× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 412

کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۳۹‏‫‭/خ۱۶‮الف‬۸ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۵۳

کتابشناسی ملی : ۴۱۸۳۱۴۸

شابک : 9786000202767

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 14

شابک دیجیتال : 978-600-02-1590-3

کد کتاب : 1978

برچسب ها: تاریخ

خلاصه اثر

در عصر ایلخانان پس از پدید آمدن فضای فرهنگی متکثر، علما توانستند به تبیین اندیشه و آرای خود در زمینه های مختلف از جمله فلسفه و فقه سیاسی بپردازند. نویسنده در کتاب حاضر کوشیده است با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرا ماهیت و چیستی اندیشه علمای شیعه را در دو حوزه فلسفه و فقه سیاسی بررسی کند. برای این منظور، بستر فرهنگی، شرایط سیاسی، زندگی و شخصیت علمای شیعه و گزاره های سیاسی موجود در متون فلسفی و فقهی ایشان با توجه به ارتباط این گزاره ها با شرایط فرهنگی و سیاسی حاکم تبیین شده است.

کتاب الکترونیکی

13,125 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 255

کتاب چاپی

17,500 تومان

صفحات کتاب : 420

سال نشر : 1395

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 575.4

کد یکتا : 11978

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

مقدّمه
فصل اول: مفاهیم و چارچوب روشی
1- مفاهیم اصلی پژوهش
1ـ1 اندیشۀ سیاسی
2ـ1 فلسفۀ سیاسی
3 ـ 1 فقه سیاسی
4 ـ 1 عصر ایلخانان
2- چارچوب روشی
1ـ2 هرمنوتیک روشی متن محور
2ـ2 هرمنوتیک روشی زمینه گرا
3ـ2 هرمنوتیک روشی قصدگرا
روش اسکینر در فهم متون اندیشۀ سیاسی
ارزیابی روش شناسی قصدگرای اسکینر
کاربرد روش اسکینر در مطالعۀ اندیشۀ سیاسی علمای شیعه در دوران ایلخانان
1 - بازآفرینی بستر فکری ـ فرهنگی دورۀ ایلخانان
2 - بازآفرینی زمینه های سیاسی ـ اجتماعی دورۀ ایلخانان
3 - بازخوانی و تفسیر متون علمای شیعه
فصل دوم: محیط فکری و فرهنگی و سنّتهای فلسفی و فقهی شیعیان
مقدّمه
1 - محیط فکری ـ فرهنگی
1 ـ 1 آیین و سیاست مذهبی مغولها
2 ـ 1 جریانهای فکری و مذهبی فعّال در عصر ایلخانان
1ـ2ـ1 بوداییها
2ـ2ـ1 مسیحیان
3ـ2ـ1 یهودیان
4ـ2ـ1 تصوّف
5ـ2ـ1 شیعیان
2 .
1 ـ 2 سنّت فلسفی شیعه پیش از ایلخانان
2 ـ 2 سنّت فلسفی شیعه در عصر ایلخانان
1 ـ 2 ـ 2 سنّت فلسفی مشّاء در عصر ایلخانان
2 ـ 2 ـ 2 سنّت فلسفی اشراق در عصر ایلخانان
3 ـ 2 سنّت فقهی شیعه
1 ـ 3 ـ 2 سنّت فقهی شیعه پیش از ایلخانان
2 ـ 3 ـ 2 سنّت فقهی شیعه در عصر ایلخانان
فصل سوم: زمینه‏های سیاسی و اجتماعی و رفتار عملی علمای شیعه
1 - ایلخانان از فراز تا فرود
