4 امتیاز
2 نفر

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 28,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 530

رده بندی کنگره : ‫‬‭BP230/2‫‭/ی9س9 1395

رده بندی دیویی : ‫‬‭297/4833

شماره کتابشناسی ملی : 4209223

شابک : 9786000202866

سال نشر : 1395

کد کتاب : 2000

برچسب ها: اقتصاد

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

15,000 تومان

حجم : 2.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 424

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

28,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 542

سال نشر : 1395

نوع جلد : گالینگور

قطع : وزیری

کد یکتا : 2012000

نوبت چاپ : 201

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول
مفهوم اندیشة اقتصادی
اندیشة اقتصادی متفکران مسلمان
دیدگاه ها دربارة تاریخ اندیشة اقتصادی
1- دیدگاه های مخالفان
2- دیدگاه های موافقان
دلایل ضرورت طرح تاریخ اندیشة متفکران مسلمان
نقش ارزش ها در علم اقتصاد
طبقه بندی سیر اندیشة اقتصادی اسلامی
1- طبقه بندی بر اساس دورة تاریخی
2- طبقه بندی بر اساس جریانات فکری
شیوة بررسی اندیشة اقتصادی متفکران مسلمان
پیشینة مطالعات تاریخ اندیشة اقتصادی متفکران مسلمان
منطق نوشتار در فصول آتی
پرسش های فصل اول
فصل دوم:اندیشه های اقتصادی تا پایان قرن چهارم هجری قمری
بنیان تمدن جدید
1- بررسی نظریات ابوذر غفاری (م32 ق)
اشرافی گری
فقدان دولت سالم و کارآمد
وظیفه توانگران در برابر فقیران
کنز
2- ابویوسف (یعقوب، 113ـ182 ق/731ـ 798 م)
الف) اهداف
ب) نقش و جایگاه دولت
3- محمّد بن حسن شیبانی (131ـ189 ق/749ـ804 م)
دلایل تدوین کتاب
اهمیت کار از منظر دین
مراتب کار
4- قاسم بن سلام (ابوعبید، 154ـ224 ق/770ـ 838 م)
اندیشه های اقتصادی ابوعبید
5- یحیی بن عمر کنانی (213ـ289ق/828 ـ 901 م)یحیی بن عمر کنانی اندلسی در سال 213 ق/828 م در قرطبة اسپانیا به دنیا آمد.
دیدگاه های اقتصادی یحیی بن عمر
6- فارابی (260ـ339 ق/873 ـ951 م)
عصر فارابی
دلایل تدوین طرح مدینة فاضله
فارابی مؤسس فلسفة سیاسی در اسلام
تفاوت فارابی و افلاطون
ویژگی های سبک فارابی
رویکردی اقتصادی به اندیشه های فارابی
پرسش های فصل دوم
فصل سوم: اندیشه های اقتصادی تا پایان قرن هفتم هجری قمری
1- شیخ صدوق (305ـ381 ق/918ـ991 م)
واجبات مالی
اهمیت و اخلاق کار
واسطه گری در معاملات
قرارداد اجارة خاص
احتکار و قیمت گذاری
قرض
ربا
2- شیخ مفید (336ـ413 ق/946ـ1022م)
عصر شیخ مفید
اندیشه های اقتصادی شیخ مفید
هدف حکومت از نظر شیخ مفید
3- ابن مسکویه (320ـ421 ق/940ـ1030 م)
مذهب ابن مسکویه
عصر ابن مسکویه
جمع بندی دیدگاه های ابن مسکویه
4- سید مرتضی معروف به علم الهدی (355ـ436 ق/965ـ 1045 م)
معرفی کتاب های مورد استناد در این پژوهش
اندیشه های اقتصادی
5- ابن حزم (384ـ456 ق/994ـ1064 م)
جایگاه علمی
فضای سیاسی
اندیشه های اقتصادی ابن حزم
انتساب تفکر سوسیالیستی به ابن حزم
6- شیخ طوسی (385ـ460 ق/997ـ1070 م)محمّد فرزند حسن ملقب به شیخ طوسی در طوس در سال 385 ق به دنیا آمد.
اندیشه های اقتصادی
فعالیت های اقتصادی
اخلاق و تجارت
7- خواجه نظام الملک (408ـ485 ق/1018ـ1093 م)
دیدگاه های خواجه نظام الملک
آثار: سیاست نامه
اهداف حکومت
معیارهای ارزیابی حکومت
رابطة دین و حکومت
دیدگاه های اقتصادی
8- امام محمّد غزّالی (450ـ505 ق/1058ـ1111 م)
تحول فکری و روحی غزّالی
رابطة غزّالی با حکومت
نقد بر غزّالی
اقتصاد اسلامی
نظریات اقتصادی
توکل و فعالیت های اقتصادی
رجحان زمانی در نزد غزّالی
9- خواجه نصیرالدین طوسی (597ـ672 ق/1200ـ1273 م)
حکمت
تعریف کمال و سعادت
انگیزة ازدواج و تشکیل خانواده
مدیریت اقتصادی خانواده
مدیریت اقتصادی جامعه
نقد توکل و زهد انحرافی
پرسش های فصل سوم
پی نوشت ها
فصل چهارم: اندیشه های اقتصادی از قرن هفتم تا دورة معاصر
1- محقّق حلّی (م 676 ق/1278 م)
رابطة دولت و اقتصاد
چارچوب فعالیت اقتصادی
ربا
مشارکت
قیمت و دستمزد معیار
2- ابن تیمیه (661 ـ 728 ق/1263ـ1328 م)
اندیشه های اقتصادی ابن تیمیه
3- ابن خلدون (732ـ 808 ق/1332ـ1406 م)
اندیشه های اقتصادی ابن خلدون
نظریة ارزش، پول و قیمت ها
نظریة چرخه ها
4- مقریزی (766ـ844 ق/1364ـ1440 م)
انگیزة تدوین کتاب اغاثه
عوامل مؤثر بر قحطی و گرانی (نابسامانی اقتصادی)
پیوند بحران های اقتصادی و ناامنی اجتماعی
5- محقّق کرکی (م940 ق/1533 م)
پرسش های فصل چهارم
پی نوشت ها
فصل پنجم: سیری در ادبیات معاصر اقتصاد اسلامی
دلایل و زمینه های طرح اقتصاد اسلامی در جهان اسلام و ایران در دورة معاصر
1- استعمار
2- بحران کبیر
3- شیوع و رشد تفکرات سوسیالیستی در جوامع مسلمان
4- ورود نهادهای جدید به کشورهای اسلامی
5- کسب هویت مستقل
سیر طرح مباحث اقتصاد اسلامی در دوران معاصر
رویکرد فقهی به اقتصاد اسلامی
رویکرد خداپرستان سوسیالیست
رویکرد اقتصاددانان مسلمان
سیر تحول موضوعی اقتصاد اسلامی در دورة معاصر
جایگاه شهید صدر در طرح اقتصاد اسلامی در دورة معاصر
اندیشة اقتصاد اسلامی در ایران قبل از انقلاب
رویکردها به اقتصاد اسلامی
رویکرد فقهی به اقتصاد اسلامی پیش از انقلاب
ادبیات اقتصاد اسلامی در ایران تا وقوع انقلاب اسلامی
قانون اساسی
اصول اقتصادی قانون اساسی
پرسش های فصل پنجم
منابع و مآخذ
پیوست
نمایة موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر