× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

برنامه ریزی غیرخطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت

نویسنده :ابراهیم حیدری

ناشر :سازمان سمت