× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

جغرافیای کوچ‌ نشینی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 218

کتابشناسی ملی : 3041319

شابک : 9789644593857

کد گروه پژوهشی : 16

شابک دیجیتال : 978-600-02-1775-4

کد کتاب : 0064

برچسب ها: جغرافیا

کتاب الکترونیکی

6,500 تومان

حجم : 2.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 203

کتاب چاپی

17,000 تومان

افزودن به سبد خرید

وزن : 312.36

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: مبانی کوچ نشینی
فصل یکم: مقدمه ای بر مفاهیم و مبانی کوچ نشینی
تعریف لغوی کوچ
کوچ و کوچ نشینی از نظر غیر جغرافی دانان
تعریف و مطالعه کوچ از دیدگاه جغرافیا
جایگاه علم کوچ نشینی در بین علوم جغرافیا
رابطه جغرافیای کوچ نشینی و دیگر علوم
گروههای عمده کوچ نشین در جهان
کوچ و انواع آن
کوچ افقی
کوچ عمودی
تفاوتهای عمده کوچ افقی و عمودی
فصل دوم: پیدایش و تاریخچه کوچ نشینی در جهان
وضعیت زمین شناسی و آب و هوایی و پیدایش طوقه های جانوری کنونی
وسایل ارتزاق و معیشت مردم در تمدنهای اولیه
صید و شکار و اولین مناطق آن
میوه چینی و برگ خواری
دامداری و مناطق اولیه آن
مراحل پیدایش کوچ نشینی و تکامل نظام قبیله ای
گله داری کوچ نشینی
فصل سوم: اشکال مختلف کوچ نشینی و اساس و پایه های جغرافیایی آن
شکل نومادیزم و اساس و پایه جغرافیایی و پراکندگی آن
معنی لغوی
ویژگیهای نومادیزم مطلق
شکل نیمه نومادیزم
اولین نومادهای جهان و گسترش جغرافیایی آنان
شکل ترانسهومانس
انواع ترانسهومانس
ترانسهومانس معمولی
ترانسهومانس حدفاصل
ترانسهومانس زمستانی یا معکوس
ترانسهومانس کوچک
نیمه ترانسهومانس یا ترانسهومانس مختلط
ترانسهومانس مرکب
اقتصاد آلمی
ویژگیها
مناطق و نوع دام اصلی
کولیها
واژۀ کولی در مناطق مختلف جهان
نمادهای فرهنگی کولیها
بخش دوم: بررسی اجمالی کوچ نشینی در ایران
فصل چهارم: علل پیدایش و ساختار جامعه های کوچ نشین در ایران
علل پیدایش کوچ نشینی در ایران
وحدت طبیعی
موقعیت جغرافیایی ایران
زمین شناسی و ژئومورفولوژی ایران
علل تاریخی و سیاسی
چگونگی و مشکلات مطالعه عشایر ایران
سوابق تاریخی
الف) آثار باستانی
ب) نژاد و سابقه تاریخی ایل
تقسیمات ایل یا تیره شناسی
چگونگی تشکیل و ساختمان ایل
سازمان ایل
ترکیب اجتماعی ایلهای ایران
ساختار اداری
دادرسی و امور حقوقی
سازمان تعلیم و تربیت
سازمان دفاعی و سربازگیری
فصل پنجم: اقتصاد ایلی، مراتع و ییلاق و قشلاق
فعالیتهای تولیدی و اقتصادی ایل
فعالیتهای دامپروری و تولید محصولات و فرآورده های دامی
کشاورزی و محصولات آن
فعالیتهای تولیدی در صنایع دستی
اثر موقعیت جغرافیایی و اوضاع طبیعی بر ایل
مرتع و انواع آن
انواع مراتع برحسب نوع دام
مراتع ییلاقی و قشلاقی
انواع مراتع برحسب ظرفیت چرای دام
احداث مراتع مصنوعی
اقدامات اجتماعی و سیاسی در زمینه یکجانشین ساختن ایلها
ییلاق و قشلاق در ایل
فصل ششم: مشکلات و سیاست گذاریهای کوچ نشینی
مشکل برخورد سازمان اداری با ایلها
مشکل گسترش کشتزارها در مناطق چادرنشین
ایجاد تخصص و گروه بندی و تمرکز در دامداری
بخش سوم: مطالعه ایلهای عمده ایران
فصل هفتم: ایل ترکمن
حدود و وسعت
ژئومورفولوژی، زمین شناسی و خاک
آب و هوا
منابع آب
پوشش گیاهی
زندگی جانوری
مناطق اکولوژیکی
جغرافیای انسانی منطقه ترکمن صحرا و اقوام ترکمن
وجه تسمیه
جغرافیای تاریخی
جمعیت و ویژگیهای جمعیتی طوایف ترکمن
سازمان ایلی و تشکیلات اداری ترکمنها
طوایف عمده ترکمنهای ایران و محل زندگی آنان
الف) یموتها
ب) گوکلانها
ج) تکه ها
ویژگیهای قومی و فرهنگی ترکمنها
مسکن و نوع ساختمان
اخلاق و عادات ترکمنها
ویژگیهای اجتماعی و مذهبی
فرهنگ و آموزش
اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی ترکمنها
بخشهای مختلف ترکمن صحرا و فعالیتهای اصلی اقتصادی
دامداری
انواع دام
محصولات عمده دامی و بازار فروش آنها
ییلاق و قشلاق
انگیزۀ کوچ
کشاورزی
صنایع دستی
مبادلات اقتصادی
مشکلات و پیشنهادها
فصل هشتم: ایل بختیاری
حدود و وسعت
ژئومورفولوژی
آب و هوای مناطق ایل بختیاری
منابع آب
الف) آبهای سطحی
ب) آبهای زیرزمینی
پوشش گیاهی مناطق ایل بختیاری
جانوران مناطق ایل بختیاری
تفاوتهای دو منطقه قشلاق و ییلاق
جغرافیای انسانی ایل بختیاری
سوابق تاریخی
ساختار اجتماعی
تقسیمات و جوامع داخلی ایل
سازمان سیاسی و اداری ایل
طوایف و تیره های ایل بختیاری
جمعیت ایل بختیاری و ویژگیهای آن
آمار و تعداد نفوس
تراکم جمعیت
توزیع جمعیت مناطق و مراکز عشایری
ساختمان سنی و جنسی جمعیت ایل بختیاری
نژاد و مذهب
آموزش و پرورش
وضعیت بهداشت
آداب و رسوم و فرهنگ
مهاجرت و ترک زندگی عشایری در ایل بختیاری
مسکن و نحوۀ سکونت عشایر بختیاری
اقتصاد ایل بختیاری
ییلاق و قشلاق و کوچ در عشایر بختیاری
انگیزه های کوچ
انواع کوچ
قلمروهای عشایری
مدت استقرار در قلمروهای ییلاقی و قشلاقی
برنامۀ کوچ
چگونگی کوچ
مسافت کوچ (مسافت ایلراهها)
وسیلۀ کوچ
ایلراهها و مسیرهای اصلی کوچ بختیاری
تعداد دامهای بختیاری
نژاد و خصوصیات دامهای بختیاری
روشهای مختلف استفاده از دام
نگهداری دام
چوپان و وظایف او
فرآورده های دامی و سود حاصل از یک دام در طول یک سال
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات