× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای افضل وثوقی

تاریخ ادبیات فرانسه (جلد دوم: قرن هفدهم)

مترجم :افضل وثوقی

ناشر :سازمان سمت

تاریخ ادبیات فرانسه ( جلد چهارم)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پیر برونل

تاریخ ادبیات فرانسه (جلد سوم: قرن هجدهم)

نویسنده :فیلیپ سلیه

نویسنده :میشل تروفه

Lecture et traduction de textes islamiques (de sources différentes)

نویسنده :افضل وثوقی

ناشر :سازمان سمت

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :افضل وثوقی