× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب

فهرست انتشارات سمت تابستان 1398

دار نشر : سازمان سمت

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، در اسفندماه 1363 بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود.

این سازمان تنها با دریافت یک میلیون تومان اهدایی سراسر برکت حضرت امام (ره) در نیمه دوم س...

مشاهدة البيانات