0 امتیاز
0 نفر

Histoire de la littérature française: XXesiècle

تاریخ ادبیات فرانسه: قرن بیستم

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

مجموعه اثر : تاریخ ادبیات فرانسه

قیمت نسخه چاپی : 3,550 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 336

رده بندی کنگره : ‫‭PQ305‫‭/ل6ل9 1387

رده بندی دیویی : ‫‭840/90091

شماره کتابشناسی ملی : 1618296

شابک : 9789645303455

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 27

کد کتاب : 1268

خلاصه اثر

.

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

2,000 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 179

موضوعات

فهرست

AVANT-PROPOS
HISTOIRE ET CULTURE AU XXe SIÈCLE
PREMIÈRE PARTIE : LA LITTÉRATURE DE LA BELLE ÉPOQUE
Chapitre I : LA POÉSIE DE LA BELLE ÉPOQUE
Chapitre II : LE THÉÂTRE DE LA BELLE ÉPOQUE
Chapitre III : LE ROMAN DE LA BELLE ÉPOQUE
DEUXIÈME PARTIE : LA LITTÉRATURE DE L’ENTRE-DEUXGUERRES
ET DE LA GUERRE
Chapitre I : DES HOMMES DU MONDE ET DE L'ESPRIT NOUVEAU
Chapitre II : LA POÉSIE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES
Chapitre III : LE THÉÂTRE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES
Chapitre IV : LE ROMAN DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES
TROISIÈME PARTIE: LA LITTÉRATURE DE L'APRÈS-GUERRE
Chapitre I : LA PHILOSOPHIE DE L'APRÈS-GUERRE
Chapitre II : LA POÉSIE DE L'APRÈS GUERRE
Chapitre III : LE THÉÂTRE DE L'APRÈS GUERRE
Chapitre IV : LE ROMAN DE L'APRÈS GUERRE
Chapitre V : LA CRITIQUE DE L'APRÈS GUERRE
PERSPECTIVES POUR LE XXIe SIÈCLE
BIBLIOGRAPHIE

محصولات مشابه