× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مبادی فقه شافعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 132

کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۷۷‏‫‬‮‭/پ۲م۲ ۱۳۹۶

دیویی : ‭۲۹۷/۳۳۳

کتابشناسی ملی : ۴۸۵۱۵۱۴

شابک : 9786000204655

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1697-9

کد کتاب : 2090

برچسب ها: اهل سنت

خلاصه اثر

فقه «علم به احکام شرعی عملی مکتسب از ادله تفصیلی» و برگرفته از قرآن، حدیث، اجماع و قیاس است.

فقه تمامی جنبه های زندگی انسان را تحت پوشش احکام دنیوی و اخروی خود قرار می دهد و با بسیاری از علوم دیگر چون کلام، اصول فقه، علوم قرآنی، علوم حدیث و قواعد فقه در ارتباط است.

فقه عمری به درازای ظهور اسلام دارد و مراحل مختلفی را پشت سر نهاده و مذاهب و مکاتبی در آن بروز کرده است.

موضوع فقه حقوق و اموال و تصرفات عملی/ قولی یا قولی/ عملی مکلفان از حیث تعلق احکام شرعی به آن هاست.

کتاب الکترونیکی

3,500 تومان

حجم : 737.0 کیلو بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 123

کتاب چاپی

7,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 146

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 200.02

کد یکتا : 12090

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: فقه، مفهوم و مباحث مرتبط
1ـ1 تعریف فقه
1ـ1ـ1 فقه در لغت
2ـ1ـ1 فقه در اصطلاح
3ـ1ـ1 تعریف راجح و شرح قیود آن
2ـ1 منابع فقه اسلامی
3ـ1 موضوع و فایدة علم فقه
4ـ1 تفاوت فقه و قوانین موضوعه
5ـ1 جایگاه فقه در میان علوم اسلامی
6ـ1 شمول فقه و دسته بندی احکام فقهی
1ـ6ـ1 تقسیم بر اساس امکان تغییر احکام
2ـ6ـ1 تقسیم بر اساس ادلة مسائل
3ـ6ـ1 تقسیم بر اساس حکمت مسائل
4ـ6ـ1 تقسیم بر اساس اخروی و دنیوی بودن
7ـ1 ارتباط فقه با علوم دیگر
1ـ7ـ1 علم کلام
2ـ7ـ1 علم اصول فقه
3ـ7ـ1 علوم قرآنی
4ـ7ـ1 علوم حدیث
5ـ7ـ1 علم قواعد فقه
8ـ1 پیدایش و تحول علم فقه
9ـ1 مذاهب فقهی
1ـ9ـ1 مذهب حنفی
2ـ9ـ1 مذهب مالکی
3ـ9ـ1 مذهب شافعی
4ـ9ـ1 مذهب حنبلی
5ـ9ـ1 مذهب زیدی
6ـ9ـ1 مذهب جعفری
7ـ9ـ1 مذهب اباضی
8ـ9ـ1 مذهب ظاهری
فصل دوم: عبادت
1ـ2 تعریف عبادت
2ـ2 ویژگی های عبادت در اسلام
1ـ2ـ2 توقیفی بودن
2ـ2ـ2 شمول
3ـ2ـ2 استمرار
4ـ2ـ2 سادگی و آسانی
5ـ2ـ2 تنوع
3ـ2 شرایط قبول عبادات
4ـ2 انواع عبادات
5ـ2 اهداف انجام دادن عبادات
1ـ5ـ2 تربیت و تغذیة روح
2ـ5ـ2 محقق ساختن آزادی انسان
3ـ5ـ2 آزمودن مؤمن به منظور آماده ساختن او برای زندگی اخروی
4ـ5ـ2 اصلاح جامعه
6ـ2 شعائر
فصل سوم: عقد، تعریف و مباحث مرتبط
1ـ3 عَقْد
2ـ3 ارکان عقد
1ـ2ـ3 صیغة عقد
2ـ2ـ3 عاقدان
3ـ2ـ3 معقود علیه
3ـ3 انواع عقود
1ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار استقلال شخص در انجام آن ها
2ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار مالی بودن
3ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار نیاز به صیغة لفظی
4ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار محل ورود عقد
5ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار لازم بودن
6ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار مقصود موجود در آن ها
7ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار نیاز به قبض
8ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار وجود عوض در آن ها
9ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار نافذ بودن آن ها
10ـ3ـ3 انواع عقود به اعتبار وجود زمان
4ـ3 مشروط و معلق کردن عقود
5ـ3 فسخ
1ـ5ـ3 إقاله
2ـ5ـ3 خیار
1ـ2ـ5ـ3 انواع خیار از حیث نوع ضرر دفع شده به وسیلة خیار
2ـ2ـ5ـ3 انواع خیار از حیث تعیین مقدار
3ـ2ـ5ـ3 انواع خیار از حیث توقف بر فوات یک چیز
6ـ3 عیوب عقد
1ـ6ـ3 غلط
2ـ6ـ3 غَبن
3ـ6ـ3 تغریر
4ـ6ـ3 اکراه و اجبار
فصل چهارم: جرائم و مجازات ها
1ـ4 جرم
2ـ4 مجازات
1ـ2ـ4 حدود
2ـ2ـ4 تعزیرات
فصل پنجم: اشخاص
1ـ5 انواع اشخاص به اعتبار دین
1ـ1ـ5 مسلم
2ـ1ـ5 غیر مسلم
2ـ5 انواع اشخاص به اعتبار آزادی در انجام تصرفات مالی
1ـ2ـ5 محجورین
2ـ2ـ5 افراد غیر محجور
3ـ5 انواع اشخاص به اعتبار نوع شخصیت
4ـ5 انواع اشخاص به اعتبار اصالت
1ـ4ـ5 أصیل
2ـ4ـ5 فرع یا غیر اصیل
5ـ5 انواع اشخاص به اعتبار حریت
1ـ5ـ5 حُرّ
2ـ5ـ5 رقیق
6ـ5 انواع اشخاص به اعتبار داشتن ولایت
1ـ6ـ5 ولی
2ـ6ـ5 مُولَّی علیه
7ـ5 انواع اشخاص به اعتبار تکلیف
1ـ7ـ5 مکلف
2ـ7ـ5 غیر مکلف
8ـ5 انواع اشخاص به اعتبار قرابت و رابطۀ با پیامبر (ص)
1ـ8ـ5 امت پیامبر (ص)
2ـ8ـ5 امهات المؤمنین (رض)
3ـ8ـ5 آل، ذوی القربی، اهل بیت
4ـ8ـ5 صحابی
5ـ8ـ5 تابعی
6ـ8ـ5 تبع تابعی
9ـ5 انواع اشخاص به اعتبار خویشاوندی با همدیگر
1ـ9ـ5 عصبه
2ـ9ـ5 ذوی الأرحام
3ـ9ـ5 اصول
4ـ9ـ5 فروع
