× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

language - لیست آثار

ترجمه بینانشانه ای

احمد پاکتچی

از 18,000 تا 36,000 تومان

A Survey of English Literature (II)

امراله ابجدیان

از 14,500 تا 29,000 تومان

دستور شناختی

سحر بهرامی خورشید

از 14,500 تا 29,000 تومان

گفتمان روایت

ژرار ژنت

از 9,500 تا 19,000 تومان

روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

مونیکا گونسالس مارکس

از 15,000 تا 30,000 تومان

A Survey of English Literature (I)

سازمان سمت

از 13,000 تا 18,000 تومان

LECTURE DE TEXTES SIMPLES

Zohreh Joozdani

از 6,000 تا 12,000 تومان

انواع شعر فرانسه

شهناز شاهین

از 10,000 تا 20,000 تومان