× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان شناسی - لیست آثار

صرف

فائزه ارکان

41,000 تومان

ترجمه بینانشانه ای

احمد پاکتچی

از 18,000 تا 36,000 تومان

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

از 14,500 تا 29,000 تومان

روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

مونیکا گونسالس مارکس

از 15,000 تا 30,000 تومان

فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی

سیدمصطفی عاصی

از 38,500 تا 280,000 تومان

مقدمات زبان سنسکریت

حسن رضایی باغ بیدی

از 15,000 تا 30,000 تومان

آواشناسی

سازمان سمت

از 5,500 تا 19,000 تومان

ساخت نوایی زبان فارسی

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 تومان

علوم انسانی _ دیجیتال

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 تومان

نظام آوایی زبان فارسی

سازمان سمت

از 7,000 تا 41,000 تومان

شیوه استدلال نحوی

سازمان سمت

از 5,000 تا 26,000 تومان

واج‌ شناسی

سازمان سمت

از 4,000 تا 20,000 تومان

کاربرد شناسی زبان

سازمان سمت

از 4,000 تا 15,000 تومان

اصول دستور زبان

سازمان سمت

از 2,500 تا 15,000 تومان

زبان شناسی نظری

سازمان سمت

از 18,500 تا 19,000 تومان

زبان زنده

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 تومان

تاریخ زبان شناسی

سازمان سمت

از 8,500 تا 34,000 تومان