× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق - لیست آثار

حقوق تجارت (جلد دوم)

سازمان سمت

از 14,000 تا 28,000 تومان

حقوق قراردادها

سازمان سمت

از 8,000 تا 30,000 تومان

درآمدی بر جرم شناسی

سازمان سمت

از 8,000 تا 26,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 19,000 تومان

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

از 12,000 تا 28,000 تومان

نظریه ی اصول حقوقی

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 28,000 تومان

حقوق انتقال فناوری

سازمان سمت

از 10,000 تا 25,000 تومان

جرم شناسی نظری

سازمان سمت

از 9,000 تا 32,000 تومان

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

از 7,000 تا 16,000 تومان

حقوق ارتباط جمعی

سازمان سمت

از 10,500 تا 23,000 تومان

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

از 5,000 تا 24,000 تومان