× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

راهنمای ویرایش

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 167

کنگره : PN۱۶۲‏‫‬‮‭‬‭‬‭‬‭ /غ۸ر۲ ۱۳۹۱

دیویی : ۰۷۰/۴۱

کتابشناسی ملی : 2878805

شابک : 9789644594458

سال نشر : 1391

کد گروه پژوهشی : 26

شابک دیجیتال : 978-600-02-1953-6

کد کتاب : 0433

خلاصه اثر

کتاب «راهنمای ویرایش» مسائل عملی ویرایش متون را در قالب درس نامه ای دانشگاهی مطرح می سازد.

در این کتاب بیشتر وجوه ادبی و فنی ویرایش مورد توجه بوده است و مباحثی چون درست نویسی، واژه گزینی، رعایت رسم الخط و نشانه گذاری، تنظیم و ترتیب فهرست ها، جدول ها و تصویرها، شکل ظاهری، شماره حروف و آرایش و صفحه بندی کتاب پرداخته شده است.

مؤلف نکات یاد شده را با دقت فراوان و با ذکر دقایق و در حدی که یک ویراستار به آن ها نیاز دارد، بیان کرده است. با آنکه کتاب جنبه آموزشی دارد، می تواند راهنما و دستور کار و شیوه نامه ای برای نویسندگان و مترجمان به حساب آید.

