× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

مدیریت - لیست آثار

تحلیل کسب و کار

هاشم آقازاده

از 26,500 تا 53,000 تومان

حسابداری مدیریت و هزینه

کریستوفر جی. اسکوسن

از 7,500 تا 15,000 تومان

مدیریت عملیات خدمات

امیرمحمد فکور ثقیه

از 18,500 تا 37,000 تومان

مبانی مدیریت بحران

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 تومان

مدیریت بازاریابی

سازمان سمت

از 15,500 تا 38,000 تومان