فصل ششم: حق، مال، مالکیت، انتفاع
1ـ6 حَقّ
1ـ1ـ6 مصدر و منبع حق
2ـ1ـ6 ارکان حق
2ـ6 انواع حق
1ـ2ـ6 تقسیم بندی اول
1ـ1ـ2ـ6 به اعتبار لازم و غیر لازم بودن
2ـ1ـ2ـ6 به اعتبار عام و خاص بودن نفع آن
3ـ1ـ2ـ6 به اعتبار قابل اسقاط بودن
4ـ1ـ2ـ6 انواع حق به اعتبار مشخص بودن مقدار آن
5ـ1ـ2ـ6 انواع حقوق به اعتبار حال تکلیف از حیث وجود عذر
6ـ1ـ2ـ6 انواع حقوق به اعتبار انتقال آن به ورثه
7ـ1ـ2ـ6 انواع حقوق به اعتبار مالی بودن
8ـ1ـ2ـ6 حق دیانتی و قضایی
9ـ1ـ2ـ6 انواع حقوق از حیث استیفا
2ـ2ـ6 تقسیم بندی دوم
1ـ2ـ2ـ6 انواع حق به اعتبار صاحب حق
2ـ2ـ2ـ6 انواع حق به اعتبار محل حق
3ـ2ـ2ـ6 انواع حق به اعتبار مؤید قضایی
3ـ6 مال
1ـ3ـ6 مصادیق مال
2ـ3ـ6 انواع مال
1ـ2ـ3ـ6 با توجه به متقوم بودن
2ـ2ـ3ـ6 با توجه به مِثلی یا قیمی بودن
3ـ2ـ3ـ6 با توجه به تعلق حق غیر به آن
4ـ2ـ3ـ6 با توجه به امکان جابه جایی
5ـ2ـ3ـ6 با توجه به نقد بودن
6ـ2ـ3ـ6 با توجه به وجوب پرداخت زکات آن ها
3ـ3ـ6 حرمت مال افراد
4ـ3ـ6 کسب مال
4ـ6 مِلک
1ـ4ـ6 حرمت ملک و مالکیت در اسلام
2ـ4ـ6 انواع مالکیت
1ـ2ـ4ـ6 انواع مالکیت به اعتبار حقیقت آن
2ـ2ـ4ـ6 انواع مالکیت به اعتبار شخص استفاده کننده
3ـ2ـ4ـ6 انواع مالکیت به اعتبار سبب آن
4ـ2ـ4ـ6 انواع مالکیت به اعتبار احتمال ساقط شدن آن
3ـ4ـ6 اسباب ایجاد مالکیت
4ـ4ـ6 قیود وارده بر مالکیت
5ـ6 انتفاع
1ـ5ـ6 حق انتفاع و مالکیت منفعت
2ـ5ـ6 صورت های انتفاع
1ـ2ـ5ـ6 استعمال
2ـ2ـ5ـ6 استغلال
3ـ2ـ5ـ6 استهلاک
فصل هفتم: دعوا، قضا، ادلة اثبات دعوا
1ـ7 دعوا
2ـ7 قضا
1ـ2ـ7 حکم قضا
2ـ2ـ7 ارکان قضا
3ـ7 راه های اثبات دعوا
1ـ3ـ7 اقرار
2ـ3ـ7 شهادت
3ـ3ـ7 یک شاهد و قسم مدعی
4ـ3ـ7 یمین یا قسم
5ـ3ـ7 علم قاضی
6ـ3ـ7 نامة یک قاضی به قاضی دیگر
7ـ3ـ7 نظر قائف
8ـ3ـ7 قرعه
9ـ3ـ7 نظر متخصصان
10ـ3ـ7 قسامه
فصل هشتم: وقت و مکان
1ـ8 وقت
1ـ1ـ8 برترین اوقات
2ـ1ـ8 مرور زمان
3ـ1ـ8 انواع زمان ها در فقه
1ـ3ـ1ـ8 زمان های کمتر از «روز»
2ـ3ـ1ـ8 روز و شب
3ـ3ـ1ـ8 کمتر از یک هفته
4ـ3ـ1ـ8 هفته
5ـ3ـ1ـ8 دهه
6ـ3ـ1ـ8 ماه
7ـ3ـ1ـ8 ماه ها
2ـ8 مکان
1ـ2ـ8 دایره مکانی و سرزمینی فقه
2ـ2ـ8 انواع مکان
1ـ2ـ2ـ8 سرزمین
2ـ2ـ2ـ8 مکان های عبادی اسلامی یا مکان های عبادی مسلمانان
3ـ2ـ2ـ8 مکان های عبادی غیر مسلمانان
4ـ2ـ2ـ8 بیت المال
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات