× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

هنر - لیست آثار

پوشاک زنان

جنیفر اسکرس

از 15,000 تا 30,000 از 7,500 تا 15,000 تومان

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر

افسانه قانی

از 15,000 تا 54,000 از 7,500 تا 27,000 تومان

تئاتر و تماشاگر

سازمان سمت

از 14,000 تا 28,000 از 7,000 تا 14,000 تومان

پارچه و پارچه بافی در تمدن اسلامی

سازمان سمت

از 10,000 تا 20,000 از 5,000 تا 10,000 تومان

چشم کارگردان

سازمان سمت

از 20,000 تا 40,000 از 10,000 تا 20,000 تومان

مشاوره تخصصی فیلم نامه

سازمان سمت

از 12,500 تا 25,000 از 6,250 تا 12,500 تومان

سبک‌ های بازیگری

سازمان سمت

از 15,500 تا 42,000 از 7,750 تا 21,000 تومان

وانمایی در سینما و ادبیات داستانی

سازمان سمت

از 9,000 تا 18,000 از 4,500 تا 9,000 تومان

تذهیب در ایران

سازمان سمت

از 10,500 تا 31,000 از 5,250 تا 15,500 تومان

طراحی صنعتی

سازمان سمت

2,750 1,375 تومان

تاریخ مصور تئاتر

سازمان سمت

از 18,000 تا 35,000 از 9,000 تا 17,500 تومان

راهبردهای اساسی طراحی صحنه

سازمان سمت

از 4,000 تا 12,000 از 2,000 تا 6,000 تومان

معماری مدرن از 1900

سازمان سمت

از 32,500 تا 65,000 از 16,250 تا 32,500 تومان

فیلمنامه نویسی: برانگیختن احساس

سازمان سمت

از 9,500 تا 35,000 از 4,750 تا 17,500 تومان

درآمدی بر نمایش درمانی

سازمان سمت

از 6,000 تا 12,000 از 3,000 تا 6,000 تومان

گوست لایت

سازمان سمت

از 5,500 تا 11,000 از 2,750 تا 5,500 تومان

میناکاری روی فلز

سازمان سمت

از 3,000 تا 15,000 از 1,500 تا 7,500 تومان

تحلیل(فرمالیستی) متن نمایشی

سازمان سمت

از 7,500 تا 37,000 از 3,750 تا 18,500 تومان

English for the Students of architecture (I)

سازمان سمت

از 4,750 تا 11,000 از 2,375 تا 5,500 تومان

بداهه‌ پردازی نمایشنامه بلند

سازمان سمت

از 2,000 تا 15,000 از 1,000 تا 7,500 تومان

فیلمنامه نویسی شخصیت محور

سازمان سمت

از 4,500 تا 32,000 از 2,250 تا 16,000 تومان

مهندسی کانسی

سازمان سمت

از 4,000 تا 13,000 از 2,000 تا 6,500 تومان

صدا و بیان برای بازیگر(جلد دوم)

سازمان سمت

از 2,750 تا 5,500 از 1,375 تا 2,750 تومان

راهنمای علمی تئاتر ماسک

سازمان سمت

از 2,000 تا 4,000 از 1,000 تا 2,000 تومان

مبانی مطالعات سینمایی

سازمان سمت

از 2,250 تا 4,500 از 1,125 تا 2,250 تومان

فرایند نوردهی

سازمان سمت

از 3,500 تا 6,500 از 1,750 تا 3,250 تومان

English for Students of Fabric and Garment Designing & Sewing Technology

سازمان سمت

از 3,000 تا 12,000 از 1,500 تا 6,000 تومان

نقاشی دیواری

سازمان سمت

از 6,000 تا 16,000 از 3,000 تا 8,000 تومان