اقتصاد و حسابداری - لیست آثار

اقتصاد کشاورزی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت‌الله اکبری

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : الهه ستوده نما

اقتصاد مالی (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرانک جی. فابوزی

اقتصاد ریاضی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی سوری

English for the Students of Accounting (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داود اقوامی

English for the Students of Accounting I

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داوود اقوامی

اقتصاد کلان دینامیک

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم گرجی

اقتصاد منطقه‌ای

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید صباغ کرمانی

گستره اقتصاد اسلامی

ناشر : سازمان سمت

گردآورنده : ح‍س‍ن‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌

اقتصاد منابع تجدید شونده

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید احمدیان

نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : م‍ج‍ی‍د اح‍م‍دی‍ان‌

حسابداری صنعتی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد نمازی

اقتصاد خرد (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : راب‍رت‌‌ اس‌. پ‍ن‍دی‍ک‌

اقتصاد خرد(جلد سوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مرتضی عزتی

اقتصاد کار و نیروی انسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن سبحانی

حقوق تجارت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ربیعا اسکینی

نظریه بازیها و کاربردهای آن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : قهرمان عبدلی

مدیریت مالی ( جلد اول )

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ریموند پی. نوو