5 امتیاز
1 نفر

جامعه‌ شناسی توسعه

از اقتصاد تا فرهنگ تگ: علوم اجتماعی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 21,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 434

رده بندی کنگره : ‫‮‬‮‭HD75‫‬‮‭/ع86ج2 1390

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭338/9

شماره کتابشناسی ملی : 2700415

شابک : 9789645307156

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 30

کد کتاب : 1553

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

این کتاب با هدف ترسیم فرایند بازاندیشی در توسعه نگارش یافته است. کتاب دو گفتمان کلان توسعه را از هم تفکیک کرده و در بخشهای مجزا مورد بررسی قرار داده است. گفتمان اول گفتمان پیشرفت یعنی فضای تولد و تکوین ادبیات توسعه است. گفتمان دوم گفتمان بازاندیشی است که توسعه را فراتر از قاعده های از پیش تعیین شده و مشخص می داند. موضوع اصلی در این گفتمان، انسان و صفات بومی، تاریخی و فرهنگی اوست. زمینه شکل گیری این گفتمان، انقلاب صنعتی دوم (پساصنعتی) و ورود کشورهای جهان سوم در تعیین معادلات ساختاری جهانی است. مکاتب، نظریه ها و پارادایمهای پسا توسعه، با محدودیت موضوعات پایداری، بازاندیشی و فرهنگ و انسان گرایی در توسعه، در زیرمجموعه این گفتمان ارزیابی شده اند. به طور کلی، این کتاب رویکرد جدیدی در دسته بندی ادبیات توسعه از ابتدا تا آغاز قرن بیست ویکم ارائه می دهد، که ضمن استفاده در کلاسهای درسی، منبع مناسبی برای تدوین چهارچوبهای نظری در گرایشهای علمی و پایان نامه های دانشجویی است.

کتاب دیجیتال

9,000 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 361

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

21,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 444

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 41553

نوبت چاپ : 4

تیراژ : 300

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: مفهوم شناسی توسعه
فصل اول: مفاهیم بنیادی
توسعه
منظر کلان
منظر خرد
مدرنیته
عقلانیت
تمایز و تمرکز ساختاری
تحرک و پویش
جامعه صنعتی
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
بخش دوم: گفتمان پیشرفت: قانون و اقتصاد
فصل دوم: پارادایم توسعه
زمینه شکل گیری
رویکرد بنیادی به موضوع (الگوی تحلیل)
روش تحلیل
مکاتب و نظریه ها
رویکرد رشد
رویکرد نگرشی
رویکرد نهادین (ساختاری)
ابهامات پارادایمی
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل سوم: پارادایم ضد توسعه
زمینه شکل گیری
نگاه بنیادی به موضوع (الگوی تحلیل)
روش تحلیل
مکاتب و نظریه ها
مکتب ساختارگرایی توسعه
مکتب امپریالیسم
مکتب وابستگی
ابهامات پارادایمی
انتقادات زمینه ای
انتقادات معرفت شناختی
انتقادات روش شناختی
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
بخش سوم: گفتمان بازاندیشی: انسان و فرهنگ
فصل چهارم: پارادایم پساتوسعه
زمینه شکل گیری
نگاه بنیادی به موضوع و روش تحلیل
مکاتب و نظریه ها
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل پنجم: توسعه انتقادی
منتقدان فلسفی
منتقدان به بنیانها و اصول (پساتوسعه گرایان)
منتقدان فرهنگی
فرهنگ مدنی: فرهنگ به مثابه مدنیت
فرهنگ اقتصادی شده: فرهنگ به مثابه تجارت و اقتصاد
فرهنگ سیاسی: فرهنگ به مثابه هویت
منتقدان سیاسی ـ اجتماعی
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل ششم: توسعه وابسته
توسعه نابرابر در نظام جهانی
ایمانوئل والرشتاین
سمیر امین
موقعیت وابستگی
کاردوزو و فالتو
دوس سانتوس
پیتر ایوانز
پل سینجر
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل هفتم: رویکرد مدرنیزاسیون بازاندیشانه
آنتونی گیدنز: بازاندیشی نهادین و خود
آلریش بک: پیامدهای ناخواسته و جامعه ریسک
جامعه ریسک (مخاطره آمیز)
اسکات لش: اجتماع بازاندیشانه
ابعاد اجتماع بازاندیشانه
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل هشتم: مکتب تنظیم و مقررات توسعه
شیوه های توسعه: اگلی اتا
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل نهم: توسعه مشارکتی
گفتمانهای توسعه از منظر مشارکت
گفتمان توسعه غیر مشارکتی (توسعه دولت راهبر)
گفتمان توسعه مشارکتی (توسعه غیر دولتی و بر مبنای سنتهای مدنی)
بخش سوم یا سازمانهای غیر دولتی
گونه شناسی سازمانهای غیر دولتی
قلمرو سازمانی یا مکان جغرافیایی
ساختارهای سازمانی
کارکردها و خدمات
گروههای هدف و ارباب رجوع
سازمانهای غیر دولتی و دولت
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل دهم: توسعه پایدار
توسعه پایدار: تعریف و ابعاد
رویکرد نظری به موضوع
چالشهای محیط شناختی (اکولوژیکی)
چالشهای فن شناختی (تکنولوژیک)
گذار به توسعه بوم آورد
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل یازدهم: رویکرد کیفیت زندگی و توسعه انسانی
خاستگاه و زمینه پیدایش
کیفیت زندگی و مفاهیم متناظر
شاخصهای کیفیت زندگی
شاخص درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی)
شاخص بهزیستی وندرفورد ـ ریلی
شاخص بهداشت اجتماعی فوردهام
شاخص پیشرفت واقعی
شاخص سالهای عمر همراه با کیفیت
شاخص توسعه انسانی
شاخص فقر انسانی
شاخص توسعه جنسیتی (GDI)
معیار توانمندسازی جنسیتی (GEM)
جمع بندی
زمینه های بحث بیشتر
فصل دوازدهم: جمع بندی کتاب
منابع و مآخذ
فارسی
انگلیسی
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر