× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

سنجش کیفیت داده های پیمایشی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مترجم: مسعود کبیری

صفحات کتاب : 227

کنگره : HM538

دیویی : 301/028

کتابشناسی ملی : 6169008

شابک : 9786000220044‬‬

سال نشر : 1399

شابک دیجیتال : 9786000221133

کد کتاب : 2332

برچسب ها:

خلاصه اثر

یافته های پژوهش از داده هایی به دست می آید که در زمینۀ کیفیت و شرایط گردآوری آن ها اطلاع چندانی در دست نیست. تمام آنچه در روش تحقیق برای اطمینان از کیفیت ابزار و درنتیجه کیفیت پژوهش می آموزیم، مربوط به اعتبار و روایی است.

ولی پژوهشگران به تجربه آموخته اند که این اقدامات ناکافی و تنها بخشی از فرایند تضمین کیفیت داده هاست. فنونی که در این کتاب ارائه شده است، پژوهشگران را قادر می سازد که آگاهی بیشتری از کیفیت داده ها داشته و درنتیجه نسبت به یافته های خود مطمئن تر باشند.

لذا مطالعه آن را به همه افرادی که می خواهند در علوم رفتاری پژوهشگر حرفه ای باشند توصیه می کنیم.

کتاب الکترونیکی

19,500 تومان

حجم : 5.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 227

موضوعات

فهرست

مقدمۀ مترجم
پیشگفتار
فصل اول: مفهوم سازی کیفیت داده ها: خصیصه های پاسخگویان، ...
مفهو مسازی کیفیت پاسخ
دشواری تکلیف، مهارت های شناختی و برجستگی مبحث
خواست ههای هنجاری و مدیریت احساسات
معماری مطالعه
گزینه های پاسخ و گرایش های پاسخ
اقدامات کنترل کیفیت سازمانی
روش شناسی سرند داده ها
رئوس مطالب فصل
فصل دوم: یافته های تجربی در زمینۀ کیفیت و مقایسه پذیری داده های پیمایشی
کیفیت پاسخ
منابع گرای شهای پاسخ
رویکردهای تعیین خطاهای منظم پاسخ
مزایا و معایب روش های تعیین
معماری پرسش نامه
بافت و شکل گردآوری داده ها
نقش ههای شناختی در چش مانداز بین فرهنگی
نتیجه گیری
فصل سوم: شیوه های آماری برای سرند داده ها
تحلیل مؤلفۀ اصلی
تحلیل مؤلفۀ اصلیِ طبقه ای
تحلیل تناظرِ چندگانه
نتیجه گیری
فصل چهارم: اقدامات سازمانی کنترل کیفیت
تشخیص نواقص رویه ای
تکرار داده ها
تشخیص مصاحبه های جعلی و نیمه جعلی
خطاهای ورود داده ها
نتیجه گیری
فصل پنجم: عوامل برگرفته از روش شناسی یا عوامل واقعی؟ ...
تحلیل توصیفی حوزه احساسات شخصی
چرخش و ساختار داده ها
نتیجه گیری
فصل ششم: دشواری گویه و کیفیت پاسخ
تحلی لهای توصیفی حوزه کارآمدی سیاسی
تشخیص الگوها با تحلیل تناظر چندگانۀ زیرمجموعه
اثرهای تعدیل کننده
نتیجه گیری
فصل هفتم: معماری پرسش نامه
اثر خستگی
اثرهای ترتیب سؤال
اندازه گیری کیفیت داده ها: شاخص آلودگی داده ها
نتیجه گیری
فصل هشتم: شایستگی های شناختی و کیفیت پاسخ
داده ها و اندازه ها
حوزه تمرکز عادات مطالعه
حوزه تکمیلی: تلفیق اجتماعی
کیفیت پاسخ، ساده سازی تکلیف و پیچیدگی نقشه های شناختی
نتیجه گیری
فصل نهم: نتیجه گیری
منابع
واژه نامۀ انگلیسی به فارسی
واژه نامۀ فارسی به انگلیسی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات