× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

تاریخ - لیست آثار

آموزش و یادگیری تاریخ

جف تیمینز

از 15,500 تا 31,000 از 7,750 تا 15,500 تومان

گاهشماری در تاریخ

ابوالفضل نبئی

از 13,000 تا 26,000 از 6,500 تا 13,000 تومان

Selected Texts: A Reference Guide to the History of Iran Volume I (To A.D. 1500)

غلامرضا وطن‌دوست

از 3,500 تا 7,000 از 1,750 تا 3,500 تومان

تاریخ آسیای میانه

اسوات ساوسک

از 18,000 تا 36,000 از 9,000 تا 18,000 تومان

تاریخ نوین ترکیه

سازمان سمت

از 17,000 تا 34,000 از 8,500 تا 17,000 تومان

تاریخ حقوق ایران

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 از 2,500 تا 5,500 تومان

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان

سازمان سمت

از 21,500 تا 43,000 از 10,750 تا 21,500 تومان

نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی

سازمان سمت

از 12,500 تا 25,000 از 6,250 تا 12,500 تومان

فراز و فرود عباسیان

سازمان سمت

از 12,000 تا 24,000 از 6,000 تا 12,000 تومان

سلجوقیان

سازمان سمت

از 5,500 تا 20,000 از 2,750 تا 10,000 تومان

تاریخ اسلام در جنوب شرقی آسیا

سازمان سمت

از 9,000 تا 18,000 از 4,500 تا 9,000 تومان

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

سازمان سمت

از 15,000 تا 35,000 از 7,500 تا 17,500 تومان

نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا

غلامحسین زرگری نژاد

از 10,000 تا 37,000 از 5,000 تا 18,500 تومان

English for Students of History

سازمان سمت

از 6,500 تا 24,000 از 3,250 تا 12,000 تومان

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم

سازمان سمت

از 6,000 تا 24,000 از 3,000 تا 12,000 تومان

تاریخ اجتماعی

سازمان سمت

از 7,500 تا 14,500 از 3,750 تا 7,250 تومان

تاریخ اساطیری ایران

سازمان سمت

از 2,750 تا 8,000 از 1,375 تا 4,000 تومان

تاریخ ایران باستان (2)

سازمان سمت

از 5,000 تا 25,000 از 2,500 تا 12,500 تومان

مبانی علم تاریخ

سازمان سمت

از 3,000 تا 9,000 از 1,500 تا 4,500 تومان

تاریخ تحلیلی اسلام

سازمان سمت

از 4,000 تا 14,000 از 2,000 تا 7,000 تومان

تاریخ اجتماعی

سازمان سمت

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

سلجوقیان

سازمان سمت

از 9,000 تا 46,000 از 4,500 تا 23,000 تومان

تاریخ‌ نگاری اسلامی

سازمان سمت

از 5,000 تا 33,000 از 2,500 تا 16,500 تومان

ایران بین دو کودتا

سازمان سمت

از 12,000 تا 44,000 از 6,000 تا 22,000 تومان

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران

سازمان سمت

از 6,500 تا 45,000 از 3,250 تا 22,500 تومان

تاریخ خوارزمشاهیان

سازمان سمت

از 3,000 تا 12,000 از 1,500 تا 6,000 تومان