× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

علوم تربیتی - لیست آثار

روش تحقیق تطبیقی در علوم انسانی

عباس معدن دار آرانی

از 10,500 تا 21,000 تومان

رفتار و مدیریت سازمانی

جان ام. ایوانسویچ

از 36,500 تا 73,000 تومان

تغییر و اجرای برنامه درسی

محمود مهر محمدی

از 11,500 تا 30,000 تومان

مبانی طراحی آموزشی

سازمان سمت

از 9,500 تا 36,000 تومان

پژوهش کیفی

سازمان سمت

از 15,000 تا 30,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

سازمان سمت

از 8,500 تا 47,000 تومان

الگوهای یادگیری

لطفعلی عابدی

از 9,000 تا 43,000 تومان