× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان شناسی - لیست آثار

ترجمه بینانشانه ای

احمد پاکتچی

از 18,000 تا 36,000 از 14,400 تا 28,800 تومان

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

از 14,500 تا 29,000 از 11,600 تا 23,200 تومان

روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

مونیکا گونسالس مارکس

از 15,000 تا 30,000 از 12,000 تا 24,000 تومان

فرهنگ زبان آموز پیشرفته فارسی

سیدمصطفی عاصی

از 38,500 تا 280,000 از 30,800 تا 224,000 تومان

مقدمات زبان سنسکریت

حسن رضایی باغ بیدی

از 15,000 تا 30,000 از 12,000 تا 24,000 تومان

آواشناسی

سازمان سمت

از 5,500 تا 19,000 از 4,400 تا 15,200 تومان

ساخت نوایی زبان فارسی

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 7,600 تا 15,200 تومان

علوم انسانی _ دیجیتال

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 از 6,000 تا 12,000 تومان

مبانی صرف

سازمان سمت

از 3,500 تا 14,000 از 2,800 تا 11,200 تومان

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 13,000 تا 31,000 از 10,400 تا 24,800 تومان

رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد اول)

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 6,800 تا 13,600 تومان

مکاتب زبان ‌شناسی نوین در غرب

سازمان سمت

از 8,000 تا 38,000 از 6,400 تا 30,400 تومان

درآمدی بر زبان‌ شناسی شناختی

سازمان سمت

از 4,000 تا 13,000 از 3,200 تا 10,400 تومان

پژوهشی در صوت‌ شناسی فارسی جدید

سازمان سمت

از 2,000 تا 3,050 از 1,600 تا 2,440 تومان

نظام آوایی زبان فارسی

سازمان سمت

از 7,000 تا 25,000 از 5,600 تا 20,000 تومان

تاریخ مطالعات زبان‌ شناسان مسلمان

سازمان سمت

از 2,500 تا 4,500 از 2,000 تا 3,600 تومان

شیوه استدلال نحوی

سازمان سمت

از 5,000 تا 26,000 از 4,000 تا 20,800 تومان

واج‌ شناسی

سازمان سمت

از 4,000 تا 20,000 از 3,200 تا 16,000 تومان

کاربرد شناسی زبان

سازمان سمت

از 4,000 تا 15,000 از 3,200 تا 12,000 تومان

راهنمای کتیبه‌ های فارسی میانه

سازمان سمت

از 5,500 تا 14,000 از 4,400 تا 11,200 تومان

اصول دستور زبان

سازمان سمت

از 2,500 تا 15,000 از 2,000 تا 12,000 تومان

زبان شناسی نظری

سازمان سمت

از 18,500 تا 53,000 از 14,800 تا 42,400 تومان

زبان زنده

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 7,600 تا 15,200 تومان

تاریخ زبان شناسی

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 6,800 تا 13,600 تومان