کتاب‌الکترونیکی

8,500 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

کتاب چاپی

17,000 تومان

صفحات کتاب : 180

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 246.6

کد یکتا : 120433

نوبت چاپ : 12

تیراژ : 300

موضوعات

فهرست

1. کلیات
1 1 خصوصیات ظاهری نوشته
2 1 واضح نوشتن دست نوشته
3 1 خوانا بودن دست نوشته
4 1 شماره صفحه های دست نوشته
5 1 ضمیمه های دست نوشته
6 1 رعایت آیین نامه های ویرایشی
7 1 هماهنگی اصطلاح ها و معادل ها
8 1 تحویل منابع به ویراستار
9 1 ترجمه پاورقی ها و فهرست ها
10 1 حذف و اضافه صفحه ها
11 1 ارجاع به صفحه های دست نوشته
12 1 کنترل ارجاع ها
13 1 ترجمه نام کتاب ها و مقاله ها
14 1 ارجاع به ترجمه متون فارسی
15 1 رسم الخط و نشانه گذاری نقل قول ها
16 1 ترجمه از روی ترجمه
17 1 کتاب های درسی
18 1 تعبیر های تند و مشاجره ای
19 1 واژه های عامیانه و ادبی
2. شیوه خط فارسی
1 2 کلمه های مرکب
2 2 استثنا های کلمه های مرکب
الف) کلمه های پردندانه و طولانی
ب) اتصال دو حرف همجنس
ج) آغاز جزء دوم با « ا»
د) آغاز جزء دوم با « آ»
3 2 ترکیب ها
الف) ترکیب های اضافی و وصفی
ب) عبارت ها و ترکیب های گروهی
ج) ترکیب های عطفی
د) اسم های صوت مکرر
4 2 آن و این
5 2 مصدر های مرکب
6 2 پیشوند ها و پسوند ها
7 2 هیچ
8 2 عدد و معدود
9 2 ای
10 2 می، همی
11 2 را
12 2 ها، تر
13 2 است
14 2 ام، ای، ایم، اید، اند
15 2 َ م، َت، َش؛ ِ مان، ِ تان، شِان
16 2 ه، ه بیان حرکت
17 2 کسرة اضافه
18 2 ی
19 2 ب ، به
2 که
21 2 چه
22 2 الفمقصور (ی)
23 2 ة ة عربی
24 2 همزه آغازی
25 2 همزه میانی
26 2 همزه پایانی
27 2 چند نکته درباره همزه
28 2 تنوین نصب
29 2 ترکیب ها و عبارت های عربی
30 2 برخی از نام ها
الف) گروه آوایی «vu»
ب) ابن
ج) « ال » در آغاز نام ها
3. نوشتن کلمه های بیگانه به خط فارسی
1 3 خط غیرفارسی در متن فارسی
2 3 معیار تلفظ کلمه های خارجی
3 3 تلفظ کلمه های بیگانه به فارسی
4 3 نام های خارجی معمول در زبان فارسی
5 3 منابع تلفظ اصیل نام ها
6 3 کسره آخر کلمه های خارجی
7 3 on در آخر کلمه های خارجی
8 3 تلفظ o در کلمه های انگلیسی
9 3 شروع نام های خارجی با s
10 3 « ِ یزم » یا « ِ یسم »
11 3 املای نام های علمی مرکب
12 3 جدول صامت ها و مصوت های فارسی
4. نشانه گذاری
1 4 مقدمه
1 1 4 رفع اب هام
2 1 4 تأثیر سبک و سلیقه
3 1 4 زیاده روی و کوتاهی
4 1 4 نشانه گذاری در شعر
5 1 4 چند نشانة پشت سرهم
2 4 ویرگول
1 2 4 کاربرد اصلی
2 2 4 جلوگیری از اشتباه خواندن
3 2 4 در دو طرف عطف بیان وبدل
4 2 4 بین کلمه های همنقش
5 2 4 بین کلمه های همپایه
6 2 4 میان عبارت ها و جمله های غیرمستقل
7 2 4 میان اجزای جمله مرکب
8 2 4 بین اجزای نشانی ها
9 2 4 بین ارقام
10 2 4 بعد از کلمه های ربطی و قیدی بسیط
11 2 4 کاربرد های ناپسند ویرگول
12 2 4 کاربرد های نادرست ویرگول
13 2 4 امکان چند نوع نشانه گذاری
3 4 نقطه ویرگول
1 3 4 کاربرد اصلی
2 3 4 قبل از کلمه های توضیحی
3 3 4 بین اجزای یک موضوع کلی
4 3 4 جمله های پر ویرگول
5 3 4 مطالب فهرست وار
6 3 4 نقطه ویرگول های متوالی
4 4 نقطه
1 4 4 کاربرد اصلی
2 4 4 « و» قبل از حرف و پس ازعنوان ها
3 4 4 بعد از حرف های اختصاری
5 4 دو نقطه
2 5 4 بعد از کلمه های توضیحی
3 5 4 دو نقطه و گیومه
4 5 4 جدا کردن رقم های جزئی از کلّی
5 5 4 بعد از عنوان ها
6 5 4 بعد از گفته اند، آورده اند و ...
6 4 نشانة عاطفی
1 6 4 کاربرد های اصلی
7 4 نشانة پرسش
1 7 4 جمله های پرسشی مستقیم
2 7 4 استف هام انکاری، تقاضای مؤدبانه و پرسش غیرمستقیم
3 7 4 جانشین های جمله پرسشی
4 7 4 پرسش همراه با تردید و استهزا
5 7 4 چند نکته
الف) جمله های پرسشی پشت سرهم
ب) حذف فعل جمله پرسشی
ج) جمله پرسشی در جمله خبری
د) پرسش همراه با تعجب
8 4 نشانة حذف و تعلیق
1 8 4 کاربرد اصلی سه نقطه
2 8 4 محل گذاشتن سه نقطه
3 8 4 تعلیق
4 8 4 « و غیره » و سه نقطه
9 4 گیومه
1 9 4 کاربرد اصلی (نقل قول)
الف) نقل قول مستقیم
ب) نقل قول غیرمستقیم
ج) تلخیص، اقتباس و ...
د) سخنان مشهور
2 9 4 تأکید و مشخص کردن
3 9 4 عنوان فصل ها و مقاله ها
4 9 4 روش به کار بردن گیومه
الف) نقل قول های طولانی
ب) گیومه در گیومه
ج) گیومه و دونقطه
5 9 4 نشانه های آخر مطلب داخل گیومه
10 4 پرانتز
1 10 4 کاربرد اصلی
2 10 4 چند نکته
الف) پرانتز و« یعنی »
ب) پرانتز و« یا »
ج) پرانتز و سایر نشانه ها
د) پرانتز در آغاز جمله
ه) پرانتز و عبارت های طولانی لاتینی
و) پرانتز و عدد های ارجاعی
11 4 قلاّب
1 11 4 کاربرد اصلی
2 11 4 چند نکته
الف) اختلاط قلاّب نویسنده ومصحح
ب) قلاّب در ترجمه
ج) قلاّب و پاورقی
د) قلاّب و پرانتز
12 4 خط فاصله
1 12 4 کاربرد اصلی (جداسازی،عبارت معترضه)
2 12 4 کاربرد های متعدد دیگر
الف) آغاز بند های کوتاه
ب) در آغاز مکالمه ها
ج) پیوند ترکیب های دو وجهی
د) شکستن کلمه ها در پایان سطر ها
ه) نشان دادن لکنت کلام
و) بین اعداد
ز) به معنی اتصال
ح) جدا کردن واحد های کلامی
ط) قطع و تغییر مسیر سخن
3 12 4 چند نکته در روش به کاربردن
13 4 ممیز
1 13 4 کاربرد اصلی
2 13 4 مصراع ها و ابیات
14 4 چند نشانة دیگر
1 14 4 ابرو
2 14 4 خط بلند
3 14 4 پیکان
4 14 4 ستاره و مربع و دایره
5 14 4 نشانة پاراگراف
6 14 4 خط موازی
7 14 4 نشانة تکرار
5. نشانه های اختصاری و ویرایشی
1 5 نشانه های اختصاری
1 1 5 معیار ضرورت کاربرد
2 1 5 نقطه بعد از نشانه ها
3 1 5 کلمه های اختصاری
4 1 5 راهنمای نشانه های اختصاری
5 1 5 نشانه های اختصاری مشابه
6 1 5 نشانه های عمومی و اختصاصی
7 1 5 نشانه های حرفی، شماره ای،کلمه ای
8 1 5 جدول نشانه های اختصاری مشهور فارسی
9 1 5 جدول نشانه های اختصاری مشهور لاتینی
2 5 نشانه های ویرایشی
6. تنظیم کتابنامه
1 6 کلیات
1 1 6 تعریف
2 1 6 چ هار رکن اصلی کتابنامه
3 1 6 ترتیب کتابنامه های فارسی و غیرفارسی
4 1 6 نشانه گذاری در کتابنامه
5 1 6 « ال » در اول نام ها
6 1 6 لقب ها
7 1 6 چند اثر از یک نویسنده
8 1 6 حروف بزرگ در کتابنامه های لاتینی
9 1 6 مشخصات نامعلوم درکتابنامه
2 6 مشخصات پدیدآورنده
1 2 6 ترتیبنام خانوادگی و نام
2 2 6 پدیدآورندگان تا سه نفر
3 2 6 پدیدآورندگان بیش ازسه نفر
4 2 6 نام های قدیمی
5 2 6 نام وسط و نام پدران و نیاکان
6 2 6 نام مؤسسه در جای پدیدآورنده
7 2 6 نامعلوم بودن نام پدیدآورنده
8 2 6 نام گردآورنده
9 2 6 نام مستعار یا تخلّص
3 6 مشخصات عنوان
1 3 6 محل ذکر نام کتاب، مقاله ومجموعه
2 3 6 عنوان اصلی و فرعی
3 3 6 خط موجدار زیر نام کتاب
4 6 مشخصات سایر افراد دخیل
1 4 6 انواع افراد دخیل
2 4 6 معیار و نوع ذکر نام افراد دخیل
3 4 6 نام مترجم
4 4 6 مترجمان بیش از سه نفر
5 4 6 کتاب ضمیمه دار
5 6 مشخصات انتشاراتی
1 5 6 ترتیب ذکر مشخصات انتشاراتی
1. نمونه مشخصات کتاب ها
2. نمونه مشخصات مقاله در مجموعه ها
3. نمونه مشخصات مقاله درمجله ها و نشریه ها
2 5 6 نام ناشر و مشخصات
مجله ها
3 5 6 دوره و شماره در مجله ها
4 5 6 مشخصات روزنامه ها
5 5 6 کتاب های چندجلدی
6 5 6 تفاوت ناشران جلد های مختلف
7 5 6 تفاوت مترجمان، مصححان و شارحان جلد ها
8 5 6 ذکر مشخصات انواع منابع غیرچاپی
الف) نسخه خطی
ب) پایان نامه تحصیلی
ج) سند و نوشته چاپ نشده
د) جزوه درسی
ه) برنامه های رادیویی و تلویزیونی
و) مقاله های چاپ نشده
7. پاورقی ها
1 7 تعریف
2 7 انواع پاورقی
3 7 توضیح در پای صفحه یا آخر فصل
4 7 ترجمه و پاورقی های توضیحی
5 7 ترجمه و پاورقی های ارجاعی
6 7 خلاصه مشخصات در پاورقی
7 7 ارجاع به دائرةالمعارف ها و فرهنگ ها
8 7 ارجاع به کتاب های بسیار مشهور
9 7 ارجاع به منابع قبلی
10 7 پاورقی های مخلوط لاتینی و فارسی
11 7 پاورقی های تکراری
12 7 تکرار مطلب متن
13 7 ارجاع به سایر آثار خود نویسنده
14 7 ذکر چند منبع در یک ارجاع
15 7 خط پاورقی و نوع شماره ها
16 7 اشاره موردی به آثار
8 . نوشتن عدد ها و فرمول ها
1 8 ترتیب نوشتن عدد ها در متن
2 8 با حروف یا با عدد نوشتن عدد ها
عدد های بدون « و» الف)
عدد های با « و» ب)
ج) کلمه هزار، میلیون، میلیارد
د) شماره صفحات، جداول و ...
3 8 عدد های ترتیبی
4 8 حروف ابجد
5 8 اعداد رومی
6 8 فرمول های یک سطری
7 8 فرمول های ستونی
8 8 نوشتن معادله های ریاضی
9 8 روش نوشتن فرمول ها در دستنوشته
10 8 محل نوشتن کلمه ها و عبارت ها درفرمول ها
11 8 شروع فرمول از راست یا چپ
12 8 محل نوشتن واحد شمارش
9. نمودار ها، جدول ها، تصویر ها
1 9 روش شماره گذاری
2 9 شماره و عنوان و توضیح نمودار
3 9 کلمه ها و نشانه های داخل نمودار
4 9 ترتیب جدول ها در متون ترجمه ای
5 9 چند نوع منحنی در یک نمودار
6 9 تعیین محل چاپ نمودار
7 9 اطلاعات تکراری
8 9 روش نوشتن توضیح روی تصویر ها
9 9 نمودار های بزرگتر از صفحه کتاب
10 9 کادر جدول و جدول های دنباله دار
11 9 اعداد در داخل نمودار ها و جدول های کلیشه ای
10 . تنظیم فهرست های راهنما
1 10 فهرست های پیش از متن
1 1 10 تفصیل فهرست مطالب
2 1 10 انواع فهرست مطالب
3 1 10 نمونه های تنظیم فهرست مطالب
4 1 10 تطبیق فهرست با متن
2 10 فهرست های پس از متن
1 2 10 انواع فهرست های پس از متن
2 2 10 ترتیب فهرست های پایانی
3 2 10 فهرست های آیات و احادیث
4 2 10 واژه نامه ها
5 2 10 شمول فهرست های پایانی
6 2 10 مرحله تهیه فهرست های پایانی
7 2 10 شیوه کلیه فهرست های پایانی
8 2 10 فهرستراهنمای موضوعی در متون ترجمه ای
3 10 برگزیدن کلید واژه
1 3 10 فهرست نام کسان
2 3 10 کلمه کلیدی
3 3 10 مترادف های کلمه کلیدی
4 3 10 ارجاع مدخل ها به یکدیگر
5 3 10 کوتاه بودن مدخل ها
