حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

حقوق بین الملل خصوصی هوایی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حمید کاظمی

در باب حاکمیت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ژان بدن

رهیافت و روش در علوم سیاسی

نویسنده : عباس منوچهری

ناشر : سازمان سمت

حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحمید شمس

نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسین سلیمی

مسئولیت مدنی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسین صفایی

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم برزگر

حقوق کیفری اروپایی ( جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ژان پرادل

سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جنیس جی. تری

English for the Students of Political Science (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هرمز داورپناه

حقوق بین الملل خصوصی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نصرالله ابراهیمی

جنبش های اسلامی معاصر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد موثقی

حقوق تجارت (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رب‍ی‍ع‍ا اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدآشوری

حقوق تجارت (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ربیعا اسکینی

اصول و مبانی روابط بین‌ الملل (جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جلال دهقانی فیروز آبادی

حقوق بشر و محیط زیست

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : لیندا حجار لیب

اندیشه‌ های سیاسی در قرن بیستم

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ح‍ات‍م‌ ق‍ادری‌