دانشگاهی - لیست آثار

مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حمیرا مشیرزاده

درآمدی به جامعه شناسی اسلامی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رحمت الله صدیق سروستانی

مبادی فقه شافعی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرزاد پارسا

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گئورگ ایگرس

آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع‌ رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علیرضا هویدا

ENGLISH for the Students of Human Geography

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محسن کریمیان عظیمی

درآمدی بر نمایش درمانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سالوو پیتروسلا

اقتصاد کار و نیروی انسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن سبحانی

English for the Students of Geology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میرجلیلی

روانشناسی سالمندی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالله معتمدی

مبادی اصول فقه شافعی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیدنوید نقشبندی

English for the Students of Veterinary Medicine

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Alireza Ahamdi

ایدئولوژی و اتوپیا

ناشر : سازمان سمت

مترجم : فریبرز مجیدی

کاربرد فناوریهای جدید‌ ‌در آموزش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : شهناز ذوفن

مفردات قرآن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : بابک فرزانه

روشها، فنون و الگوهای تدریس

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : امان‌الله صفوی

دستور زبان مقایسه‌ ای فرانسه و فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

Literary Prose: A Selection

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هوشنگ هنرور

پول، ارز و بانکداری

مترجم : علی جهانخانی

مترجم : علی جهانخانی

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ناهیده کلاشی

باستان شناسی ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کریم حاجیزاده باستانی

آزمایشگاه زبان فارسی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهرا ابوالحسنی‌چیمه

English for the Students of Rehabilitation Science

نویسنده : رضا دیداری

نویسنده : رضا دیداری

متون تاریخی به زبان فارسی

نویسنده : عبدالحسین نوائی

ناشر : سازمان سمت

English for the Students of Emergency Care

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نسرین شکرپور

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پرویز نصیری

Lecture et traduction de textes islamiques (de sources différentes)

نویسنده : افضل وثوقی

ناشر : سازمان سمت

English for the Students of Industrial Engineering Book 1: Industrial Technology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد فلاحی مقیمی

نخستین شهرهای فلات ایران (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید منصور سید سجاد