× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

مبانی مدیریت ورزش

رفتار سازمانی در ورزش

Publisher: سازمان سمت

Author:

Translator: ناهید اتقیا , زهرا امیری

ISBN : 9786000221201

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 978-600-02-2191-1

کد کتاب : 2350

Printed Page Count : 293

Congress Class : ‏‫‬‮‭GV713

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‮‭796/069

National Bibliography Number : 7282598

Get Content

PDF 84,700 Toman

Book summary

چه عواملی سازمان های ورزشی را موفق می کنند؟ مدیران فعال در بخش ورزش چگونه می توانند از طریق مدیریت راهبردی رفتار، اثربخشی سازمانی را بهبود بخشند؟ در کتاب حاضر به این سؤال ها پاسخ داده شده و نظریه های پشتیبان تجزیه و تحلیل سازمانی در ورزش بررسی شده اند.

این کتاب به دانشجویان و شاغلان در حوزۀ ورزش کمک می کند تا درکی عمیق از انواع مختلف رفتار در سازمان های ورزشی داشته باشند، در عین حال نشان می دهد که چطور می توان روش های مدیریت رفتار را به شکل مؤثرتری در میان ذی نفعان گسترش داد.

در هر یک از فصول کتاب در عین حال که تعدادی از معروف ترین و تأثیرگذارترین استادان مدیریت ورزشی از سراسر جهان معرفی می شوند، مقدمه ای جامع، جذاب و معتبر در مدیریت ورزشی معاصر ارائه می گردد. کتاب پیش رو علاوه بر دانشجویان رشتة علوم ورزشی برای مدیران در بخش ورزش نیز مفید است.

PDF

84,700 Toman

Volume : 4.8 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 308

Subjects

Content

بخش اول: ملزومات زمینه ای ساختاری و عملیاتی سازمان های ورزشی
بخش دوم: فرایندهای شغلی -کاری در سازمان های ورزشی کوچک
بخش سوم: صفات منش و رفتار کارکنان
بخش چهارم: سیستم های ارتباطی و فرایندهای اجتماعی
بخش پنجم: مدیریت ساختارها عملکردها و رفتارهای مشکل ساز
بخش ششم: قدرت کنترل و تغییر

Similar products

More

Comments