× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

ادبیات تطبیقی در نوسان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 9,000 تومان

صفحات کتاب : 118

کنگره : PN۸۶۵‭/ل۶‮الف‬۴ ۱۳۹۸‬

دیویی : ۸۰۹‬‬

کتابشناسی ملی : 5667980

شابک : 978-600-02-0690-1

سال نشر : 1398

کد کتاب : 2248

خلاصه اثر

ادبیات تطبیقی در نَوَسان، کتابی است در آستانه؛ آستانة چشماندازی نو به مطالعات ادبیات تطبیقی؛ در نَوَسان بودن این مطالعات، خود نشان از جریان بالندة آن دارد و نویسندگان بر آن بودند تا نَوَسانِ روشها را از روشهای سنتی یا همان روشهای تقابلی دو یا چند قطبی به سوی روشهایی فراگیرتر نشان دهند. ادبیات تطبیقی نقدی هدفمند است که به جستجوی نوعی همافزایی خلاقیتهای ادبی میگردد. توصیف و تحلیلِ همافزایی عناصر خلاقه در ادبیات؛ ادبیات و هنرها؛ ادبیات و دیگر تراوشات خلاقة آدمی، معنای روش در ادبیات تطبیقی است. در هر کدام از این همنشینیهای درونی یا بیرونی، مرزی فرضی متصوّر است که کیفیتی را به کیفیتی دیگر میرساند تا جریان خلاقة دیگری در ادبیات رخ بنماید و مایة توسعة ادبیات شود؛ ادبیاتی که جهان موازی ماست و بسیاری از جلوههای انسانی را پس از دریافت از جهان واقعیتها، بازآفرینی کرده و با قوّتی بیشتر بازگردانده است.

کتاب (نسخه کاغذی)

9,000 تومان

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: پیدایش و توسعه
1- پیدایش
2- توسعه
فصل دوم: ادبیات تطبیقی مطالعه ای روشمند
1- روش، قالبی هدفمند
2- روش ها در گذر زمان
3- روش ها در خط قرمز
فصل سوم: مرز، مقصدی در مطالعات ادبیات تطبیقی
1- مرز، نوشتار؛ مرز، ادبیات
2- نوشتارِ تطبیق گر، پیدایی مرز
فصل چهارم: در جستجوی مرزهای زمان
1- نمودِ مرز در جستجوی پروست
2- نمودِ مرز در جستجوی فوئنتس
فصل پنجم: نمونه مطالعات روشمند
1- اقتباس، کپی برابر یا فراتر از اصل
2- ترجمه، کپی نابرابر با اصل
3- پدیداری «دیگری» در شعر
4- استقرار مرزهای پوئتیک
5- مقابلۀ تِماتیک: نمایشنامۀ شاه می میرد و فیلمِ مادر
6- مرزهای تماتیک: اتاق های تودرتو
پسین گفتار
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر