× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دروس عمومی - لیست آثار

اخلاق اسلامی

محمد‌علی سادات

از 5,000 تا 24,000 از 2,500 تا 12,000 تومان

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

سازمان سمت

از 11,500 تا 32,000 از 5,750 تا 16,000 تومان

معارف اسلامی 1 و 2

سازمان سمت

از 2,750 تا 5,500 از 1,375 تا 2,750 تومان

دانش خانواده و جمعیت

سازمان سمت

از 6,000 تا 16,000 از 3,000 تا 8,000 تومان

زبان و نگارش فارسی

سازمان سمت

از 4,000 تا 22,000 از 2,000 تا 11,000 تومان

اخلاق و تربیت اسلامی

سازمان سمت

از 900 تا 1,700 از 450 تا 850 تومان

تربیت بدنی عمومی

سازمان سمت

از 3,500 تا 14,000 از 1,750 تا 7,000 تومان