× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

اقتصاد و حسابداری - لیست آثار

مقدمه ای بر اقتصادسنجی بیزی

ادوارد گرینبرگ

از 13,500 تا 27,000 تومان

همگرایی اقتصادی

علیرضا رحیمی بروجردی

از 8,500 تا 17,000 تومان

بانکداری اسلامی

محمدتقی نظرپور

از 16,500 تا 33,000 تومان

برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت

علی اکبر نیکواقبال

از 7,750 تا 15,500 تومان

مبانی اقتصادی بیمه

مانی مؤتمنی

از 8,500 تا 17,000 تومان

مکاتب فکری حسابداری

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 تومان

اقتصاد مدیریت

سازمان سمت

از 4,250 تا 8,500 تومان

اقتصاد مالی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 13,500 تا 27,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 تومان