× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

behavioral sciences and management - لیست آثار

روش تحقیق تطبیقی در علوم انسانی

عباس معدن دار آرانی

از 10,500 تا 21,000 تومان

مهارت های مددکاری اجتماعی

بری آر. کورنویر

از 32,500 تا 65,000 تومان

رفتار و مدیریت سازمانی

جان ام. ایوانسویچ

از 36,500 تا 73,000 تومان

تغییر و اجرای برنامه درسی

محمود مهر محمدی

از 11,500 تا 27,000 تومان

شناخت و تربیت

محمود تلخابی

از 7,000 تا 14,000 تومان

مبانی طراحی آموزشی

سازمان سمت

از 9,500 تا 36,000 تومان

مقدمات نوروسایکولوژی

داود معظمی

از 15,500 تا 31,000 تومان

تحلیل کسب و کار

هاشم آقازاده

از 26,500 تا 53,000 تومان

حسابداری مدیریت و هزینه

کریستوفر جی. اسکوسن

از 7,500 تا 15,000 تومان

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

محمدرضا کرامتی

از 10,500 تا 21,000 تومان

مدیریت عملیات خدمات

امیرمحمد فکور ثقیه

از 18,500 تا 37,000 تومان

کارآفرینی آموزشی

محمدرضا آهنچیان

از 11,000 تا 22,000 تومان

جمعیت شناسی ایران

سازمان سمت

از 6,500 تا 13,000 تومان

مشاوره کودک (جلد دوم)

سازمان سمت

از 17,500 تا 35,000 تومان