5 امتیاز
1 نفر

مصرف و فرهنگ

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 4,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 297

رده بندی کنگره : ‫‭‭HB801‫‭/ب94م6 1390

رده بندی دیویی : ‫‭306/3

شماره کتابشناسی ملی : 2746850

شابک : 9789645307248

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 30

کد کتاب : 1560

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

اگر قرار است جامعه ایران را جامعه ای مصرفی بخوانیم باید ارزشهای فرهنگی، ایده ها و هویت آن را نیز در رابطه با مصرف تعریف کنیم. کتاب حاضر با این پیش فرض و با تأکید بر اهمیت مصرف گرایی در متن و حوزه زندگی انسان به نگارش درآمده و مصرف از این منظر به عنوان تجربه زیستی مورد مطالعه قرار گرفته است. مؤلف برای تبیین هرچه بهتر مصرف از یک سو به نظریه های مصرف و بنیان گذاران نظریه مصرف و از سوی دیگر به توصیف و تحلیل نمونه هایی از مصرف در زندگی و فعالیتهای روزمره انسانی می پردازد. منظور از مطالعه مصرف و انسان مصرفی، مطالعه ذهنیت، ارزشها و ایده ها و باورهای جوامع مصرفی است. مزیت کتاب حاضر در آن است که نویسنده به بررسی تجربی مسائل ایران از حیث مصرف و تجربه مصرفی در جامعه ایران نیز پرداخته است. کتاب منبعی مفید و قابل استفاده برای دانشجویان در درسهای «مصرف و نظریه های مصرف»، «مصرف و فرهنگ رسانه ای»، «تغییرات فرهنگی»، و «ارتباطات و فرهنگ» محسوب می شود.

کتاب دیجیتال

2,500 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 250

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

4,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 308

سال نشر : 1390

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11560

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

کلیات
بخش اول: بحث نظری مصرف
فصل اول: اصول و مبانی مصرف و فرهنگ
تعریف مصرف
مصرف کننده کیست؟
قضاوتهای مثبت و منفی دربارة مصرف
مصرف و تغییر ذائقه ها
سابقۀ مصرف
مصرف در جامعۀ ایرانی
مصرف و تغییرهای حاصل از آن
مصرف در زندگی
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل دوم: مطالعات فرهنگی و مصرف
مصرف فرهنگی چیست؟
1- نزاع و مذاکره در مصرف
2- مصرف و پسا مدرنیسم
رویکرد ژان بودریار
استوری، مصرف و عمل اجتماعی
2- اخلاق رومانتیکی
ارتباط مصرف با مطالعات فرهنگی
مصرف فرهنگی و رابطه آن با طبقة اجتماعی
مصرف در جامعۀ آلمانی
زیمل
کالاهای نشانه ای
تفاوت طبقاتی
دوسرتو
هرمنوتیک
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل سوم: نظریه های مصرف
مقدمه
مکتب فرانکفورت
مکتب لویس
رولان بارت
ظهور جامعه شناسی مصرف (عصر کلاسیک)
کارل مارکس
ماکس وبر
توریستن وبلن
جرج زیمل
ظهور جامعه شناسی مصرف (دورۀ مدرن)
پیر بوردیو
رابرت باکاک
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل چهارم: مصرف و طراحی
مقدمه
مصرف در زندگی معاصر
طراحی و تشویق به مصرف
اهمیت طراحی در زندگی امروزی
الف) طراحی و استراتژی
ب) طراحی و اطمینان
جین، جذابیت و طراحی
طراحی و پسا مدرنیسم
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
بخش دوم: بحث تجربی مصرف
فصل پنجم: مصرف فضا و مکان
مقدمه
فروشگاههای زنجیره ای، مراکز خرید و ارتباط آن با شهرها
مصرف در مراکز خرید و ارتباط آن با مطالعات فرهنگی
فردگرایی و مصرف
خلاصة فصل
پرسشهای فصل
فصل ششم: قهوه خانه و مصرف
مقدمه
قهوه خانه و زندگی واقعی
قهوه خانه و تناسب آن با هویت ایرانی
قهوه خانه و حوزۀ عمومی
عناصر هویتی در قهوه خانه ها
1- مصرفِ فضا
2- مصرف غذا
3- مصرف نماد و نشانه
تغییر عنصر هویت در قهوه خانه
1- احساس غریبگی
2- سوژۀ منفعل
3- تغییر نمادها
4- تغییر در بازنمایی نمادها
5- تغییر در روابط
6- تغییر در مصرفِ فضا
7- تغییر در مصرف غذا
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل هفتم: مصرف و تکنولوژی
مقدمه
1- کامپیوتر شخصی و تکنولوژی
2- تلویزیون و تکنولوژی
تکنولوژی و پیشرفت
خلاصه فصل
پرسشهای فصل
فصل هشتم: اتومبیل و تکنولوژی
مقدمه
تکنولوژی و دین
ابژه ای بی جان، ابژه ای جان دار
تکنولوژی به منزلۀ متن
اتومبیل و متن اجتماعی
اتومبیل و انتقال معانی
معانی دینی
اتومبیل و نماد
خلاصة فصل
پرسشهای فصل
فصل نهم: مصرف و مد
مقدمه
ارتباط مد با مصرف
تاریخ مد
مصرف مد
مد، انتخاب یا اجبار
مد و ارتباطات جدید
مد و اثر جهانی
مد و زندگی اجتماعی
خلاصة فصل
پرسشهای فصل
فصل دهم: مصرف موسیقی
مقدمه
موسیقی پاپ، اعتراض یا تفریح
موسیقی پاپ و زیبایی
1- موسیقی جهانی (پاپ)
2- موسیقی بومی و محلی (رقص)
خلاصة فصل
پرسشهای فصل
فصل یازدهم: مصرف و موسیقی مذهبی در ایران
مقدمه
مداحی در ایران
مداحی جدید
انواع مداحی در ایران
عوامل مؤثر بر شکل گیری مداحی جدید
1- عدم کنترل محافل مذهبی
2- روزمره شدن متن دینی
3- تغییر نسلی
فرایند دنیایی شدن مداحی پاپ
جابه جایی در مفاهیم و باورها
مراحل ظهور مداحی پاپ
ویژگیهای مداحی پاپ
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل دوازدهم: مصرف و تلویزیون
مقدمه
تلویزیون و مصرف متن فرهنگی
استوارت هال
دیوید مورلی
گفتمان تلویزیونی و زندگی روزمره
مصرف و متنهای خودمانی
مصرف، هویت و پسا مدرنیسم
آلتوسر
مصرف و فرهنگ عمومی
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل سیزدهم: تلویزیون و کالاهای فرهنگی
مقدمه
فرایند کالایی شدن تولیدهای دین
نتایج کالایی شدن تولیدهای دینی
کالایی شدن تولیدهای فرهنگی در ایران
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
فصل چهاردهم: پارادوکس مصرف
مقدمه
مصرف و نابرابری
نقش ایدئولوژی در مصرف
خلاصۀ فصل
پرسشهای فصل
منابع
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر