× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان - لیست آثار

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

14,500 تومان

گفتمان روایت

ژرار ژنت

از 9,500 تا 19,000 تومان

روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

مونیکا گونسالس مارکس

از 15,000 تا 30,000 تومان

LECTURE DE TEXTES SIMPLES

Zohreh Joozdani

از 6,000 تا 12,000 تومان

انواع شعر فرانسه

شهناز شاهین

از 10,000 تا 20,000 تومان

راهنمای ویرایش

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 تومان

English for the Students of Medicine

سازمان سمت

از 6,000 تا 9,000 تومان

English for the Students of Medicine

سازمان سمت

از 13,000 تا 22,000 تومان

English for the students of computer

سازمان سمت

از 11,500 تا 23,000 تومان