× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

اقتصاد مالی (جلد دوم)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

مترجم: رضا طالبلو , بهاره عریانی

صفحات کتاب : 592

کنگره : HB180‭‬ ‭/ف2‏‫‭ف2 1394

دیویی : 330

کتابشناسی ملی : 3784039

شابک : 9786000201708

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 6

شابک دیجیتال : 978-600-02-1878-2

کد کتاب : 1904

برچسب ها: اقتصاد

خلاصه اثر

دانش مالیه نوین بعد از رساله دکتری هری مارکوویتز در زمینه سبد بهینه دارایی های مالی وارد مرحله جدیدی شد و بعد از وی افرادی همانند شارپه و لیتنر به تکمیل نظریه های مربوط به قیمت گذاری دارایی ها پرداختند.

علاوه بر این در نظریه های نوین قیمت گذاری شکل های گسترده تری از نظریه ها تحت عنوان «الگوهای قیمت گذاری با عامل تنزیل تصادفی» مطرح شدند.

از سوی دیگر طرح موضوعات اقتصاد اطلاعات و نامتقارن بودن اطلاعات در عرصه مالیه طی سه دهه گذشته موجب شد حیطه مطالعات و تحلیل ها در مالیه گسترده تر، عمیق تر و واقعی تر شود. در پی این تحولات طی دو دهه اخیر نیز کتاب های متعددی با رویکرد تحلیل اقتصادی مالی نوشته شده است.

در این کتاب سعی شده است کلیدی ترین مفاهیم علم مالیه همچون ساختار سرمایه، ادعای مشروط، اندازه مخاطره، قیمت گذاری دارایی ها، مشتقات مالی، بودجه بندی سرمایه و نواقص بازار مالی در هفت بخش مشتمل بر بیست و شش فصل و پیوست های تکمیلی با نثری ساده بیان شود.

