× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری (جلد اول)

مفاهیم، قواعد بنیادین و توافقات ضد رقابتی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مجموعه اثر : حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری

شابک دیجیتال : 9786000221843

کد کتاب : 2321

صفحات کتاب : 356

کنگره : HB801

دیویی : 306/3

کتابشناسی ملی : 6104266

شابک : 9786000219925

سال نشر : 1398

برچسب ها:

خلاصه اثر

حقوق رقابت به عنوان یک ابزار کنترلی حقوقی، نقش بی بدیلی در نظام بخشی به بازارهای مالکیت فکری ایفا میکند؛ به نحوی که تدارک بستر مناسب برای ارتقای سطح نوآوری و توسعه فناورانه، در غیاب موازین نظارتی حقوق ضد انحصار متصور نیست.

در کتاب حاضر ابتدا مفاهیم اولیه و مهم حقوق رقابت و حقوق آفرینشهای فکری، که در حقیقت مدخلی برای ورود به مباحث آتی است، بیان میشود. سپس قواعد بنیادین ناظر به رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری تحلیل میشود و ضمن تعمق در اهداف مشترک دو نظام که بسترساز تعامل میان آنهاست، نوع نگرش حقوق ضد انحصار به مصادیق داراییهای فکری و راهبردهای مطلوب رقابتی در گستره مالکیتهای فکری به بحث گذاشته میشود.

قسمت پایانی به کاوش در ابعاد توافقاتی اختصاص دارد که مرتبط با آفرینه های فکری بوده، به انحای مختلف موجب اخلال در رقابت در بازارهای محصول، نوآوری و فناوری می شود و حقوق رقابت به مدد ضوابط و قواعدی خاص، آنها را از رویه های مشروع رقابتی متمایز میسازد.

در کتاب پیش رو تلاش می شود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافت های نظام های پیشرو در عرصه حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزه های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.

کتاب دیجیتال

97,900 تومان

حجم : 3.8 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 356

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اوّل: مباحث بنیادین حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
مبحث اول: درآمدی بر حقوق مالکیت فکری
مبحث دوم: شناخت رقابت
مبحث سوم: انحصار
مبحث چهارم: شناسایی حقوق رقابت
مبحث پنجم: بازار
مبحث ششم: رویه های مخل رقابت
فصل دوّم: پیوندها و تأثیر متقابل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
مبحث اول: تقابل و تعامل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
مبحث دوم: قواعد و اصول راهبردی ناظر به رابطه تعاملی دو نظام
مبحث سوم: نحوه اجرای اصول راهبردی رقابتی نسبت به مصادیق مالکیت های فکری
مبحث چهارم: ساز و کارها و نظریه های تعاملی حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت
مبحث پنجم: راهبرد و سیاست رقابتی مطلوب ناظر به مالکیت های فکری
فصل سوّم: توافقات مخلّ رقابت
مبحث اول: قواعد اصولی ناظر به ارزیابی اعمال دو یا چند جانبه ضد رقابتی
مبحث دوم: تحلیل رقابتی رویه های محدود کننده در توافقات مرتبط با مالکیت های فکری
جمع بندی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات