× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان و ادبیات انگلیسی - لیست آثار

A Survey of English Literature (II)

امراله ابجدیان

از 14,500 تا 29,000 تومان

A Survey of English Literature (I)

سازمان سمت

از 13,000 تا 18,000 تومان

Oral Reproduction of Stories (1)

سازمان سمت

از 3,000 تا 12,000 تومان

Simple Prose Texts

سازمان سمت

از 2,750 تا 15,000 تومان

Introduction to English Literature: I

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 تومان

The Short Story

سازمان سمت

از 2,000 تا 3,250 تومان

The Practice of Literary Terminology

سازمان سمت

از 5,000 تا 24,000 تومان

Oral Reproduction of Stories(2)

سازمان سمت

از 3,000 تا 11,000 تومان

Samples of Simple Verse

سازمان سمت

از 2,000 تا 17,000 تومان

Literary Prose: A Selection

سازمان سمت

از 6,500 تا 18,000 تومان