کتاب چاپی

66,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 591

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 809.67

کد یکتا : 21904

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 300

کتاب‌الکترونیکی

13,500 تومان

حجم : 3.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 592

موضوعات

فهرست

فصل چهاردهم: الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
1 14 فرض های الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
2 14 استخراج خط بازار سرمایه
3 14 استخراج الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
4 14 الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در نبود یک دارایی بدون مخاطره
5 14 دلالت های الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
1 5 14 تجزیه مخاطره کل
2 5 14 قیمت گذاری سبد دارایی ها با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
6 14 یک استخراج دیگر
7 14 برآورد مخاطره بتا
8 14 کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در مدیریت سرمای هگذاری
9 14 آزمون های الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
1 9 14 روش شناسی
2 9 14 یک کاربرد ساده
3 9 14 نتایج تجربی گزار ش شده در مطالعات
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
14 الف اثبات رابینشتین برای الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
فصل پانزدهم: نظریه قیم تگذاری آربیتراژ و الگوهای عاملی
1 15 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ و الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
2 15 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در یک الگوی یک عاملی خاص
3 15 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در الگوی چندعاملی
4 15 الگوهای عاملی
1 4 15 عوامل معلوم
2 4 15 عوامل پنهان
3 4 15 هر دو نوع عوامل
4 4 15 الگوهای عاملی قابل پیش بینی
5 15 برآورد الگوی عاملی
1 5 15 شیوه محاسباتی
2 5 15 یک کاربرد در بازد ه های اوراق بدهی
3 5 15 روش های جایگزین و بسط ها
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
15 الف تحلیل مؤلفه اصلی در مالیه
15 ب نظریه قیمت گذاری آربیتراژ: اثباتی از اینگروسل ( 1987)
فصل شانزدهم: اصول عمومی قیمت گذاری دارایی
1 16 اقتصاد یک دوره ای با وضعی تهای محدود
2 16 سبد دارایی ها و کامل بودن بازار
1 2 16 دارایی های زائد
2 2 16 بازار کامل
3 16 قانون قیمت واحد و قیمت گذاری خطی
1 3 16 قیمت گذاری خطی
2 3 16 قیمت وضعیت
4 16 قیمت گذاری مثبت وضعیت و آربیتراژ
5 16 قضیه بنیادی قیمت گذاری دارایی
1 5 16 عامل تنزیل
2 5 16 قیمت گذاری با استفاده از احتمالات بی تفاوت نسبت به مخاطره (مخاطره خنثی)
6 16 الگوهای عامل تنزیل
1 6 16 عوامل تنزیل تصادفی
2 6 16 کاربرد در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نظریه قیمت گذاری ...
3 6 16 کران هنسن جاناتان
7 16 معمای صرف مخاطره سهام
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
فصل هفدهم: قیمت گذاری اوراق بهادار شرکتی
1 17 سودجویی موجب حذف فرصت های آربیتراژ می شود
1 1 17 کارایی بازار مالی و نبود فرصت های آربیتراژ
2 17 قیمت گذاری اوراق بهادار نسبت به یکدیگر
3 17 محاسبه اندازه های احتمال مخاطره خنثی
4 17 استفاده از احتمالات مخاطره خنثی برای ارزش گذاری اوراق بهادار
5 17 بدهی در برابر سهام
1 5 17 چگونه مخاطره ها با استفاده از بدهی و سهام تقسیم می شود؟
2 5 17 ارزش گذاری بدهی و سهام
3 5 17 بدهی مخاطره آمیز
6 17 کاربرد: ارزش گذاری اوراق بدهی و مخاطره بازار
1 6 17 ارزش گذاری با احتمالات مخاطره خنثی
2 6 17 قیمت های اوراق قرضه و تورم انتظاری
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
بخش پنجم: ابزارهای مشتقه
فصل هجدهم: قیمت گذاری مشتقات بنابر اصل آربیتراژ: مشتقات با پرداختی خطی
1 18 ابزارهای مشتقه با پرداختی خطی در مقابل پرداختی غیرخطی
1 1 18 ابزارهای مشتقه با پرداختی خطی
2 1 18 ابزارهای مشتقه با پرداختی غیرخطی
2 18 قراردادهای سلف
1 2 18 قرارداد سلف چیست؟
2 2 18 ارزش گذاری قرارداد سلف
3 2 18 چگونه قیمت سلف تعیین می شود؟
4 2 18 قیمت گذاری براساس آربیتراژ بدون استفاده از احتمالات مخاطره خنثی
3 18 قیمت گذاری آتی ها
1 3 18 قرارداد آتی ها چیست؟
2 3 18 الزامات مربوط به ودیعه
3 3 18 رابطه های میان قیمت های سلف بدون تسویه روزانه و آتی ها
4 3 18 پیدا کردن قیمت های آتی ها با استفاده از احتمالات مخاطره خنثی
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
18 الف نسبت بهینه متقاطع پوشش مخاطره در قرارداد آتی ها
فصل نوزدهم: قیمت گذاری مشتقات بنابر اصل آربیتراژ: مشتقات با پرداختی غیرخطی
1 19 مفاهیم پایه ای
2 19 استفاده های ساده از اختیارها
3 19 برابری خرید فروش
4 19 ایده کلیدی برای ارزش گذاری
5 19 الگوی دوجمله ای یک مرحله ای
1 5 19 سبد بازتولیدکننده
2 5 19 سبد پوششی
3 5 19 ارزش گذاری مبتنی بر مخاطره خنثی
6 19 فرمول بلک شولز
1 6 19 توزیع نرمال لگاریتمی قیمت سهام
2 6 19 فرمول
3 6 19 در نظر گرفتن سودهای سهمی
4 6 19 برآورد r
5 6 19 برآورد 
6 6 19 اندازه گیری حساسیت قیمت به اطلاعات ورودی: یونانی ها
7 19 الگوی دوجمله ای
1 7 19 الگوی چنددوره ای
2 7 19 رابطه با فرمول بلک شولز
3 7 19 به حساب آوردن سودهای سهمی
8 19 اختیارات امریکایی
9 19 پرداخت های دلخواه و الگوهای عمومی
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
19 الف استخراج الگوی دوجمله ای
19 ب استخراج معادله دیفرانسیل بلک شولز برای قیمت گذاری اختیارها
1 19 ب مقدمه ای در خصوص فرایندهای تصادفی
2 19 ب لم ایتو
3 19 ب استخراج فرمول بلک شولز
19 ج استخراج فرمول بلک شولز
19 د محاسبه قیمت اختیار خرید و اختیار فروش با استفاده از نرم افزار MATLAB
1 19 د قیمت گذاری اختیار خرید و اختیار فروش با استفاده از درخت دوجمله ای در ...
2 19 د قیمت گذاری اختیارها با استفاده از فرمول بلک شولز در نرم افزار
3 19 د محاسبه یونانی ها
19 ه. راهبردهای مبادله با استفاده از قراردادهای اختیارها
1 19 ه. گستره افزایشی با استفاده از اختیار خرید
2 19 ه. گستره افزایشی با استفاده از اختیار فروش
3 19 ه. گستره کاهشی با استفاده از اختیار فروش
4 19 ه. راهبرد پروانه ای با استفاده از اختیار خرید
5 19 ه. راهبرد دودوزه
19 و رابطه یونانی ها
بخش ششم: نواقص بازار سرمایه و محدودیت های آربیتراژ
فصل بیستم: نواقص بازار سرمایه و معیارهای تصمیم مالی
1 20 انواع نواقص در بازار سرمایه
1 1 20 انتظارات ناهمگن
2 1 20 توزیع نابرابر اطلاعات
3 1 20 هزینه های مبادلاتی و تفاوت های مالیاتی
4 1 20 هزینه های مخاطره غیرسیستماتیک
2 20 بعضی آثار نواقص بازار سرمایه
1 2 20 نبود یک تابع معیار
2 2 20 نبود نظریه ای در مورد تعیین قیمت سهام
3 2 20 تصمیمات تأمین مالی و ارزش بازاری بنگاه
4 2 20 کاربرد محدود یک تابع مطلوبیت بنگاه
5 2 20 نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر واسط هگران مالی
6 2 20 نقشی برای شرکت های ترکیبی (گروه های مالی)
3 20 نیاز به یک رویکرد یکپارچه در تصمیم گیری مالی
4 20 انتخاب معیار برای تصمیمات مالی
1 4 20 تابع مطلوبیت بنگاه همواره وجود ندارد: قضیه امکان ناپذیری ارو
2 4 20 چه زمان تابع مطلوبیت یک بنگاه وجود دارد؟
3 4 20 به کارگیری مطلوبیت ها هنگامی که استفاده از آن ممکن است
4 4 20 استفاده از معیارهای تسلط هنگامی که مطلوبیت ها کاملاً تصریح نشوند
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
20 الف گروه های مالی وسیله ای برای غلبه بر نواقص بازار مالی
منابع
20 ب راهبردهای ادغام و تملک
1 20 ب ادغام ها و تملک ها در یک بازار کامل سرمایه
2 20 ب ادغام ها و تملک ها در یک بازار ناقص سرمایه
منابع
فصل بیست و یکم: موانع آربیتراژ
1 21 نقدشوندگی و بازارهای اوراق بهادار
1 1 21 تفاوت های نقدینگی در عمل
2 21 محدودیت های آربیتراژ
3 21 تفکیک بازار
1 3 21 پیامدهای تفکیک
4 21 عدم تقارن های اطلاعاتی و تعادل های بازار اعتبارات
1 4 21 واکنش های مشتریان به شرایط گرفتن وام
2 4 21 کژگزینی و برگشت به عقب منحنی عرضه اعتبارات
3 4 21 کژمنشی و برگشت به عقب منحنی عرضه اعتبارات
5 21 ناتوانی بازار (شکست بازار)
6 21 پیامدهای بیرونی نظام مالی
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
بخش هفتم: تصمیمات ساختار سرمایه در بازارهای ناقص سرمایه
فصل بیست و دوم: شرایطی که ساختار سرمایه مهم است
1 22 اثر وضع مالیات شرکتی بر اهرم
2 22 ساختار سرمایه و آشفتگی مالی
1 2 22 هزینه های آشفتگی مالی
2 2 22 نقش مسئولیت محدود
3 2 22 ورشکستگی و هزینه های ورشکستگی
3 22 آشفتگی مالی و ساختار سرمایه
1 3 22 احتمال ورشکستگی فنی
4 22 انتظارات ناهمگن
5 22 آثار کارگزاران
6 22 نظریه پرداخت های سود سهمی
7 22 آیا ساختار سرمایه بهینه وجود دارد؟
8 22 الگوهای پویا
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
فصل بیست و سوم: تصمیمات تأمین مالی در عمل
1 23 برآورد هزینه منابع مختلف تأمین مالی
2 23 زمان بندی انتشار بدهی
1 2 23 آثار منحنی های عرضه با شیب صعودی
2 2 23 ساختارهای سرمایه هدف در مقابل واقعی
3 23 بستانکاران، سرمایه گذاران و انتخاب ساختار سرمایه
4 23 اهمیت ورشکستگی فنی
5 23 تعهدات پرداخت محدود و هزینه های نمایندگی
6 23 سیاست سود سهمی
1 6 23 سیاست سود سهمی
2 6 23 طرح های سرمایه گذاری مجدد سودهای سهمی
3 6 23 تجزیه سهام و سودهای سهمی سهام
7 23 بازخرید سهام عادی بنگاه
8 23 عرضه حق تقدم خرید سهام
9 23 برنامه ریزی مشروط و انتخاب ساختار سرمایه
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
23 الف تأمین مالی از طریق اجاره
1 23 الف اصول اجاره
2 23 الف هزینه اجاره
3 23 الف مخاطره از رده خارج شدن و واگذاری تجهیزات
4 23 الف ارزش گذاری اجاره؟ تصمیم به خرید از طریق وام یا اجاره
فصل بیست و چهارم: انعقاد قرارداد مالی و شرایط معامله
1 24 هزینه های معامله
1 1 24 هزینه های مبادله
2 1 24 هزینه های غربالگری و نظارت
2 24 شرایط اطلاعاتی
1 2 24 اطلاعات و انواع قرارداد
2 2 24 عدم تقارن های اطلاعاتی
3 2 24 اطلاعات شخص ثالث
4 2 24 عدم تقارن ها و انتخاب تأمین مالی: بدهی در مقابل حقوق صاحبان سهام
3 24 کژمنشی
1 3 24 اجتناب از کژمنشی
2 3 24 انگیزه های بازپرداخت
3 3 24 وثایق به عنوان ابزار غربالگری
4 24 قراردادهای کامل
1 4 24 تأیید هزینه بر
2 4 24 مشوق هایی برای گزارش صادقانه
5 24 قراردادهای ناقص: معرفی
1 5 24 تهدید دارندگان اوراق قرضه به انحلال (تسویه حساب)
2 5 24 مذاکره مجدد وام بانک
6 24 قراردادهای ناقص: نظریات بیشتر
1 6 24 نااطمینانی و حاکمیت
2 6 24 تعدیل های پس از انجام معامله
3 6 24 دور زدن نااطمینانی
4 6 24 یافته های تحقیق
7 24 انتشار چندین مطالبات بدهی
8 24 تبدیل دارایی به اوراق بهادار
1 8 24 اصول اولیه تبدیل دارایی به اوراق بهادار
2 8 24 تصویرسازی تبدیل دارایی به اوراق بهادار
3 8 24 تبدیل دارایی به اوراق بهادار و هزینه های تأمین وجوه
نکات کلیدی
سؤال ها
منابع
پیوست
24 الف ابزارهای تأمین مالی بدهی شرکت
1 24 الف اوراق قرضه شرکتی
2 24 الف اسناد میان مدت
3 24 الف اوراق بهادار بازرگانی
4 24 الف وام های بانکی
24 ب مخاطره اعتباری
1 24 ب مخاطره نکول
2 24 ب مخاطره کاهش ارزش
3 24 ب سازوکارهای انتقال مخاطره اعتباری
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات