× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 164

کنگره : ‏‫‬‮‭BD۱۶۱‏‫‬‮‭/م۲۳ع۷ ۱۳۹۴

دیویی : 121

کتابشناسی ملی : ۴۱۸۰۶۳۰

شابک : 9786000202750

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 34

شابک دیجیتال : 978-600-02-1591-0

کد کتاب : 1977

برچسب ها: فلسفه و کلام

خلاصه اثر

در معرفتشناسی معاصر، برونگرایی یک رویکرد جدّی و پرطرف دار برای تبیین عقلانیت باورها محسوب میشود. در معرفتشناسی دینی نیز برخی نظریهپردازان معاصر با الهام از رویکردهای برونگرایانه تلاش کردهاند برای نشان دادن ارزش معرفتی باورهای دینی به تبیینهایی کاملاً جدید و متفاوت از گذشته برسند. نمونهای از این نظریه پردازیها را می توان در آثار دو فیلسوف برجسته دین، آلوین پلنتینگا و ویلیام پی. آلستن مشاهده کرد. در این کتاب، ابتدا برای آشنایی با برونگرایی، دیدگاه آلوین گلدمن، یک چهره شاخص در این زمینه، تشریح و سپس نحوه کاربرد برونگرایی در دفاع از عقلانیت باور دینی با شرح دیدگاههای پلنتینگا و آلستن نشان داده می شود. در خاتمه به اندیشه علم حضوری به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای حل مسئله اشاره میگردد.

کتاب الکترونیکی

3,000 تومان

حجم : 822.6 کیلو بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 142

کتاب چاپی

6,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 170

سال نشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 232.9

کد یکتا : 11977

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: اعتمادپذیری شیوة تولید باور دینی با نظر به اعتمادگرایی آلوین گلدمن
1- مقدمه
2-سیر فکری آلوین گلدمن در طرح اعتمادگرایی
2ـ1 نقش فرایند علّی در اعتبار معرفتی باور
2ـ2 شرط تشخیص و تمییز در اعتمادپذیری فرایند باورساز
2ـ3 اعتمادگرایی تاریخی
3-مطلوبیت باور دینی با نظر به اعتمادپذیری فرایند تولید آن
فصل دوم: کفایت مبنای باور دینی براساس دیدگاه ویلیام آلستن
1- مقدمه
2- دیدگاه‏های آلستن دربارۀ توجیه
2ـ1 تفاوت میان توجیه داشتن باور و توجیه کردن آن
2ـ2 معیار ارزیابی های معرفتی
2ـ3 جدایی بحث از ماهیت توجیه و بحث از شرایط توجیه
2ـ3ـ1 مفاهیم توجیه
2ـ3ـ2 شرایط توجیه
2ـ4 نظر آلستن دربارۀ ماهیت و شرایط توجیه
2ـ4ـ1 توجیه باور به مثابة ابتناء باور بر مبنای کافی
2ـ4ـ2 دفاع از ترکیب درون گرایی و برون گرایی در بیان شرایط توجیه
2ـ5 تبیین علّی از رابطة ابتناء باور بر مبنا
2ـ6 کفایت مبنا به مثابة احتمال معرفتی
2ـ7 تقسیم مبانی به مبانی عقیدتی و تجربی
3- مبانی باور دینی براساس دیدگاه آلستن
3ـ1 ادراک حسی عرفانی به مثابة مبنای تجربی باور دینی
3ـ1ـ1 چیستی ادراک حسی عرفانی
3ـ1ـ2 امکان ادراک حسی عرفانی
3ـ2 اهمیت استدلال های تبیینی در تشکیل مبنای عقیدتی باور دینی
فصل سوم: تضمین باور دینی براساس دیدگاه آلوین پلنتینگا
1- مقدمه
2- انواع انتقادات به باور دینی
2ـ1 انتقاد به صدق باور دینی
2ـ2 انتقاد به اعتبار باور دینی
2ـ2ـ1 انتقاد به توجیه باور دینی
2ـ2ـ2 انتقاد به عقلانیت باور دینی
2ـ2ـ3 انتقاد به تضمین باور دینی
3- معرفت از دیدگاه پلنتینگا (نظریۀ کارکرد صحیح)
3ـ1 نظریۀ کارکرد صحیح
4- تضمین باور دینی براساس نظریة آلوین پلنتینگا
4ـ1 طرح آکویناس ‎ـ ‎کالوین
4ـ1ـ1 ویژگی‎های طرح آکویناس ـ کالوین از دیدگاه پلنتینگا
4ـ2 بررسی اشکال فروید براساس طرح آکویناس ـ کالوین
4ـ3 انتقاد مربوط به اعتبار، مستقل از انتقاد به صدق نیست
4ـ4 بازگشت انتقاد فروید و مارکس به خودشان
5- مقایسة نظریة کارکرد درست پلنتینگا با نظریة ادراک عرفانی آلستن
فصل چهارم: جمع بندی
1- لزوم پرهیز از شک های ناموجه و غیرعقلانی
2- اعتدال گرایی در معرفت شناسی
3- اعتدال گرایی در معرفت شناسی دینی
4- عدم وابستگی توجیه معرفتی باور به اثبات صدق آن
5- توجیه متعارف و توجیه فلسفی
6- اهمیت برون گرایی در پاسخ به شکاکیت
7- اهمیت درون گرایی در رفع نیازهای معرفتی
8- آسیب شناسی برون گرایی
9- چاره‏جویی از طریق علم حضوری
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات