× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

جغرافیا - لیست آثار

کارگاه برنامه ریزی فضایی

حسن اسماعیل زاده

از 30,000 تا 60,000 تومان

ژئومورفولوژی ایران

رسول صمدزاده

از 35,500 تا 79,000 تومان

گردشگری

محمد حسین پاپلی یز

از 3,750 تا 7,500 تومان

میکروکلیماتولوژی

محمدرضا کاویانی

از 3,250 تا 6,500 تومان

مخاطرات اقلیمی ایران

منوچهر فرج زاده

از 4,250 تا 8,500 تومان

محیط و گردشگری

سازمان سمت

از 6,000 تا 12,000 تومان

کارتوگرافی

سازمان سمت

از 4,250 تا 8,500 تومان

کارتوگرافی موضوعی

سازمان سمت

از 11,500 تا 23,000 تومان

جغرافیای شهری ایران

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 تومان

جغرافیای کوچ‌ نشینی

سازمان سمت

از 6,500 تا 13,000 تومان

اقلیم شناسی سینوپتیک

بهلول علیجانی

از 3,750 تا 7,500 تومان

مخاطرات محیطی

سازمان سمت

از 4,750 تا 9,500 تومان