× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 0

تحلیل گفتمان

روش ها و حوزه ها

Publisher: سازمان سمت

Translator: محسن نوبخت

Editor: کن هایلند , برایان پالتریج

Printed Page Count : 424

Congress Class : P302

Dewey Decimal Classification : 401/41

National Bibliography Number : 6214223

ISBN : 9786000220068‬‬

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 9786000222581

کد کتاب : 2334

Book summary

گفتمان یکی از مهم‌‏ترین مفاهیمِ اندیشه مدرن در طیفی از رشته‌‏های علوم انسانی و اجتماعی است. این مفهوم با ‏طرز کار زبان هنگام مواجهه ما با جهان و در تعاملات ما با یکدیگر سروکار دارد؛ از این رو، گفتمان صورت‏‌بندی‏‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع ما را می‏‌آفریند و به آن‏ ها شکل می‏‌دهد. 

از منظر زبان‏‌شناسی کاربردی، مطالعه گفتمان مطالعه زبان در عمل است که به بررسی متون در بافت‏‌های اجتماعی می‌‏پردازد. اما از آنجا که زبان با رخدادهای جهان در ارتباط است پس «گفتمان» اصطلاحی است با بار معنایی زیاد که طیفی از معانی را پوشش می‏‌دهد. مطالب کتاب در دو بخش ارائه‏ شده ‏است. 

بخش اول درباره روش‎ های تحلیل و حاوی فصولی است که به کاوش و توصیف رویکردها و موضوعات اصلیِ مطالعه گفتمان می‏‌پردازد. بخش دوم در مورد حوزه‏‌های اصلی مطالعات گفتمان بحث می‏‌کند و به روش ‎های مطالعاتی اصلی و موضوعات و یافته‏‌های محوری توجه دارد. نویسنده‏‌های هر بخش برای تشریح نکته مورد نظر در بحثشان مطالعه‎ ای موردی می‏‌آورند و منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی می‏‌کنند.

Printed Book

48,000 Toman

Add to cart

وزن : 615

Subjects

Content

مقدمه
بخش اول: روش های تحلیل در مطالعه گفتمان
فصل اول: گردآوری و آوانویسی داده ها در تحلیل گفتمان
فصل دوم: تحلیل گفت وگو
فصل سوم: تحلیل گفتمان انتقادی
فصل چهارم: تحلیل ژانر
فصل پنجم: تحلیل روایت
فصل ششم: قوم نگاری و تحلیل گفتمان
فصل هفتم: زبان شناسی نقش گرای نظام مند
فصل هشتم: تحلیل گفتمان چندوجهی
فصل نهم: رویکردهای پیکر های به مطالعه گفتمان
بخش دوم: حوزه های تحقیق و جهت گیری های جدید در مطالعه گفتمان
فصل دهم: گفتمان شفاهی
فصل دوازدهم: گفتمان و محل کار
فصل سیزدهم: گفتمان و اخبار
فصل چهاردهم: گفتمان و ارتباط رایانه محور
فصل پانزدهم: تحلیل گفتمان حقوقی: حوزه ای رو به پیشرفت
فصل شانزدهم: گفتمان و هویت
فصل هفدهم: گفتمان و نژاد
فصل هجدهم: گفتمان کلاسی
فصل نوزدهم: گفتمان و ارتباط میان فرهنگی
فصل بیستم: گفتمان پزشکی

Similar products

More

Comments