× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

فهرست انتشارات سمت تابستان 1399

ناشر : سازمان سمت

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، در اسفندماه 1363 بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود. این سازمان تنها با دریافت یک میلیون تومان اهدایی سراسر برکت حضرت امام (ره) در نیمه دوم سال 1364 فعالیت پژوهشی خود...

مشاهده مشخصات