× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
0 Score
0 Person

تحلیل اقتصادی آموزش

Publisher : سازمان سمت

Author :

Print version price : 15,500 تومان

Printed Page Count : 441

Congress Classification : ‫‬‮‭LC65‫‬‮‭/م9ت3 1394

Dewey Decimal Classification : ‫‬‮‭338/4337

National Bibliography Number : 4085738

ISBN : 9786000202385

Publish Year : 1394

Research Group Code : 6

کد کتاب : 1950

Book summary

ایده اساسی نظریه سرمایه انسانی اشاره به این موضوع دارد که آموزش یک فرایند سرمایه گذاری همراه با بازدهی است. بنابراین صرف پول و زمان در راه تحصیل با بازگشت عواید مادی در آینده همراه خواهد بود. آثار آموزش صرفاً به کسب درآمد بالاتر شخص دانش آموخته محدود نمی شود بلکه طیف وسیعی را شامل می شود که دخالت دولت در بازار آموزش را توجیه می کند. شناسایی ماهیت آموزش و تجزیه-تحلیل مسائل مرتبط با انباشت دانش از طریق آموزش، آثار خارجی و سطح بهینه آموزش از جمله محورهای اصلی بحث در این کتاب را شکل می دهند.

PDF

8,000 تومان

Volume : 3.5 M Byte

Ebook Page Count : 456

Research Group Code : 1950

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

15,500 تومان

Printed Page Count : 455

Publish Year : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11950

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

Subjects

Content

پیشگفتار
فصل اول: مباحث مقدماتی
فصل دوم: شاخص های آموزش
فصل سوم: جایگاه آموزش در عقاید اقتصاددانان
فصل چهارم: سرمایه انسانی
فصل پنجم: منافع اقتصادی- اجتماعی آموزش
فصل ششم: بازدهی آموزشی
فصل هفتم: آموزش ضمن خدمت
فصل هشتم: رویکردهای متفاوت به نقش آموزش
فصل نهم: آموزش و توسعه اقتصادی

Similar products

More