× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

مدیریت - لیست آثار

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

مهدی ابراهیمی نژاد

از 8,000 تا 16,000 تومان

تحلیل کسب و کار

هاشم آقازاده

از 26,500 تا 53,000 تومان

حسابداری مدیریت و هزینه

کریستوفر جی. اسکوسن

از 7,500 تا 15,000 تومان

مدیریت عملیات خدمات

امیرمحمد فکور ثقیه

از 18,500 تا 37,000 تومان

مبانی مدیریت بحران

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 تومان

مدیریت بازاریابی

سازمان سمت

از 15,500 تا 38,000 تومان

برنامه ریزی منابع انسانی

سازمان سمت

از 10,500 تا 22,000 تومان

کسب و تجارت الکترونیکی

سازمان سمت

از 5,500 تا 11,000 تومان

عصر چهارم بازاریابی

سازمان سمت

از 5,500 تا 11,000 تومان

مبانی مدیریت دولتی

سازمان سمت

از 6,000 تا 28,000 تومان

بودجه ریزی عمومی

سازمان سمت

از 10,800 تا 63,000 تومان

ماهیت تصمیم‌ گیری

سازمان سمت

از 6,750 تا 13,500 تومان

تحقق تفکر سیستمی

سازمان سمت

از 10,250 تا 14,000 تومان

سازماندهی و طراحی ساختار

سازمان سمت

از 9,000 تا 25,000 تومان