جدیدترین اثر سازمان

تاریخ اندلس

نوع الكتاب : كتاب

دار نشر : سازمان سمت

كاتب : شهره روغنی

مشاهدة البيانات...

آثار جدید

أكثر

حقوق کیفری اروپایی ( جلد اول)

سازمان سمت

ژان پرادل

مبانی هنر

سازمان سمت

اوکویرک

به سوی جوامع دانایی‌ محور

سازمان سمت

گزارش جهانی یونسکو

مدیریت فروش

سازمان سمت

عبدالحمید ابراهیمی

متون عرفانی به زبان فارسی (جلد دوم)

سازمان سمت

عبدالوهاب شاهرودی

تاریخ تفکر باستان‌ شناختی

سازمان سمت

بروس‌ج. تریگر

فهرست انتشارات

فهرست انتشارات سمت اردیبهشت 96

نوع الكتاب : كتاب

دار نشر : سازمان سمت

مشاهدة البيانات...

زبان

أكثر

Eglish for the Students of Sociology

سازمان سمت

Mohammad Hossein Keshavarz

English for the Students of Plant Science

سازمان سمت

Farrokh Ghahremaninejad

English for the Students of Electrical Engineering

سازمان سمت

Jamaloddin Jalalipour

تاریخ ادبیات فرانسه (جلد اول)

سازمان سمت

ابراهیم شکورزاده

Samples of Simple Verse

سازمان سمت

سهیل کیان

English for the Students of Mathematics

سازمان سمت

مهدی جعفرزاده

علوم اجتماعی

أكثر

Eglish for the Students of Sociology

سازمان سمت

Mohammad Hossein Keshavarz

فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد دوم)

سازمان سمت

ب‍ی‍ولاراب‍رت‍ز ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌

درآمدی بر جامعه‌ شناسی محیط زیست

سازمان سمت

فیلیپ‌دبلیو. ساتن

جامعه‌ شناسی خانواده ایرانی

سازمان سمت

تقی آزادارمکی

جامعه‌ شناسی کار و شغل

سازمان سمت

غلامعباس توسلی

جامعه شناسی کاربردی

سازمان سمت

استفان اف استیل

حقوق و علوم سیاسی

أكثر

حقوق کیفری اروپایی ( جلد اول)

سازمان سمت

ژان پرادل

سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه

سازمان سمت

جنیس جی. تری

English for the Students of Political Science (I)

سازمان سمت

هرمز داورپناه

حقوق بین الملل خصوصی

سازمان سمت

نصرالله ابراهیمی

جنبش های اسلامی معاصر

سازمان سمت

احمد موثقی

حقوق تجارت (جلد دوم)

سازمان سمت

رب‍ی‍ع‍ا اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌

اقتصاد و حسابداری

أكثر

اقتصاد کشاورزی

سازمان سمت

نعمت‌الله اکبری

English for the Students of Economics

سازمان سمت

الهه ستوده نما

اقتصاد مالی (جلد اول)

سازمان سمت

فرانک جی. فابوزی

اقتصاد ریاضی

سازمان سمت

علی سوری

English for the Students of Accounting (II)

سازمان سمت

داود اقوامی

English for the Students of Accounting I

سازمان سمت

داوود اقوامی

علوم رفتاری و مدیریت

أكثر

مدیریت فروش

سازمان سمت

عبدالحمید ابراهیمی

مبانی دانش اداره دولت و حکومت

سازمان سمت

علی‌ اصغر پور‌عزت

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

سازمان سمت

ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‍پ‍ور

کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت

سازمان سمت

عباس حسینی

مدیریت راهبردی صنعتی

سازمان سمت

جان میلتن برگ

روان‌ شناسی و آموزش کودکان ناشنوا

سازمان سمت

سعید حسن‌زاده

مطالعات تاریخی و محیطی

أكثر

تاریخ تفکر باستان‌ شناختی

سازمان سمت

بروس‌ج. تریگر

تاریخ هنر باستان

سازمان سمت

یعقوب آژند

مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

سازمان سمت

سالوادور م. ویناس

پیش از تاریخ نقش‌ها

سازمان سمت

وحید عسکرپور

تاریخ اندلس

سازمان سمت

شهره روغنی

الهیات و فلسفه

أكثر

متون عرفانی به زبان فارسی (جلد دوم)

سازمان سمت

عبدالوهاب شاهرودی

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکلمه المنهاج

سازمان سمت

سیدابوالقاسم خوئی

فلسفه مشاء

سازمان سمت

محمد ذبیحی

تاریخ قرآن

سازمان سمت

محمدهادی معرفت

تاریخ تصوف (جلد اول)

سازمان سمت

م‍ه‍دی‌ ده‍ب‍اش‍ی‌

علم اطلاعات و مطالعات کتاب درسی

أكثر

به سوی جوامع دانایی‌ محور

سازمان سمت

گزارش جهانی یونسکو

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

سازمان سمت

ث‍ری‍ا ق‍زل‌ ای‍اغ‌

کتابخانه‌ های دیجیتال

سازمان سمت

مهدی علیپور حافظی

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

سازمان سمت

محسن نوکاریزی

دروس عمومی

أكثر

تربیت بدنی عمومی

سازمان سمت

م‍ه‍دی‌ ن‍م‍ازی‌زاده‌

اخلاق اسلامی

سازمان سمت

محمد‌علی سادات

اخلاق و تربیت اسلامی

سازمان سمت

محمدتقی رهبر

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

سازمان سمت

هادی مرادپیری

زبان و نگارش فارسی

سازمان سمت

حسن احمدی گیوی

دانش خانواده و جمعیت

سازمان سمت

محمدرضا سالاری فر

هنر

أكثر

مبانی هنر

سازمان سمت

اوکویرک

آموزش و آفرینش تئاتری

سازمان سمت

ژاک لوکوک

هنر منبت

سازمان سمت

مهدی امرایی

پیش از تاریخ نقش‌ها

سازمان سمت

وحید عسکرپور

فضای عمومی

سازمان سمت

متیو کارمونا

گرافیک در صنعت نشر

سازمان سمت

کامران افشار‌مهاجر

تربیت بدنی

أكثر

حوزه بین الملل

أكثر

دستور زبان فارسی

سازمان سمت

عباسعلی وفایی

شعر ساده فارسی

سازمان سمت

محمد دانشگر

آموزش مقدماتی زبان فارسی

سازمان سمت

حسین هاجری

کلیات تاریخ ادبیات فارسی

سازمان سمت

محمدجعفر یاحقی

شعر فارسی

سازمان سمت

ناصر نیکوبخت

جمله‌ سازی ساده فارسی

سازمان سمت

غلامحسین غلامحسین زاده