4 10 تنظیم الفبایی
1 4 10 ترتیب الفبای فارسی
2 4 10 ترتیب الفبای عربی
3 4 10 تقدم حرف « ا» بر « آ»
4 4 10 عربی « ال »
5 4 10 عربی « ة»
6 4 10 حرف مشدد
7 4 10 املای یکسان و تلفظ مختلف
8 4 10 ترتیب الفبایی نام اشخاص
9 4 10 حروف تعریف انگلیسی وفرانسوی
5 10 تنظیم صوری
1 5 10 نوع حروف
2 5 10 نشانه گذاری
3 5 10 روش پلّه ای در فهرست
4 5 10 واژه نامه های یک زبانه
5 5 10 واژه نامه های دوزبانه
6 5 10 واژه نامة ارجاعی
7 5 10 فهرست های راهنمای موضوعی
8 5 10 تکرار مدخل در فهرست ها
9 5 10 صفحه آغاز فهرست ها
11 . مقیاس ها
1 11 هماهنگی مقیاس ها
2 11 مقیاس های طولی
3 11 نمونه تبدیل مقیاس های طولی
4 11 تاریخ ها
5 11 تبدیل روز ها، ماه ها و سال ها
6 11 تبدیل سال میلادی به هجری شمسی
7 11 تبدیل سال میلادی به هجری قمری
8 11 تبدیل سال قمری به شمسی وبرعکس
9 11 تبدیل ماه های میلادی به فارسی
10 11 تبدیل ماه های فارسی به میلادی
12 . صفحه آرایی
1 12 ترتیب اجزای کتاب
1 1 12 ترتیب اجزای پیش ازمتن
2 1 12 روش فصل بندی نوشته
3 1 12 ترتیب اجزای پس از متن
2 12 تنظیم جلد و صفحه عنوان
1 2 12 تنظیم روی جلد
2 2 12 ذکر کلمه تألیف و ...
3 2 12 اقتباس و تألیف و ترجمه
4 2 12 ترتیب مطالب روی جلد
5 2 12 مطالب پشت جلد
6 2 12 مطالب عطف جلد
7 2 12 مطالب صفحة عنوان
8 2 12 مطالب صفحه حقوقی (شناسنامه)
9 2 12 فهرست برگه کتاب
3 12 تنظیم پیشگفتار ها و فهرست ها
1 3 12 صفحة آغازین فهرست ها
2 3 12 ذکر سمت شغلی مقدمه نویس ها
3 3 12 شماره گذاری صفحه های کتاب
4 12 تنظیم اجزای متن
1 4 12 صفحه عنوان بخش ها و فصل ها
2 4 12 تنظیم صفحة اول فصل ها
3 4 12 شماره صفحه اول فصل ها
4 4 12 انتخاب عنوان های اصلی و فرعی
5 4 12 روش تنظیم و شماره حروف عنوان ها
6 4 12 پاراگراف ها
7 4 12 نقل قول های طولانی
8 4 12 سرصفحه ها
13 . درست نویسی
1 13 نکته های نگارشی
1 1 13 کاربرد صحیح کلمه ها
2 1 13 معنی دقیق کلمه ها
3 1 13 گذاشتن و گزاردن
4 1 13 تنوین
5 1 13 جمع بستن کلمه های غیرعربی به شیوه عربی
6 1 13 جمع بستن کلمه سه حرفی با « ات»
7 1 13 جمع بستن مجدد کلمه های جمع
8 1 13 کاربرد صحیح « را »
9 1 13 پرهیز از تکرار
الف) حذف و عطف فاعل
ب) حذف و عطف فعل
ج) حذف و عطف حرف اضافه
10 1 13 فعل مجهول
11 1 13 فعل مرکب
12 1 13 ضمایر شخصی
13 1 13 کلمه های مترادف
1 13 فعل یا کلمه بسیط
15 1 13 اصل یکدستی وهماهنگی
16 1 13 تطابق فعل و فاعل
17 1 13 بار معنایی کلمه ها
18 1 13 همنشینی حرف ها وکلمه ها
19 1 13 جمله های مرکب
20 1 13 اصل وحدت موضوع
21 1 13 مذکر و مؤنث
2 13 اصول ترجمه
1 2 13 رسا بودن ترجمه
2 2 13 رابطه اجزای جمله
3 2 13 ترجمه جمله به جمله
4 2 13 معنی کلمه در جمله
5 2 13 حوزه معنایی
6 2 13 اصطلاحات علمی
7 2 13 حرف تعریف
3 13 واژه سازی و واژه گزینی
1 3 13 پیشوند های فعلی
2 3 13 پیشوند های غیرفعلی
3 3 13 پسوند ها
4 3 13 چند پیشوندواره و پسوندواره
5 3 13 ترکیب های بیگانه و عربی مهجور
6 3 13 کاربرد معادل های جدید
7 3 13 فهرستواژه های مصوب فرهنگستان
14 . فرهنگ املایی
فهرست راهنمای موضوعی
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات