0 امتیاز
0 نفر

آموزش فنون کشتی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 7,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 110

رده بندی کنگره : GV۱۱۹۵‏‫‬‭/م۹آ۸ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ۷۹۶/۸۱۲

شماره کتابشناسی ملی : ۵۰۷۷۹۲۲

شابک : 9786000205331

سال نشر : 1396

کد کتاب : 2137

برچسب ها: علوم ورزشی

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

3,500 تومان

حجم : 3.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 128

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

7,000 تومان

موضوعات

فهرست

بخش اول: کلیات
فصل اول: تاریخچه کشتی ایران و جهان
1 1 خاستگاه کشتی
1 2 کشتی در ایران
1 3 کشتی در سایر کشورها
1 4 کشتی های سنتی
1 5 برخی سبک های کشتی سنتی
1 6 کشتی های سنتی و محلی ایران
1 6 1 کشتی پهلوانی یا زورخانه ای
1 6 2 کشتی زوران پاتوله
1 6 3 کشتی لوچو
1 6 4 کشتی با چوخه
1 6 5 کشتی گیله مردی
1 6 6 کشتی لُری
1 6 7 کشتی گورش یا ترکمنی
1 6 8 کشتی عربی
1 6 9 کشتی کمربندی
1 6 10 کشتی لشکرکشی
1 6 11 کشتی جنگ (زوران)
1 6 12 کشتی بغل به بغل
1 6 13 کشتی عاشیرما
1 6 14 کشتی کج گردان
1 6 15 کشتی دسته بغل
1 6 16 کشتی کمری
1 7 کشتی حرفه ای
1 8 فدراسیون بین المللی کشتی
1 9 کشتی در المپیک مدرن
منابع
فصل دوم: قوانین بین المللی کشتی (ویرایش دسامبر 2017)
2 1 ساختار کلی
2 1 1 قوانین تشک
2 1 2 لباس (دوبند) کشتی گیر
2 1 3 تبلیغات در لباس
2 1 4 محافظ گوش (گوش بند)
2 1 5 کفش ها
2 1 6 موارد ممنوع
2 1 7 مجوز شرکت در مسابقه
2 1 8 رده های سنی، وزن و برگزاری مسابقات
2 1 9 گروه بندی وزن ها
2 1 10 رقابت ها
2 2 رقابت ها و برنام هریزی ها
2 2 1 سیستم رقابت
2 2 2 رتبه بندی کشتی گیران از مقام پنجم به بعد
2 2 3 برنامه مسابقات
2 2 4 مراسم اهدای جوایز
2 3 روش رقابت
2 3 1 وزن کشی
2 3 2 قرعه کشی
2 4 داوری
2 4 1 لباس داور
2 4 2 مدت زمان مسابقه
2 4 3 فراخواندن به تشک
2 4 4 شروع مسابقه
2 4 5 وقفه در کشتی
2 4 6 پایان مسابقه
2 4 7 قطع و شروع مجدد مسابقه
2 4 8 انواع پیروزی
2 4 9 مربی
2 4 10 بازبینی
2 5 اجرای تغییرات در قوانین کشتی از ابتدای سال 2018 میلادی
2 5 1 برگزاری مسابقات در دو روز
2 5 2 نحوه امتیازدهی تیم ها در رقابت های قاره ای و جهانی
2 5 3 دوپینگ هر کشتی گیر در مسابقات تیم به تیم به شکست کل تیم می انجامد.
2 5 4 اضافه شدن دوربین های ویدئوچک
2 5 5 برگزاری رقابت های جهانی کشتی زیر 23 سال
2 6 قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک
منبع
بخش دوم: فنون کشتی
فصل سوم: گارد کشتی و تقسیم بندی آن
3 1 گارد
3 2 انواع گارد در کشتی
3 2 1 تقسیم بندی انواع گارد بر اساس وضعیت قرارگرفتن پاها
3 2 2 تقسیم بندی انواع گارد بر اساس سبک کشتی
3 2 3 تقسیم بندی انواع گارد بر اساس نحوه ایستایی دو حریف روبه روی هم
فصل چهارم: آموزش و اجرای انواع زیرگیری
4 1 مراحل آموزش و اجرای فن زیر یک خم گارد موافق (نشسته سر بیرون)
4 2 مراحل آموزش و اجرای فن زیر دو خم گارد موافق (نشسته سر بیرون)
4 3 مراحل آموزش و اجرای فن تبدیل زیر یک خم به دو خم در ...
4 4 مراحل آموزش و اجرای فن زیر یک خم گارد مخالف سر پا (سر تُو)
4 5 مراحل آموزش و اجرای فن دو خم درختکن (یک پا روکار) در گارد موافق
فصل پنجم: آموزش و اجرای فنون خاک
5 1 وضعیت خاک
5 2 مراحل آموزش و اجرای فن بارانداز از کمر
5 3 مراحل آموزش و اجرای فن بارانداز نیم تیغ
5 4 مراحل آموزش و اجرای فن کلید بارانداز
5 5 مراحل آموزش و اجرای فن بارانداز از سینه
5 6 مراحل آموزش و اجرای فن فتیله پیچ معمولی
5 7 مراحل آموزش و اجرای فن فتیله بارانداز
5 8 مراحل آموزش و اجرای فن کنده یکچاک (ایستاده و نشسته)
فصل ششم: آموزش و اجرای فنون سرپا
6 1 مراحل آموزش و اجرای فن میانکوب گارد مخالف
6 2 مراحل آموزش و اجرای فن میانکوب گارد موافق
6 3 مراحل آموزش و اجرای فن دست تُوی گارد مخالف
6 4 مراحل آموزش و اجرای فن دست تُوی گارد موافق
6 5 مراحل آموزش و اجرای فن کمر
6 6 مراحل آموزش و اجرای فن لنگ
بخش سوم: فنون کشتی
فصل هفتم: آموزش و اجرای انواع خیمه
7 1 مراحل آموزش و اجرای فن خیمه دفاع زیر یک خم گارد موافق
7 2 مراحل آموزش و اجرای فن خیمه رودست مقابل
7 3 مراحل آموزش و اجرای فن خیمه دست تُو
7 4 مراحل آموزش و اجرای فن خیمه پیش انداز
7 5 مراحل آموزش و اجرای فن خیمه سروته یکی
7 6 مراحل آموزش و اجرای فن خیمه سگ بند
فصل هشتم: آموزش و اجرای انواع کنده کشی
8 1 مراحل آموزش و اجرای فن کنده در حالت دفاع زیر یک خم گارد موافق نشسته ...
8 2 مراحل آموزش و اجرای فن کنده گردان
8 3 مراحل آموزش و اجرای فن کنده افلاک
8 4 مراحل آموزش و اجرای فن تبدیل مایه کنده افلاک به فتیله پیچ
8 5 مراحل آموزش و اجرای فن کنده استانبولی یا کنده رو
فصل نهم: آموزش و اجرای فنون پرتابی
9 1 مراحل آموزش و اجرای فن رودست بالادست
9 2 مراحل آموزش و اجرای فن کول انداز
9 3 مراحل آموزش و اجرای فن پیچ پیچک
منابع

محصولات مشابه

بیشتر