هنر - لیست آثار

مبانی هنر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اوکویرک

آموزش و آفرینش تئاتری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ژاک لوکوک

هنر منبت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی امرایی

پیش از تاریخ نقش‌ها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : وحید عسکرپور

فضای عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : متیو کارمونا

گرافیک در صنعت نشر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کامران افشار‌مهاجر

عکاسی حرفه‌ ای

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : دیوید ویلسن

فیلمنامه نویسی شخصیت محور

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اندرو هورتون

هنر و ادراک بصری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رودلف آرنهایم

آشنایی با خیالی نگاری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهران هوشیار

مطالعات پویانمایی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جین پیلینگ

مقدمه‌ای بر تئوری ، تئاتر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مارک فوریته

عملکرد گرافیک در کتابهای درسی دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کامران افشارمهاجر

مبانی طراحی پارچه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهسا فکری

کارگاه تراش روی شیشه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پرویز قلی زاده

تاریخ مصور تئاتر(بخش دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : آندره دوگن

تاریخ مصور تئاتر(بخش اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : آندره دوگن

نظریه عکاسی

ناشر : سازمان سمت

مترجم : مجید اخگر