× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

هنر - لیست آثار

مبانی هنر

سازمان سمت

از 13,000 تا 61,000 تومان

مبانی طراحی پارچه

سازمان سمت

از 4,500 تا 22,000 تومان

مقدمه‌ای بر تئوری ، تئاتر

سازمان سمت

از 6,000 تا 24,000 تومان

مطالعات پویانمایی

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 تومان

آشنایی با خیالی نگاری

سازمان سمت

از 8,000 تا 15,500 تومان

فضای عمومی

سازمان سمت

از 16,500 تا 33,000 تومان

هنر پانتومیم

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

گچبری سنتی

میراث فرهنگی قزوین

رایگان

عکاسی برای تماشا

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 تومان

معماری مدرن از 1900

سازمان سمت

از 32,500 تا 65,000 تومان

راهنمای علمی تئاتر ماسک

سازمان سمت

از 2,000 تا 4,000 تومان

مبانی مطالعات سینمایی

سازمان سمت

از 2,250 تا 4,500 تومان

فرایند نوردهی

سازمان سمت

از 3,500 تا 6,500 تومان

بازیگر نامرئی

سازمان سمت

از 4,000 تا 11,000 تومان

عکاسی حرفه‌ ای

سازمان سمت

از 6,500 تا 13,000 تومان

گرافیک در صنعت نشر

سازمان سمت

از 9,000 تا 18,000 تومان

پیش از تاریخ نقش‌ها

سازمان سمت

از 8,500 تا 21,000 تومان

آموزش و آفرینش تئاتری

سازمان سمت

از 4,000 تا 14,000 تومان

هنر منبت

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 تومان

خراطی

سازمان سمت

از 1,100 تا 2,300 تومان