× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

برنامه ریزی مسکن

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 163

کنگره : HD۷۲۸۷‏‫‬‭‭/پ۹ب‌۴ ۱۳۸۸

دیویی : ۳۶۳/۵

کتابشناسی ملی : ۸۶۰۷۴۰

شابک : 9786000201302

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 16

شابک دیجیتال : 978-600-02-1506-4

کد کتاب : 0426

برچسب ها:

خلاصه اثر

شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، فقدان منابع مالی، مشکلات مربوط به زمین، تأمین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی ماهر و مهم تر از همه نبودن خط مشی، سیاست گذاری و برنامه های مناسب در رابطه با زمین و مسکن به صورت حاد و بحرانی در آمده است.
با رشد شتابان صنعت، جمعیت نواحی روستایی به سوی شهرها روانه می شود، ولی در غالب موارد بعد اجتماعی صنعتی شدن چون تأمین مسکن ارزان قیمت، خدمات اجتماعی و همچنین تأمین رفاه کارگران نادیده گرفته می شود و در نتیجه همه روزه بر تعداد ساکنان مناطق زاغه نشین و محلات فقیر شهری افزوده می شود.

برنامه ریزی مسکن

55,000 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 200

موضوعات

فهرست

پیشگفتار ویراست 2
مقدمه مؤلف
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
تعاریف و مفهوم مسکن
تفاوت مسکن با سایر نیازهای ضروری
اهمیت مسکن در زندگی انسان
موقعیت و مشکلات مسکن
لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن
ابزارهای دولت برای دخالت در امر مسکن
اقدامات دولت
منابع و مآخذ
فصل دوم: اهداف و اقدامات برنامه‏ ریزی مسکن
اهداف و اقدامات
تعریف برنامه‏ ریزی مسکن
فواید برنامه‏ ریزی مسکن
نیازهایی که توسط مسکن باید برآورده شود
اهداف موردنظر در برنامه ‏ریزی مسکن
اقدامات اساسی در برنامه ‏ریزی مسکن
منابع و مآخذ
فصل سوم: مراحل و روشهای برنامه‏ ریزی
مراحل مختلف برنامه‏ ریزی مسکن
روشها و مدلهای مورد استفاده در برنامه‏ ریزی مسکن در سطح کلان
روش استفاده از مدلهای اقتصادسنجی
روش استفاده از مدل چندبخشی
روش متداول برنامه‏ ریزی مسکن
منابع و مآخذ
فصل چهارم: روشهای برآورد نیاز به مسکن
هدف از برآورد نیاز به مسکن
تقاضای مسکن
عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن
عوامل مؤثر بر عرضه مسکن
روشهای برآورد نیاز به مسکن در سطح خرد
انواع واحدهای مسکونی
اطلاعات و آمار مورد نیاز در مراحل مختلف برنامه‏ ریزی مسکن
منابع و مآخذ
فصل پنجم: برقراری استانداردهای مسکن و تسهیلات مربوطه
ضرورت طرح مسئله استاندارد مسکن
تعریف استاندارد
انواع استانداردهای مسکن
هدف از تدوین استانداردهای مسکن
عوامل مؤثر در تدوین استانداردهای مسکن
زیانهای ناشی از بی‏دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استانداردها باید مورد ...
روش تعیین کیفیت ساختمان
منابع و مآخذ
فصل ششم: سرمایه‏گذاری در بخش مسکن
اهمیت سرمایه‏گذاری در بخش مسکن
اهداف مترتب بر سرمایه‏گذاری مسکن
نقش مسکن در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن
تأثیر بر شرایط کلی اقتصادی و اجتماعی
وضعیت بازار مسکن
نحوه ایجاد بازار سرمایه برای مسکن
اقدامات دولتها برای افزایش پس‏انداز خصوصی و سرمایه‏گذاری در ...
منابع و مآخذ
فصل هفتم: راهکارهای تأمین زمین
راههای تأمین زمین برای اجرای طرحهای تأمین مسکن
شیوه‏های دخالت دولت در بازار زمین شهری
برآورد نیاز به زمین برای تأمین مسکن
عوامل مؤثر بر قیمت زمینهای مسکونی شهری
منابع و مآخذ
فصل هشتم: سیاستهای خانه‏سازی
برنامه‏های دولتی تأمین مسکن
روشهای اساسی تأمین مسکن
سیاستهای تأمین مسکن در برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران
سیاستهای تأمین مسکن در مناطق شهری
روشهای تکمیلی سیاستهای تأمین مسکن
منابع و مآخذ
فصل نهم: برنامه‏ ریزی پروژه‏های تأمین مسکن
مطالعات مربوط به عملی بودن طرح
مطالعات تفضیلی
بررسی راههای اجرای پروژه
انتخاب گزینه مناسب و اجرای پروژه
منابع و مآخذ
اصطلاحات
فهرست جدولها و نمودارها
الف) جدولها
جدول 1 جنبه‏های مختلف در برنامه‏ ریزی مسکن
جدول 2 ابعاد اساسی تقاضای مسکن
جدول 3 داده‏های اساسی لازم برای ارزیابی تقاضای مسکن
جدول 4 انواع واحدهای مسکونی از لحاظ نوع مصالح
جدول 5 عمر مفید انواع واحدهای ساختمانی از لحاظ نوع مصالح و در اقلیمهای ‏متفاوت ...
جدول 6 مساحت زمین بناهای مسکونی شهر قم
جدول 7 امتیاز و متغیرهای برآورد مساحت مورد نیاز خانوارها از دیدگاه فرهنگی
ب) نمودارها
نمودار 1 اجزاء مسکن مدرن
نمودار 2 کاربرد مدل اقتصادسنجی و مدل چندبخشی در بخش مسکن
نمودار 3 مدل چندبخشی
نمودار 4 روش متداول برنامه‏ ریزی مسکن
نمودار 5 عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای مسکن
نمودار 6 الگوی پیش‏بینی تقاضای مسکن
نمودار 7 تصویر کلی از چگونگی عملکرد اقتصادی بازار مسکن
نمودار 8 مراحل تأمین مالی بر مبنای راهکار تقاضا
نمودار 9 انواع مجتمعهای مسکونی
نمودار 10 ساختمانهای خردگانی با ارتفاع حداکثر 4 طبقه
نمودار 11 ساختمانهای خطی پرتراکم با بافت حصیری
نمودار 12 سازماندهی قطعات مسکونی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات