������������ �� ���������������� - لیست آثار

مدیریت مالی نوین (جلد اول)

نویسنده : رندلف وسترفیلد

مترجم : علی جهانخانی

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هادی غفاری

اقتصاد شهری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت الله اکبری

خدمات مالی اسلامی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد عبید‌الله

اقتصاد کشاورزی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت الله اکبری

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : الهه ستوده نما

اقتصاد مالی (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرانک جی. فابوزی

اقتصاد ریاضی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی سوری

English for the Students of Accounting (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داود اقوامی

English for the Students of Accounting (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داوود اقوامی

اقتصاد کلان دینامیک

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم گرجی

اقتصاد منطقه‌ای

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید صباغ کرمانی

گستره اقتصاد اسلامی

ناشر : سازمان سمت

گردآورنده : ح‍س‍ن‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌

اقتصاد منابع تجدید شونده

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید احمدیان

نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : م‍ج‍ی‍د اح‍م‍دی‍ان‌

حسابداری صنعتی (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد نمازی

اقتصاد خرد (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : راب‍رت‌‌ اس‌. پ‍ن‍دی‍ک‌

اقتصاد خرد(جلد سوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مرتضی عزتی