1 ـ 1 تهاجم اولیۀ مغولان به ایران و سرزمینهای اسلامی
1ـ1ـ1 زمینه‏ها و علل تهاجم
2ـ1ـ1 پیامد تهاجم اوّلیّۀ مغولان به ایران
2 ـ 1 تهاجم دوم مغولان به ایران و شکل‏گیری دولت ایلخانان
1ـ2ـ1 انگیزه‏های تهاجم
2ـ2ـ1 پیامدهای تهاجم دوم
3 ـ 1 ادوار سلطنت ایلخانان
4 ـ 1 ماهیّت و ساختار حکومت ایلخانان
2 - رفتار و عمل سیاسی علمای شیعه در عصر ایلخانان
1 ـ 2 علما و تهاجم اولیۀ مغولان به ایران و سرزمینهای اسلامی
2 ـ 2 علما و سقوط اسماعیلیان
3 ـ 2 علما و سقوط بغداد و فروپاشی خلافت عبّاسی
4 ـ 2 علما و شکل‏گیری، ماهیّت و ساختار حکومت ایلخانان
فصل چهارم: اندیشۀ سیاسی در متون فلسفی ـ کلامی علمای شیعه
1- سیر فلسفۀ سیاسی در تمدّن اسلامی تا عصر ایلخانان
2- زندگی، شخصیّت و آثار فیلسوفان عصر ایلخانان
1ـ2 افضل الدّین کاشانی
1ـ1ـ2 رابطۀ افضل الدّین کاشانی و خواجه نصیرالدّین طوسی
2ـ1ـ2 جایگاه و گرایش علمی افضل الدّین کاشانی
3ـ1ـ2 افضل الدّین و اسماعیلیّه
4ـ1ـ2 تعامل افضل الدّین کاشانی با حکومت و سیاست
5ـ1ـ2 آثار و متون فلسفی افضل الدّین کاشانی
2ـ2 خواجه نصیرالدّین طوسی
1ـ2ـ2 اقامت در قلعۀ اسماعیلیان
2ـ2ـ2 آیین خواجه نصیرالدّین طوسی
3ـ2ـ2 خواجه نصیرالدّین و حکومت ایلخانان
4ـ2ـ2 آثار و نوشته های علمی خواجه نصیرالدّین طوسی
3ـ2 ابن میثم بحرانی
1ـ3ـ2 ابن میثم در عراق
2ـ3ـ2 آثار و نوشته های ابن میثم
4ـ2 علّامۀ حلّی
1ـ4ـ2 علّامۀ حلّی و حکومت ایلخانان
2ـ4ـ2 آثار و نوشته های فلسفی و کلامی علّامۀ حلّی
3- گزاره های سیاسی در متون فلسفی علمای شیعه در عصر ایلخانان
1ـ3 هستی شناسی
2ـ3 انسان شناسی
3ـ3 سیاست مُدُن
4ـ3 اجتماع مدنی
1ـ4ـ3 خاستگاه اجتماع مدنی
2ـ4ـ3 اقسام اجتماعات مدنی
5ـ3 ریاست اجتماع مدنی
1ـ5ـ3 خاستگاه رهبری و ریاست اجتماع مدنی
2ـ5ـ3 اقسام ریاست و رهبری اجتماع مدنی
6ـ3 سیاست گذاری و وظایف رئیس مدینه
فصل پنجم: اندیشۀ سیاسی در متون فقهی علمای شیعه
1- سیر فقه سیاسی شیعه تا عصر ایلخانان
2- زندگی، شخصیّت و آثار فقیهان شیعه در عصر ایلخانان
1ـ2 سیّد بن طاووس
1ـ1ـ2 رضی الدّین ابوالقاسم علی بن موسی
2ـ1ـ2 احمد بن موسی بن جعفر
4ـ1ـ2 علی بن عبدالکریم
2ـ2 محقّق حلّی
3ـ2 یحیی بن سعید حلّی
4ـ2 حسن ابن ابی طالب یوسفی آبی
5ـ2 عمادالدّین طبری
6ـ2 ابن داود حلّی
7ـ2 علّامۀ حلّی
8ـ2 فخرالمحقّقین
3- گزاره های سیاسی در متون فقهی علمای شیعه در عصر ایلخانان
1ـ3 سیاست در متون فقهی علمای شیعه در عصر ایلخانان
2ـ3 ضرورت ریاست و حکومت
3ـ3 انواع ریاست و حکومت
1ـ3ـ3 ریاست و حکومت عدل
2 ـ 3ـ3 ریاست و حکومت در عصر غیبت
خاتمه و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات