× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

دریافت حسی و ادراک

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : , ,

مترجم : محمدعلی گودرزی

صفحات کتاب : 524

کنگره : BF233‏‫‬‭‬‭/ک15د4 1395

دیویی : ‏‫‬‭‬‭153/7

کتابشناسی ملی : 2791791

شابک : 9789645307316

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 20

شابک دیجیتال : 978-600-02-1770-9

کد کتاب : 1568

برچسب ها: روان شناسی

خلاصه اثر

این کتاب فرایندهای فیزیولوژیک، عصبی و روان شناختی مؤثر دردریافت حسی و ادراک محرک ها و جدیدترین نظریه های مطرح شده در این حوزه را تشریح می کند.

مطالعه مطالب این کتاب قبل از شروع هرگونه آموزشی در زمینه روان شناسی شناختی، روان شناسی تجربی، روان شناسی صنعتی و روان شناسی کاربردی لازم و ضروری است.

تمرین های آزمایشی کتاب دریافت حسی و ادراک شرایطی را فراهم می کند که دانشجویان این درس پدیده های ادراکی زیادی را کشف، تجربه و تبیین کنند.

کتاب چاپی

42,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 536

سال نشر : 1395

نوع جلد : شومیز

قطع : رحلی

وزن : 1323.92

کد یکتا : 21568

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 300

کتاب‌الکترونیکی

21,000 تومان

حجم : 18.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 536

موضوعات

فهرست

یادداشت مترجم
مقدمه نویسنده
فصل اول: کلیات
ابعاد فرایند ادراکی
نظریه های ادراک
طرح کتاب
فصل دوم: اندازه گیری ادراک
علم روان تنی: علم تجربه
ردیابی
روش محرک های ثابت
روش حدود
آزمون انطباقی
نظریه ردیابی علامت
زمان واکنش ساده
افتراق
قانون وبر
زمان پاسخ انتخابی
درجه بندی
درجه بندی غیرمستقیم: قانون فخنر
درجه بندی مستقیم
شناسایی
نظریه اطلاعات
ظرفیت مجرا
زمان شناسایی
علم روان تنی کاربردی
سؤالاتی برای مطالعه
فصل سوم: دستگاه بینایی
نورون
ارتباط عصبی
شیوه های اندازه گیری عمل عصبی
ساختمان چشم
عدسی های بلوری
شبکیه
لکه زرد
میله ها و مخروط ها
پاسخ های عصبی به نور
مغز بینایی
نقشه های بینایی
دستگاه بامی پروانه ای
دستگاه زانویی مخطط
قشر اولیه بینایی ((V)
گذرگاه های چندگانه موازی
منطقه v2
منطقه v3: نقشه ای برای شکل و حرکت جزئی
منطقه v4: نقشه ای برای رنگ
منطقه : v5نقشه برای حرکت کلی
قطعه های آهیانه ای: دستگاهی برای دانستن « کجا »؟
قطعه های گیجگاهی: دستگاهی برای دانستن « چه چیزی »؟
مسئله وحدت بینایی
میدان های پذیرندگی پویا
سؤالاتی برای مطالعه
فصل چهارم: روشنی و رنگ
واحدهای نورسنجی
ادراک درخشندگی
انطباق با تاریکی و روشنی
کانون شبکیه ای
طول موج
زمان و وسعت
بیشترین حساسیت
تأثیرات بافت فضایی
تباین درخشندگی
جذب درخشندگی
رنگ
محرک رنگ
دستگاه های ظهور رنگ
مخلوط کردن رنگ ها
فضاهای رنگ
فیزیولوژی رنگ بینی
نظریه سه فامی
نظریه فرایند متضاد
مجاری رنگ و رمز گذاری قشری مخ
ادراک رنگ
شدت و مدت
تعامل های فضایی
عوامل شناختی در ادراک رنگ
سؤالاتی برای مطالعه
فصل پنجم: دستگاه شنوایی
صدا
یک موج صوتی ساده
ساختمان گوش
تکامل و کالبد شناسی گوش
فیزیولوژی گوش انسان
تنظیم مکانیکی در غشاء پایه
مکانیسم انتقال
فعالیت الکتریکی عصب شنوایی
گذرگاه های شنوایی
فعالیت الکتریکی مراکز پایینی شنوایی
قشر شنوایی
سؤالاتی برای مطالعه
فصل ششم: شنیدن
ردیابی صداها
پوشش شنیداری
افتراق صدا
مکان یابی صدا
ابعاد ذهنی صداها
بلندی صدا
زیروبمیِ صوتی
نظریه های مربوط به ادراک زیروبمی
تحلیل صحنه شنیداری
موسیقی
زیروبمی موسیقایی
شکل های موسیقایی
گفتار
محرک گفتار
ابهام و ثبات
آیا گفتار خاص است؟
بافت
نظریه های ادراک گفتار
سؤالاتی برای مطالعه
فصل هفتم: چشایی، بویایی، لامسه و درد
چشایی
محرک های چشایی و گیرنده ها
گذرگاه ها و پاسخ های عصبی
آستانه های چشایی و انطباق
شدت مزه
بویایی
محرک ها و گیرنده های بویایی
گذرگاه ها و پاسخ های عصبی
آستانه ها و انطباق بویایی
فرومون ها
حس لامسه
محرک ها و گیرنده های پوست
گذرگاه ها و پاسخ های عصبی
آستانه های لمسی، انطباق و شدت
ادراک الگوهای لمسی و بساوشی
درد
محرک ها و گیرنده های درد
پاسخ های عصبی به محرک های دردناک
آستانه ها، شدت و انطباق با درد
دردزدایی و افیون های درون زاد
سؤالاتی برای مطالعه
فصل هشتم: طرح ها و لبه ها
ادراک طرح
تیزبینی
عوامل مؤثر بر تیزبینی
تحلیل بسامد فضایی
تابع انتقال تغییر
مجاری عصبی بسامد فضایی
نورون ها به مثابه غربالگرهای فضایی
تعاملات طرح
پوشش و فراتباین
ردیابی طرح
استخراج ویژگی
سازماندهی ادراکی
نقش و زمینه
گروه بندی شکلی
گروه بندی بافتی
تحلیل بسامد فضایی و مرزهای بافتی
اطلاعات، تقارن و شکل های کامل
سؤالاتی برای مطالعه
فصل نهم: فضا
انواع ادراک عمق
نشانه های تصویری عمق
هم پوشی و انسداد
سایه افکنی و سایه ها
نمای هوایی
اندازه شبکیه ای و اندازه آشنا
نمای خطی
شیب بافت
بلندی در صفحه
نشانه های فیزیولوژیک عمق
انطباق
هم گرایی و واگرایی
حرکت و اختلاف منظر حرکت
ادراک دوچشمی عمق
نشانه های دوچشمی ادراک عمق
فرایند دید سه بعدی
تعامل نشانه های عمق
ادراک جهت
حرکات چشم و جهت
برتری چشم و جهت ادراک شده
تحول ادراک فضا
تفاوت انواع
تجربه و ادراک عمق
سؤالاتی برای مطالعه
فصل دهم: ادراک شیء و صحنه
مسئله ادراک صحنه بینایی
بازسازی سومین بعد
صحنه ها از بالا روشن می شوند
سطوح معمولاً برجسته اند
اشیاء به سطوح چسبیده اند
معمولاً از بالا به اشیاء نگریسته می شود
منظر عام
ثبات ادراکی
ثبات اندازه
ثبات شکل
ثبات روشنی
ثبات رنگ
ثبات وضعیت
گوناگونی ثبات ها
شیء دیداری چیست؟
شیء به مثابه کانون توجه
شیء به مثابه نقش
شیء تعریف شده برحسب برآمدگی
مسئله سطح بندی
شناسایی شیء
پردازش مبتنی بر داده در مقابل پردازش مبتنی بر مفهوم
اجزاء شیء در مقابل مناظر
ادراک صحنه
معنا
چینش فضایی
سؤالاتی برای مطالعه
فصل یازدهم: زمان
اهمیت زمان در ادراک
وقایع واحدهای ادراک اند
ادراکات در طول زمان ظهور می یابند
تحلیل های فضایی مستلزم زما ناند
ویژگی های زمانی دستگاه بینایی
تفکیک پذیری زمانی
ماندگاری مرئی
پوشش بینایی
سازماندهی ادراکی در طول زمان
استواری ادراکی
انعطاف پذیری ادراکی
ادراک گذشت زمان
ساعت های زیستی
ساعت های شناختی
سؤالاتی برای مطالعه
فصل دوازدهم: حرکت
پایه فیزیولوژیک ادراک حرکت
عوامل محرک در ادراک حرکت
آستانه های حرکت
مسئله مطابقت حرکت
مسئله روزنه
حرکت القایی
حرکت ظاهری در مقابل حرکت واقعی
اهداف چندگانه ادراک حرکت
روابط نقش زمینه
شکل و عمق اشیاء
شناسایی شیء
ادراک واقعه
سرعت و جهت شیء
تعقیب حرکت با چشم ها
خودحرکتی
حس تعادل
محرک های دهلیزی و گیرنده ها
پاسخ های عصبی در حس دهلیزی
سؤالاتی برای مطالعه
تصاویر رنگی
منابع
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات