× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 / 4

خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی

نویسنده: ,

ارائه دهنده: مدیریار

شابک : 978-964-455-009-6

سال نشر : 1388

صفحات کتاب : 16

کنگره : HD37‭‬ ‭/ف2‫‭‮الف‬73 1388

دیویی : 658/007

کتابشناسی ملی : 1975558

برچسب ها:

خلاصه اثر

مدیریت مشارکتی به عنوان یکی ازشیوه های مؤثرمدیریت یادشده است زیرابراساس ان برشأن ومقام انسان توجه و تأکیدمی شود از میزان تعارضات و برخوردها کاسته شده، میزان توقعات بی مورد و تقاضاهای غیر معقول کاهش می یابدافزایش بهره وری،تقویت روح ابتکار و حس مسئولیت درکارکنان،استفادهبیشترازتجارب عملی کارکنان،ایجادمحیط منضبط،تقلیل میزان سوءظن هاوتنش هاوشکایت مربوط به کار و ایجادامنیت خاطر در کارکنان و برقراری صلح وارامش بیشتردرمحیط کارمی شود.

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 156.5 کیلو بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 16

موضوعات

فهرست

فصل اول
تعریف قضیه
قضیه سازمانی
نحوه تدوین قضیه «قضیه نگاری »
مرحله اول: دریافت و تبیین مشکل
مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات در باب مشکل
مرحل سوم: تدوین نهایی قضیه
1 عنوان قضیه : 
2طول قضیه سازمانی
3ویژگی های زمانی و مکانی : 
4 ایجاد انگیزه:
5 ارائه اطلاعات کمی و کیفی : 
نحوه تجزیه و تحلیل قضیه
1- مطالعه دقیق قضیه و تبیین مشکل
2- تعیین راه حل های مختلف جهت حل مشکل
3-تعیین پیامدهای هر راه حل
4-انتخاب مناسب ترین راه حل
5-اطمینان یافتن ازکاراوری راه حل هادرعمل
سیاهه عواملی که درتجزیه وتحلیل قضایای سازمانی بایددرنظرداشت:
خلاصه
فصل دوم
قضیه اول
«مشکل ازدست دادن یک کارمندشایسته»
تحلیل مختصرقضیه«مشکل ازدست دادن یک کارمندشایسته»
خلاصه
قضیه دوم
پیامدهای شیوه جدیدکنترل»
تحلیل مختصرقضیه«پیامدهای شیوه جدیدکنترل»
برای آنکه مدیریت بتواند سیستم کنترل درستی را در سازمان طراحی واجرا نماید باید مراحل زیر را طی کند:
1- تعیین نتایج مورد انتظار در کنترل:
2- تعیین شاخص برای سنجش نتایج مورد انتظار :
3- تعیین استاندارد یا الکوی مطلوب :
4- تعیین نحوه و روش جمع آوری اطلاعات یا طراحی شبکه اطلاعاتی در کنترل:
5- ارزیابی اطلاعات ونتیجه گیری :
به طورکلی رابطه هزینه ونتیجه رامی توان درنامساوی زیرخلاصه کرد:
خلاصه
قضیه سوم
«تعریض جاده»
«تحلیل مختصر قضیه تعریض جاده »
درایجاد ارتباط چهار عامل موثرند:
خلاصه
قضیه چهارم
«قضیه گمشدن دفترچه آزمون»
تحلیل مختصر قضیه گم شدن دفترچه آزمون
خلاصه
قضیه پنجم
تنش های یک انتخاب
تحلیل مختصرقضیه تنش های یک انتخاب
به طورخلاصه تعارض درهدف رابه سه صورت می توان بیان کرد:
دانشمندان علوم رفتاری چهارنوع نوع تعارض راتحلیل کرده اند:
خلاصه
قضیه ششم
مهاجرت ناخواسته
تحلیل مختصر قضیه مهاجرت ناخواسته:
خلاصه
قضیه هفتم
راز بقا در شرکت تولیدی قطعات تولیدی
تحلیل مختصرقضیه«رازبقادرشرکت تولیدی قطعات فولادی»
چهارنوع سبک رهبری درنظریه دوره زندگی به شرح توصیف شده اند.
1-سبک رهبری آمرانه«وظیف مدارقوی ورابطه مدارضعیف»:
2-سبک رهبری متقاعدکننده«وظیف مدارقوی ورابطه مدارقوی»:
3-سبک رهبری مشارکتی«وظیفه مدارضعیف ورابطه مدارقوی»:
4-سبک رهبریباتفویض اختیاربه مرئوسان«وظیفه مدارضعیف ورابطه مدارضعیف»:
خلاصه
قضیه هشتم
ماجرای استحاله یک کارمند
تحلیل قضیه ماجرای استحاله یک کارمند
خلاصه
قضیه نهم
«نگرش نوع چهارم»
تحلیل مختصرقضیه«نگرش نوع چهارم»
خلاصه
قضیه دهم
مقاومت دربرابرواکسیناسیون
تحلیل مختصر«قضیه مقاومت دربرابرواکسیناسیون»
خلاصه
قضیه یازدهم
ساختاری برای طرح جامع دانشگاه
تحلیل مختصرقضیه«ساختاری برای طرح جامع دانشگاه»
وجوه افتراق برنامه ریزی جامع وبرنامه ریزی عملیاتی
خلاصه
قضیه دوازدهم
سرپرست تازه وارد درسازمان
تحلیل قضیه«یک تازه وارد درسازمان»
اثارمثبت سازمان های غیررسمی
اثارمنفی سازمان های غیررسمی
خلاصه
قضیه سیزدهم
طرح کارانه ومسائل ایمنی
تحلیل مختصرقضیه«طرح کارانه ومسائل ایمنی»
خلاصه
قضیه چهاردهم
قضیه «سمینارمدیریت مشارکتی»واثاران درسازمان
تحلیل قضیه«سمینارمدیریت مشارکتی»
خلاصه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98935****8707

صفحه 1: ”عبارت“

اینجا شاعر با اشاره به عطف ماسبق به دنبال پیاده کردن راه و سلوک خودش در طریق الی الله است

1400-4-19 14:45:29

پاسخ