× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان و ادبیات فارسی - لیست آثار

دیبای پیروزه

محمدجعفر یاحقی

22,000 تومان

سر سخنان نغز خاقانی (بخش دوم)

محمدرضا ترکی

از 37,500 تا 97,000 تومان

سر سخنان نغز خاقانی (بخش اول)

محمدرضا ترکی

از 30,500 تا 61,000 تومان

گفتمان روایت

ژرار ژنت

از 9,500 تا 19,000 تومان

نامه باستان (جلد اول)

میرجلال‌الدین کزا

از 14,000 تا 70,000 تومان

قرائت عربی (جلد اول)

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 تومان

تاریخ تطور نثر فارسی

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 تومان

ناظم هروی

سازمان سمت

1,500 تومان

سخن شیرین پارسی

سازمان سمت

از 9,000 تا 34,000 تومان

ایران شناسی

سازمان سمت

از 16,000 تا 32,000 تومان

شعر فارسی

سازمان سمت

از 1,500 تا 3,000 تومان

اصول نگارش ساده فارسی

سازمان سمت

از 1,750 تا 13,000 تومان

راهنمای نگارش علمی

سازمان سمت

از 1,500 تا 13,000 تومان

نگاهی تحلیلی به علم بیان

سازمان سمت

از 5,500 تا 10,500 تومان

سبک شناسی نثر پارسی

سازمان سمت

از 6,000 تا 31,000 تومان

شاهنامه (جلد اول)

سازمان سمت

از 11,500 تا 30,000 تومان

چهار گوهر

سازمان سمت

از 5,000 تا 32,000 تومان

تاریخ زبان فارسی

سازمان سمت

از 5,000 تا 24,000 تومان

صرف و نحو عربی

سازمان سمت

از 5,250 تا 13,000 تومان

نگارش مقدماتی زبان فارسی

سازمان سمت

از 1,700 تا 20,000 تومان