× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
2 / 4.5

نامه باستان ‌(جلد‌ دوم)

ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب)

Publisher: سازمان سمت

Author:

Book collection : نامه باستان

ISBN : 9789644596544

Research Group Code : 26

کد کتاب : 0619

Labels:

Book summary


شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب فاخر است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند. کتاب حاضر با نام «نامه باستان»، جلد دوم از مجموعه ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربر خواهد داشت. در این جلد، از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان داستان رستم و سهراب ویراسته و شرح گردیده است. مؤلف دانشمند، دکتر میرجلال الدین کزّازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه شناسی، ریشه شناسی، چهره شناسی، اسطوره شناسی، نمادشناسی، سبک شناسی و زیبایی شناسی بهره گرفته است. در زیبایی شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است. نیز در این جلد، ابیات و واژه ها از دید شناخت نسخه بدلها بررسی شده است.


Printed Book

77,000 Toman

Add to cart

Printed Page Count : 696

Publish Year : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 953.52

کد یکتا : 90619

نوبت چاپ : 9

تیراژ : 500

Comments