× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب

قائمة الإصدارات

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

14,500 payment_lbl_currency_toman

مبانی طراحی آموزشی

سازمان سمت

من9,500 إلى36,000 payment_lbl_currency_toman

روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه

عبدالحسین نوائی

من14,000 إلى18,000 payment_lbl_currency_toman

مبانی اولیه ریاضیات مالی

جی. رابرت بیوکنن

20,500 payment_lbl_currency_toman

حسابداری و حسابرسی

عزیز گرد

من10,500 إلى21,000 payment_lbl_currency_toman

گاهشماری در تاریخ

سازمان سمت

من13,000 إلى26,000 payment_lbl_currency_toman

Selected Texts: A Reference Guide to the History of Iran Volume I (To A.D. 1500)

غلامرضا وطن‌دوست

من3,500 إلى7,000 payment_lbl_currency_toman

بین النهرین و ایران در دوران هخامنشی

جان کرتیس

من6,500 إلى13,000 payment_lbl_currency_toman

باستان‌ شناسی آسیای مرکزی ( جلد اول)

سیدمنصور سید سجادی

من9,500 إلى19,000 payment_lbl_currency_toman

ژئومورفولوژی ایران

رسول صمدزاده

35,500 payment_lbl_currency_toman

فن و هنر فلز کاری در ایران

فائق توحیدی

من13,000 إلى13,500 payment_lbl_currency_toman

شکل گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران

سازمان سمت

من7,500 إلى15,000 payment_lbl_currency_toman

شهرهای ساسانی

سازمان سمت

من11,000 إلى22,000 payment_lbl_currency_toman

ژئومورفولوژی تحلیلی ایران

محمدحسین رامشت

من13,000 إلى27,000 payment_lbl_currency_toman

روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی

هادی هراتی

من13,500 إلى27,000 payment_lbl_currency_toman

برنامه درسی در دوره تحصیلی متوسطه

حسن ملکی

من11,000 إلى22,000 payment_lbl_currency_toman

گفتمان روایت

ژرار ژنت

من9,500 إلى19,000 payment_lbl_currency_toman

تاریخ فلسفه غرب (جلد سوم)

محمدمهدی اردبیلی

15,000 payment_lbl_currency_toman

باستان شناسی دین

حکمت الله ملاصالحی

من7,500 إلى15,000 payment_lbl_currency_toman

مهر در ایران از آغاز تا صدر اسلام

حسن طلایی

من8,500 إلى12,000 payment_lbl_currency_toman

راهنمای زبانهای باستانی ایران (جلد اول)

محسن ابوالقاسمی

من11,500 إلى23,000 payment_lbl_currency_toman

باستانشناسی غرب ایران

رابرت‌هنریکسون

من22,000 إلى44,000 payment_lbl_currency_toman

جواهر شناسی سنگ های قیمتی (جلد اول)

سوسن بیانی

من11,000 إلى22,000 payment_lbl_currency_toman

تغییر و اجرای برنامه درسی

محمود مهر محمدی

11,500 payment_lbl_currency_toman

طرحهای اسلامی

اوا ویلسون

من7,000 إلى14,000 payment_lbl_currency_toman

پایه های علم رجال

عبدالهادی الفضلی

من9,000 إلى18,000 payment_lbl_currency_toman

برنامه ریزی مسکن شهری

ابوالفضل مشکینی

11,500 payment_lbl_currency_toman

تجربه دینی بشر (جلد دوم)

ن‍ی‍ن‍ی‍ان‌ اس‍م‍ارت‌

من17,500 إلى35,000 payment_lbl_currency_toman