5 امتیاز
2 نفر

روان‌ شناسی محیط

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 292

رده بندی کنگره : ‫‬‮‭BF353‫‬‮‭/ش9ر9 1393

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭155/9‬

شماره کتابشناسی ملی : 3524271

شابک : 9789645309983

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 20

کد کتاب : 1786

خلاصه اثر

با توجه به گستردگی قلمرو «روان شناسی محیط» که دامنه وسیعی از موضوعات مانند مدیریت منابع، جهت یابی در محیطهای پرازدحام، تأثیر منابع مختلف ایجاد استرس بر سلامت جسم و روان انسانها، پردازش اطلاعات، قلمرو و بوم پایی، محیطهای مسکونی، محیطهای آموزشی، محیطهای کار و استراحت را در بر می گیرد، این رشته با بسیاری دیگر از رشته های علوم مانند جامعه شناسی، بهداشت محیط، محیط زیست، معماری و شهرسازی، راه و ساختمان و هنر، مرتبط است. ... کتاب روان شناسی محیط در فصول سیزده گانه خود به ماهیت و تاریخچه «روان شناسی محیط»، ادراک و شناخت محیطی، نگرشهای محیطی، نظریه های مربوط به رابطه بین محیط و رفتار، استرسهای محیطی و راههای مواجهه با آنها، ازدحام و فضای شخصی و آثار روان شناختی و فیزیولوژیایی آنها، قلمرو و بوم پایی، محیطهای طبیعی مسکونی آموزشی کار و استراحت، و ایجاد تغییر در رفتار به منظور حفظ محیط می پردازد.

کتاب دیجیتال

7,000 تومان

حجم : 2.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 285

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 304

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 21786

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 350

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: ماهیت و تاریخچه روان‌شناسی محیط
تعریف روان‌شناسی محیط
ماهیت روانشناسی محیط
تاریخچه روانشناسی محیط
رویکردهای محیطی
رویکرد انگیختگی
رویکرد اضافه بار محیطی
رویکرد استرس و سازگاری
رویکرد تنظیم مقررات خصوصی
رویکرد روان‌شناسی زیست محیطی
رویکرد تبادلی
ویژگیهای روانشناسی محیط
روشهای پژوهش در روانشناسی محیط
خلاصه فصل
فصل دوم: ادراک و شناخت محیطی
تعریف ادراک محیطی
نظریههای ادراک محیطی
نظریه عملکردگرایی احتمالی
نظریه توانایی پذیرش
نظریه ترکیب ویژگیها
نظریه پدیدارشناختی
عوامل مؤثر بر ادراک محیط
تأثیرات شخصی
تأثیرات فرهنگی
تأثیرات فیزیکی
روشهای پژوهش در ادراک محیط
مواجه ساختن فرد با محیط
مطالعه فرایند ادراک
ادراک محیطی و طراحی
ماهیت شناخت محیطی
جنبههای نظری شناخت محیطی
رشد عقلانی و برنامه ریزی
رویکرد فیزیولوژیایی
عوامل مؤثر بر شناخت فضایی
مرحله زندگی
آشنایی و تجربه
جنس
تأثیرات فیزیکی
روشهای پژوهش شناخت محیطی
شناخت محیطی و طراحی محیط
خلاصه فصل
فصل سوم: نگرشهای محیطی
ماهیت نگرشهای محیطی
مؤلفههای نگرش
عوامل مؤثر در میزان نگرانیهای محیطی
جنس
سن و تجربه کودکی
سیاست
طبقه اجتماعی
شخصیت، ارزشها، باورها و اخلاق
فعالیتها و آموزش و پرورش
نزدیکی به محل و میزان تهدید احساس شده
نقش تفاوتهای فردی و فرهنگی در میزان دلواپسی و نگرانی محیطی
راههای افزایش توجه به محیط
آموزش محیطی
شبیهسازی
داستانهای محیطی
قدرت تصویرسازی
برپایی رخدادهای عمومی
پیشبینهای اصلی برای رفتار مسئولانه محیطی
تبدیل توجه به عمل
خلاصه فصل
فصل چهارم: نظریه‌های مربوط به رابطه بین محیط و رفتار
ماهیت و عملکرد نظریه در روان‌شناسی محیط
رویکردهای محیط­ رفتار
رویکرد انگیختگی
رویکرد اضافه بار محیطی
رویکرد کاهش تحریک
رویکرد محدودیت رفتار
رویکرد سطح سازگاری: تحریک بهینه
خلاصه فصل
فصل پنجم: استرسهای محیطی و راههای کنار آمدن با آنها
ماهیت استرس‌زاهای محیطی
محرکهای استرس‌زای محیطی
محرکهای استرس‌زای بزرگ
محرکهای استرسزای شخصی
محرکهای استرسزای زمینه
تأثیرات فیزیولوژیایی و روانشناختی محرکهای استرس زای محیطی
استرس در محیط های کاری
نقش حمایت اجتماعی به عنوان تعدیل کننده استرس
قواعدی کلی برای کنار آمدن با استرس
خلاصه فصل
فصل ششم: ازدحام، فضای شخصی و اثرات روان‌شناختی و فیزیولوژیایی آنها
ماهیت ازدحام
ازدحام: مطالعات انسانی
تأثیرات ازدحام بر فیزیولوژی انسان
تأثیرات ازدحام بر رفتار اجتماعی
تأثیرات ازدحام بر عملکرد
تأثیرات روانشناختی ازدحام
ازدحام و سلامت جسمانی
ازدحام و هنجارهای خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی
ازدحام: مطالعات حیوانی
فضای شخصی
تعریف فضای شخصی
عملکرد فضای شخصی
اندازه فضای شخصی
عوامل مؤثر بر فضای شخصی
خلاصه فصل
فصل هفتم: قلمرو و بوم‌پایی
قلمرو
ماهیت قلمرو
انواع قلمرو
راههای تجاوز به قلمروها
بوم پایی
ماهیت بوم پایی
نظریههای بوم پایی
روشهای مطالعه بوم‌پایی
عوامل مؤثر در بومپایی
انواع بوم پایی
عوامل مؤثر بر میزان بوم پایی
پرخاشگری و بوم پایی
انواع پرخاشگری
سلطهگری و بوم پایی
ظهور و افول قلمروهای موقتی و بوم پایی آنها
تأثیر رقابت در قلمرو خودی بر عملکرد افراد
تأثیر احساس مالکیت و کنترل قلمرو در کاهش بیماریها
بومپایی و طرحهای محیطی
خلاصه فصل
فصل هشتم: محیطهای مسکونی
تعریف خانه
ترجیح منطقه مسکونی، حق انتخاب و رضایت‌مندی
اندازهگیری رضایتمندی از محل مسکونی
عوامل مؤثر در ترجیح و رضایتمندی از مکان مسکونی
تأثیرات شخصی
تأثیرات اجتماعی
تأثیرات فیزیکی
عوامل مشکلساز در انتخاب مکان مسکونی
محیط و رفتار در مناطق مسکونی
چگونگی کاربرد خانه
راهبردهای پیشگیری از تضادهای فضای مسکونی
بهزیستی در مناطق مسکونی
سازگاری با یک محیط جدید
تراکم در خانه
جرم و ترس در خانه
تأثیر شکل ساختمان در نقص عملکردهای افراد
فضاسازی محیطی
از کنار هم گذاشتن بلوکها تا ساخت یک خانه
فرایند ساخت یک ساختمان سالم
ساختمانهای بیمار
شهرها و زندگی شهری
حملونقل و تأثیرات آن بر شهرها
خلاصه فصل
فصل نهم: محیطهای آموزشی
عوامل محیطی مؤثر در یادگیری
اندازه
تأثیر طرح و نما
وضعیت و سن مکان یادگیری
معماری داخلی و طراحی
تجهیزات
محیط آشنا
سروصدا
نور
رنگ
آب‌وهوا
فضا
رفتارهای اجتماعی
یادگیری و طراحی محیطی
کلاس مهدکودک
کلاس درس دانشگاه
خلاصه فصل
فصل دهم: محیطهای کار، استراحت و سرگرمی
محیطهای کاری
تاریخچه مختصری از طراحی محیط کار
قانون جریان کار
ضوابط و آییننامههای کارفرمایان در رابطه با محیط کار
عوامل انسانی و محیط کار
محیط کار و ادراک قلمرو
استقلال در محیط کار
رضایتمندی از شغل و محیط کار
فرسودگی شغلی
طراحی چشم‎انداز اتاق کار
روشهای خاص برای نظارت بر کارکنان
محیطهای استراحت و سرگرمی
محیطهای سرگرمی و تفریح کودکان
خلاصه فصل
فصل یازدهم: محیط طبیعی
اعماق فضا و اجرام آسمانی
چرخه ماه و خورشید و تأثیر آن بر سلامت جسم و روان افراد
نیروهای زمینی
طبیعت به عنوان یک عامل بهبودبخش
نظریههای مربوط به نحوه تأثیر طبیعت بر کاهش استرسها
آسیبهای طبیعی و تکنولوژیک
رخدادهای محیطی آسیب زا
تأثیرات روانشناختی قرار گرفتن افراد در محیطهای طبیعی
محیط و طبیعت به عنوان مؤلفههای اصلی در ارتقای سلامت افراد
خلاصه فصل
فصل دوازدهم: ایجاد تغییر در رفتار به منظور حفظ محیط زیست
مشکلات محیطی
نقش نگرش افراد در حفظ محیط زیست
نقش رفتار جمعی در حفاظت از محیط
ایجاد تغییر در رفتار انسانها به منظور حفاظت از محیط زیست
برنامههای داوطلبانه برای حفظ محیط
راهکارهای ساده برای حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان
خلاصه فصل
منابع
واژه‌نامه

محصولات مشابه

بیشتر