوصی و حقِ تصویر افراد
بند دوازدهم: افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر
بند سیزدهم: افشای رفتارهای خلاف قانون و غیر اخلاقی
بند چهاردهم: افشای ریاکاریهای عمومی
بند پانزدهم: افشای آلودگیهای زیست محیطی و امور خطرناک برای بهداشت عمومی
گفتار پنجم: حریم اطلاعات شخصی
بند اول: ارتباط میان داده های شخصی و حریم خصوصی
بند دوم: مفهوم داده های شخصی
بند سوم: اصول حاکم بر حمایت از داده های شخصی
اصل اول : جمع آوری
اصل دوم: استفاده از داده های شخصی
اصل سوم: به گردش انداختن داده های شخصی
اصل چهارم: جریان فرامرزی داده ها
اصل پنجم: دسترسی به داده های شخصی و تصحیح داده های نادرست
گفتار ششم: حریم ارتباطات خصوصی
بند اول : مفهوم ارتباطات خصوصی و لزوم حمایت از آن
بند دوم: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی
الف) موازین بین المللی دربارة حریم ارتباطات پستی
ب) حریم ارتباطات پستی در ایران
بند سوم: رهگیری تلفنها و سیگنالهای رادیویی
الف) موازین بین المللی
ب) قوانین ایران
بند چهارم: رهگیری داده های رایانه ای و ارتباطات اینترنتی
الف) تهدیدات موجود
ب) قوانین ایران
بند پنجم: مطالعة تطبیقی سازوکارهای حمایت از ارتباطات خصوصی
الف) فرانسه
ب) بلژیک
ج) آلمان
پیش نویس اولیة لایحه حمایت از حریم خصوصی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر