خلاصه کتاب - لیست آثار

خلاصه کتاب مدیریت خود کار سازی کتاب خانه ها

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

نویسنده : رابینت هاریور

خلاصه کتاب راه های ساد ه برای مدیریت کارمندان

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده : پرمود باترا

خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی

ارائه دهنده : مدیریار

نویسنده : م‍ه‍دی‌ ال‍وان‍ی‌