× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
3 / 5

شهرهای ساسانی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 22,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 229

الکونغرس : ‫‬‭‬‭HT114‫‬‭/م9ش9 1393

دیوی العشری : ‫‬‭307/760955

عدد المراجع الوطنية : 3509402

ISBN : 9789645309945

سنة النشر : 1393

كود المجموعة البحثية : 12

شابک دیجیتال : 978-600-02-1235-3

کد کتاب : 1783

كلمات دليلية: باستان شناسی

ملخص الكتاب

دوره ساسانی یکی از ادوار طلایی شهرسازی قبل از اسلام در ایران محسوب می گردد. در این دوره شهرهای فراوانی بنا به ضرورتها و اهدافی که هر یک از شاهان قدرتمند و ثروتمند ساسانی در سر داشتند، در کوست های چهارگانه ایرانشهر پی افکنده شد.

از مهم ترین شاهان شهرساز ساسانی می توان به اردشیر بابکان، شاپور اول، شاپور دوم، پیروز، قباد، خسروانوشیروان و خسروپرویز اشاره نمود. بیشتر شهرهای این دوره در سه شکل مدور، مستطیلی (هیپودام) و شهرهایی با اشکال نامنظم دیده شده است.

کتاب چاپی

22,000 payment_lbl_currency_toman

shop_lbl_add_to_basket

عدد الصفحات المطبوعة : 236

سنة النشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11783

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

کتاب الکترونی (PDF)

11,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 4.8 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 236

موضوعات

قائمة

سخن نویسنده
فصل اول: تاریخ سیاسی و اجتماعی ساسانیان
شکل گیری حکومت ساسانی و نخستین شاهان آن
پایان حکومت ساسانی و دیگر شاهان آن
پهنه جغرافیایی حکومت ساسانی
آرایش اجتماعی ساسانیان
مذاهب و جنبش های دینی عصر ساسانی
فصل دوم: جغرافیای تاریخی شهرهای ساسانی
شهرهای احداثی اردشیر بابکان
شهرهای احداثی شاپور اول
شهرهای احداثی از زمان هرمز اول تا پیروز
شهرهای احداثی از زمان پیروز تا پایان شاهنشاهی ساسانی
دیگر شهرها و بناها
فصل سوم: شهر و ریخت شناسی آن در دوره ساسانی
مفهوم و جایگاه شهر
عوامل مؤثر در شکل گیری شهرها
ساختار کالبدی شهرها
تأسیسات درون شهری
شکل شهرهای ساسانی
فصل چهارم: شهرهای مدور
دارابگرد
اردشیر خوره
تخت سلیمان
مرو
فصل پنجم: شهرهای مستطیل شکل (هیپودام)
بیشاپور
گندی شاپور (جندی شاپور)
ایوان کرخه
سیراف
نیشابور
فصل ششم: شهرهای بدون شکل منظم (نامنظم)
استخر
تیسفون
قصرشیرین
رام شهرستان
فصل هفتم: جمع بندی
تصاویر
منابع
نمایه

منتجات مماثلة

أكثر

آراء